Directeur Wissenraet van Spaendonck (gesloten)

Profiel: platformeconomie, ondernemerschap, MKB, corporate achtergrond

Wissenraet Van Spaendonck is een toonaangevende zakelijke dienstverlener met als opdrachtgevers een breed scala aan belangenorganisaties, paritaire stichtingen, O&O fondsen en keurmerkenstichtingen. Wissenraet Van Spaendonck ondersteunt met ca 55 medewerkers – vanuit Tilburg – haar opdrachtgevers met alliantievorming, belangenbehartiging, CAO vorming, issuemanagement en projectmanagement. Maar ook met de financiële administratie en de organisatie van talloze events. Thema’s zijn o.a. arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt, keurmerkontwikkeling, innovatie, regulering en zelfregulering, vereniging 3.0 en netwerkontwikkeling.

Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck is onderdeel van de Van Spaendonck Groep (VSG). Van Spaendonck faciliteert sinds 1919 de samenwerking tussen mensen en bedrijven in het MKB door slimme oplossingen te bieden op het gebied van werk en samenwerken. Van Spaendonck is de organisatie die naast Wissenraet Van Spaendonck  actief is met Loket.nl, waarmee 1,1 miljoen werknemers in Nederland worden verloond. Samen bedienen zij meer dan 130.000 werkgevers in Nederland. De Groep bestaat, naast de shared services op Finance en HR en de disciplines Ondersteuning en Vastgoed dus uit drie businesslijnen en een development team. De businesslijnen hebben met name een focus op het realiseren van dienstverlening voor hun eigen markt. Het development team voedt en faciliteert de 3 businesslijnen in termen van ontwikkeling/innovatie en (technisch) beheer van producten/diensten.

Meer in detail ziet de Groep er als volgt uit:

Wissenraet Van Spaendonck

Dienstverlener voor samenwerkingsverbanden zoals branche- en beroepsverenigingen, paritaire stichtingen, platforms en netwerken.

Dienstverlening: Verenigingsmanagement, financiële en ledenadministratie, ontwikkelen en beheren van een register of keurmerk, ICT, strategisch advies en projectmanagement.

Kerndiensten: Belangenbehartiging, PR & Communicatie, CAO-ondersteuning, opleiden en ontwikkelen, strategie en implementatie van het vereniging 3.0-concept, beleidsondersteuning en secretariaatsvoering.

Development

Samen met de businesskanalen, onder andere met behulp van Data Science, op basis van behoeften van administratiekantoren, samenwerkingsverbanden en MKB-ers, ontwerpen, verbeteren, realiseren of inkopen en beheren van innovatieve (digitale) producten en diensten.

Daarnaast het optimaliseren van de kerndienstverlening door de inzet van digitale tooling, inrichting van werkplekken en standaardisering van processen en hulpmiddelen.

Loket.nl

Verkoop, marketing en support van de applicatie Loket.nl aan administratie- en accountantskantoren.

Van Spaendonck MKB-Servicedesk

Directe dienstverlening naar het MKB vanuit diverse labels waaronder MKB Servicedesk en nieuwe initiatieven zoals Co-Pilot en Clever.

Binnen de directie wordt de gezamenlijke groepsstrategie geformuleerd en zijn de directeuren verantwoordelijk voor de realisatie daarvan.

Uitdagingen Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck positioneert zich midden in de BV Nederland. Maakt de vertaalslag van macro-economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen naar de praktijk van de (MKB)-onderneming. Die vertaalslag wordt zichtbaar in een herkenbare positie op thema’s als bijvoorbeeld Arbeidsverhoudingen, Maatschappelijk ondernemerschap, Innovatie, Marktordening en Platformeconomie.

De onderneming heeft de ambitie, de organisatie en de marktpositie om effectieve en eigentijdse platformen en verenigingen te ontwikkelen. Dat zijn organisaties die de achterban maximaal ondersteunen in hun ondernemerschap. Met belangenbehartiging en met dienstverlening. De toegevoegde waarde van Wissenraet Van Spaendonck heeft vooral betrekking op:

 • De veranderende samenwerkingsbehoefte in de markt (door Wissenraet Van Spaendonck o.a. vertaald naar Vereniging 3.0):
 • De invloed van digitalisering;
 • Het proactief organiseren van de samenwerking;
 • Het adresseren van relevante issues en deze vertalen naar de vereniging;
 • Het ontwikkelen van een adequaat dienstverleningspakket voor de leden;
 • Het vergroten van de maatschappelijke relevantie; De belangen op het juiste niveau neerleggen;
 • Het effectief mobiliseren van deskundige en vaak specialistische know how.

Als onderdeel van Van Spaendonck heeft Wissenraet Van Spaendonck de mogelijkheden om nog gerichter toegevoegde waarde te ontwikkelen en ook om de processen efficiënter in te richten. Om dit te realiseren zal de nieuwe Directeur de volgende doelstellingen meekrijgen:

 • Doorontwikkelen en SMART maken van de Toegevoegde Waarde strategie;
 • Digitaliseren kernprocessen; Om daarmee ook nieuwe product-markt combinaties te kunnen ontwikkelen;
 • Versterken van de focus op ondernemerschap en groei. Versterken en professionaliseren marketing & verkoop; Versterken van het business denken in de onderneming;
 • Sturen op een cultuur van pro-activiteit, initiatief, innovatief denken en handelen;
 • Verder implementeren van de shared service strategie VSG;
 • Vergroten naamsbekendheid Wissenraet Van Spaendonck, met name in de nieuw te ontwikkelen product-markt combinaties.

Profiel

We zoeken een stevige, energieke en moderne directeur. Iemand met een brede economische en maatschappelijke interesse. Een krachtige leider met externe statuur en drive die dat combineert met een interne focus. Een strateeg, netwerker en verbinder die de boegbeeldfunctie invult en zich realiseert dat een moderne, proactieve, veranderingsgedreven organisatie de basis is om de externe ambities te realiseren. Want het succes wordt uiteindelijk bepaald door de professionaliteit, het enthousiasme en de drive van de collega’s is. In de front- maar ook in de backoffice.

In het Directieteam van Van Spaendonck ligt de focus op samenwerken, verbinden en elkaar inspireren.

We zoeken kandidaten met de volgende achtergrond:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Eindverantwoordelijke directierol (P&L);
 • Ervaring met belangenbehartiging en verenigingsmanagement, gevoel bij de specifieke marktrol van Wissenraet Van Spaendonck; Affiniteit met de wereld van verenigingen, netwerken, paritaire stichtingen, keurmerken en O&O-fondsen; Wellicht zelf ervaring als bestuurder/bestuurslid van een belangenorganisatie;
 • Affiniteit met MKB en wellicht met het coöperatief bedrijfsleven;
 • (Commerciële) managementervaring op strategisch/tactisch niveau, bij voorkeur binnen een
  B-to-B(-to-C) omgeving; En dat in combinatie met het aansturen van professionals;
 • Ervaring met ontwikkelen van digitaal gestuurde business;
 • Ervaring als boegbeeld.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende combinatie van eigenschappen:

 • Is een conceptueel denker, een strateeg;
 • Kan makkelijk het podium op, maar vindt het ook leuk om anderen in de schijnwerpers te zetten en daarin te faciliteren;
 • Is ondernemend, initiatiefrijk. Heeft oog voor zakelijke kansen en durft daarbij verantwoorde risico’s te nemen;
 • Is een verbinder, een netwerker;
 • Kan knopen doorhakken, is besluitvaardig en weet tegelijkertijd maximaal draagvlak te creëren;
 • Is een stevige persoonlijkheid en stuurt op resultaten van de eigen business en combineert dat met veel gevoel voor de algemene overkoepelende doelstellingen;
 • Is een prettig klankbord, een empathische coach; Haalt het beste uit de collega’s en is gericht op persoonlijke groei;
 • Is scherp, duidelijk en transparant.

Informatie

Van Spaendonck laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.