Voorzitter Vereniging Vastgoed Belang – Platform Professioneel Vastgoed

Profiel: netwerk Den Haag, business georiënteerd, verenigingsgevoel

Vastgoed Belang is al sinds 1894 dé Nederlandse vereniging van particuliere verhuurders van woningen, kantoren, winkels en overig vastgoed. Met een actieve lobby bij zowel de landelijke als lokale politiek maakt Vastgoed Belang zich sterk voor de belangen van particuliere vastgoedeigenaren. We zoeken een opvolger voor de huidige voorzitter Jan Kamminga die de vereniging 9 jaar heeft geleid.

De vereniging streeft naar het verkrijgen van maatschappelijke erkenning van de toegevoegde waarde van particuliere beleggers in vastgoed ten gunste van maatschappelijk rendement. Dit doet Vastgoed Belang door bij te dragen aan de professionalisering en integriteit binnen de sector, het aanbieden van passende (juridische) dienstverlening en het faciliteren van kennisoverdracht. Daarnaast optimaliseert de vereniging de waarde van de particuliere vastgoedbelegger voor de sector en economie door faciliterende wet- en regelgeving te stimuleren.

Leden van Vastgoed Belang profiteren van 125 jaar brede expertise en ervaring op het gebied van vastgoed. Vastgoed Belang ondersteunt haar leden met informatie en voorlichting over alle stappen in het beleggingsproces. De vereniging faciliteert het delen van kennis en ervaringen met gelijkgestemden door het organiseren van o.a. regiobijeenkomsten, jongerenmeetings en bijeenkomsten voor meer ervaren beleggers.

Kernthema’s
Voor Vastgoed Belang staan de komende jaren de volgende 3 thema’s centraal.
1. Goed verhuurderschap. De leden van Vastgoed Belang onderscheiden zich door ‘Goed Verhuurderschap’. De vereniging spant zich in om dit streven te faciliteren en concretiseren. Hiermee wordt aangesloten bij de term die voor het Ministerie van BZK centraal staat in het woonbeleid voor de verhuurmarkt. Gemeenten volgen dit beleid en passen het lokale woonbeleid hierop aan. Met de ontwikkeling van een eigen Keurmerk wil Vastgoed Belang haar marktordenende rol invullen om te borgen dat de sector voldoet aan de eisen van Goed Verhuurderschap. Het gaat hierbij onder andere over een (brand)veilige woonomgeving, communicatie met huurders en een transparante huursituatie;
2. Verduurzaming. Al vele jaren is Vastgoed Belang bezig de verduurzaming in brede zin te bevorderen en vooral te bespoedigen. Dat geldt in het bijzonder voor verduurzaming van bestaand vastgoed. Vastgoed Belang informeert en ondersteunt haar leden. Onder andere via de in 2018 ingestelde Taskforce Duurzaamheid. Belangrijke dossiers zijn financiering, subsidies en fiscale regelingen;
3. Woningmarkt in balans. De woningmarkt staat voor grote uitdagingen vanwege een historisch tekort aan woningen. Na de corporaties zijn particuliere vastgoedbeleggers met 750.000 huurwoningen veruit de grootste categorie verhuurders. Zij kunnen met hun gezamenlijk investeringsvermogen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter functionerende woningmarkt, maar worden door een deel van de politiek vooral in verband gebracht met excessen die zich voordoen. De vereniging spant zich daarom in om de reputatie van de sector te verbeteren. Om dit te bereiken worden concrete initiatieven genomen voor een goed functionerende woningmarkt, veelal in samenwerking met landelijke en lokale overheid.

Vereniging Vastgoed Belang en Platform Professioneel Vastgoed
Naast de Vereniging is in 2011 het Platform Professioneel Vastgoed opgericht. Leden van het platform zijn 50 grote bedrijfsmatige beleggers die samen een serieus deel van het particuliere woningbezit vertegenwoordigen. De leden van het Platform zoeken in de persoon van de Voorzitter vooral een boegbeeld, iemand van statuur met een stevige positie in Den Haag.
De leden van de Vereniging (ca. 4700 leden) verwachten daarnaast iemand die zich makkelijk in de vereniging en in de regio beweegt. Een voorzitter om ‘trots op te zijn’. Een geloofwaardige vertegenwoordiger van de sector, die de maatschappelijke erkenning van particuliere beleggers in vastgoed weet te bevorderen .

Kerntaken voorzitter
De voorzitter

 • Leidt interne vergaderingen;
 • Draagt actief bij aan het werven van contribuanten voor het platform en de vereniging;
 • Dient als klankbord voor de directeur van Vastgoed Belang;
 • Bezoekt en draagt bij aan verenigings- en platformbijeenkomsten;
 • Draagt proactief bij aan de interne professionalisering en modernisering van de vereniging;
 • Neemt incidenteel namens de vereniging deel aan externe overleggen op bestuurlijk niveau.

Profiel
We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond:

 • Bewezen politiek-bestuurlijke ervaring;
 • Beschikken over een breed Haags netwerk;
 • Ervaring met woordvoerderschap en media;
 • Beschikken over een flexibele agenda.

De tandem Voorzitter-Directeur is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle vereniging en lobby. De Directeur is verantwoordelijk voor de operatie en voor de externe profilering. Hij is de fulltime professional. De Voorzitter bewaakt de kwaliteit van de belangenbehartiging en neemt – na afstemming – op de juiste momenten het voortouw. Ook naar de leden toe is de Directeur het primaire gezicht, waarbij de Voorzitter op de juiste momenten zeker ook een actieve en zichtbare rol heeft. De Voorzitter heeft een complementair profiel aan dat van de Directeur.

De Voorzitter heeft uiteraard aantoonbare affiniteit met (vastgoed)ondernemen, heeft een onbesproken verleden en beschikt over de volgende competenties:

 • Statuur en charisma, is een natuurlijke autoriteit;
 • Stevig conceptueel en strategisch denkniveau
 • Motiverende en stimulerende persoonlijkheid
 • Uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen;
 • Is onafhankelijk ingesteld
 • Heeft een open en transparante bestuursstijl en is in staat slagvaardig te functioneren in een complexe omgeving; is een open persoonlijkheid die makkelijk schakelt met de kleine en de grote leden;
 • Heeft helicopterview, heeft door dat overzicht en is door een goed en empathisch gevoel voor mensen in staat om effectief te anticiperen op ontwikkelingen. Staat boven de partijen.

En tot slot, de Voorzitter is een verbindende persoonlijkheid die in staat is de verhoudingen tussen de diverse gremia van de vereniging en het Platform te optimaliseren en op het gewenste niveau te onderhouden.

De voorzitter heeft een onbesproken verleden om geloofwaardig goed (ver)huurderschap en integriteit binnen de sector te vertegenwoordigen. Is een natuurlijke autoriteit.
Bij gelijke geschiktheid krijgt een kandidaat die de diversiteit binnen de vereniging bevordert de voorkeur. De voorkeur gaat uit naar een persoon met publieke bekendheid.

Voorwaarden en procedure
Er wordt getoetst op (neven)functies in verband met mogelijke belangenverstrengeling c.q. potentiële ‘conflicts of interest’; dit is tevens van toepassing bij toekomstige aanvaarding van eventuele nieuwe (neven)functies.

Het verwachte tijdsbeslag is circa anderhalve dag in de week (0,3 FTE). De vergoeding is marktconform.

Vastgoed Belang laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.