Voorzitter Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB)

Profiel: circulariteit, trots op industrie, politiek bestuurlijk netwerk

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse keramische industrie. De sector omvat zowel nationale als internationale, soms beursgenoteerde ondernemingen, die in een industrieel proces de grondstof klei omzetten in een keramisch product, veelal bedoeld voor toepassing in de bouw.

KNB heeft 17 nationale en internationale ondernemingen als lid. Deze bedrijven hebben gezamenlijk 43 productielocaties. De keramische industrie verschaft werk aan circa 2.500 mensen en realiseerde in 2020 een omzet van ca. € 550 miljoen.

De kerntaken van KNB zijn:

 • Behartiging van de collectieve belangen (nationaal en Europees) van de gehele bouwkeramische industrie op het gebied van energie, milieu en grondstoffen, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden, technische voorschriften en normeringen;
 • Verzorgen van branche-opleidingen;
 • Kennisontwikkeling en kennisoverdracht over baksteen en baksteengevelwerk naar beroepspraktijk van ontwerpers en verwerkers en naar onderwijs;
 • Uitgave van architectuurmagazine BAKSTEEN;
 • Vertegenwoordigen baksteenindustrie als werkgeversorganisatie bij Baksteen CAO.

Als bijlage van dit profiel is het Jaarverslag 2020 opgenomen. In dit jaarverslag worden activiteiten op het terrein van belangenbehartiging, de innovatie van de sector en de contacten met de stakeholders verder uitgewerkt.

De brancheorganisatie is gevestigd in Velp. Daar is ook het onafhankelijke kenniscentrum TCKI gevestigd.

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter (de heer Han Noten) is de KNB op zoek naar een geschikte opvolger.

Uitdagingen

De transitie van de sector vraagt om een stevige vertegenwoordiging in Den Haag en ook in Brussel. Het verhaal en de nuances van de maakindustrie in het algemeen en van de keramische industrie in het bijzonder moet goed en proactief neergelegd worden. Kern van de boodschap is dat KNB een gezonde sector vertegenwoordigt, een sector die volop in beweging is en hard werkt aan het lange termijn bestaansrecht. Een sector met leden die veelal in de Provincie, langs de rivieren, actief zijn en op die plaatsen veel impact hebben. Economisch maar bijvoorbeeld ook op het terrein van landschapsontwikkeling. KNB vertegenwoordigt een trotse ambachtelijke sector.

De voorzitter is verbonden met politiek en bestuurlijk Den Haag. In goed samenspel met directie en bureau draagt hij/zij bij aan de externe lobby. Het voorzitterschap is een functie van een halve dag per week, de KNB verwacht dat de voorzitter door de combinatie met zijn/haar van andere activiteiten in een logisch en consistent netwerk acteert.

Belangrijkste lange termijn doelstelling hierbij is het realiseren van een toekomst waarin bouwkeramiek marktconform kan blijven worden geproduceerd en worden toegepast. Milieu, energie, klimaat en duurzaamheid zijn hierbij – voor de continuïteit van de sector – de belangrijkste thema’s. De balans tussen de economische levensvatbaarheid en milieutechnische randvoorwaarden is een continu punt van aandacht en ontwikkeling.
Andere thema’s zijn arbo, arbeidsvoorwaarden, bouwmarkt en de beleving/imago van het keramische product.
Binnen de vereniging ligt er voor de nieuwe voorzitter de continue uitdaging om de verschillende type ondernemers (verschillend qua grootte en qua producten) met elkaar te verbinden. De Voorzitter acteert in een speelveld waarin de NVTB (koepel toeleveranciers bouw), de Cerame Unie (Europese belangenbehartiging) en VNO-NCW belangrijke partners zijn.

Profiel

We zoeken een ervaren bestuurder, iemand die gepokt en gemazeld is in het publiek/bestuurlijke/ politieke veld. Bij voorkeur ook iemand met ervaring in het leiden van een belangenorganisatie. De KNB staat ook open voor kandidaten met een meer business profiel die affiniteit/ervaring hebben met het opereren op het snijvlak van publiek en privaat. Wellicht opgedaan in nevenfuncties. De ideale kandidaat heeft vooral veel affiniteit met de sector en combineert dat met ervaring met de hierboven geschetste thema’s. Naast weten hoe het speelveld in Den Haag eruit ziet is concrete ervaring in Brussel ook een aanbeveling. De Voorzitter heeft een effectief en actueel netwerk en is bereid dat netwerk ook te mobiliseren. Is iemand die de goede kanalen kan mobiliseren, maar ook zelf door het netwerk opgezocht wordt als er voor KNB relevante thema’s spelen. Hij/zij is iemand die staat voor de positieve en trotse bijdrage die de sector levert, iemand die de professionaliteit en het innoverende vermogen van de sector en de vereniging enthousiasmerend overbrengt.

De KNB voorzitter heeft statuur en beschikt over de volgende combinatie van persoonlijke kwaliteiten:

 • Is sociaal vaardig, verbindend, invoelend, heeft gevoel voor verhoudingen. Heeft een goede antenne voor kansen en problemen in de sector en speelt daar effectief op in;
 • Is een strateeg, is een professional op het terrein van belangenbehartiging;
 • Is toegankelijk, bereikbaar (fysiek maar vooral ook mentaal);
 • Is bereid en in staat tot klankborden, een spiegel voorhouden;
 • Is in staat bruggen te slaan tussen zelfstandige ondernemers (mkb) en grote concerns;
 • De directeur is het dagelijkse gezicht van de vereniging, op specifieke momenten is de voorzitter het boegbeeld van de vereniging.

Voorwaarden

Het betreft een functie voor 0,5 dag per week. Waarbij een stevige flexibiliteit in de agenda wordt verwacht. De rol voor KNB zal goed moeten passen bij de andere werkzaamheden van de voorzitter.
De KNB kent statutair een benoeming voor 2 jaar. Met de nadrukkelijke ambitie om de termijn te verlengen. De vergoeding is marktconform. De aanvaarding van de functie is in nader overleg te bepalen.

Informatie

KNB laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacature. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van KNB vinden DATUM plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-2032132.

Download hier het Jaarverslag 2020.