Voorzitter STAK Goudappel Groep

Profiel: werknemersparticipatie, governance, voorzitterschap

Bij Goudappel werken op vijf locaties in het land ruim 250 experts op het gebied van mobiliteit. Onze experts zijn betrokken. Zij bieden inzicht en perspectief aan onze opdrachtgevers. Goudappel stelt zichzelf tot doel de brede welvaart in de samenleving te vergroten, door het creëren van een betere leefomgeving voor iedereen. Wij maken een aantrekkelijke leefomgeving bereikbaar, met onafhankelijk advies gebaseerd op de beste expertise, data en verkeersmodellen. Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen, Innovatie, Professionaliteit en Samenwerken (de VIPS). Wij hechten zeer aan deze kernwaarden en zij vormen de hoeksteen bij de uitvoering van ons werk.

De Goudappel Groep bestaat uit de bedrijfsonderdelen Goudappel en Dat.mobility. De Goudappel Groep neemt daarnaast deel in gelieerde bedrijven zoals MAPtm, NDC Nederland, Meet4research, MINT (België), Urbanista (Zweden), AEM (Duitsland), CSS (Italië) en in M-Flow (Verenigde Staten).

Uniek aan Goudappel is dat onze medewerkers via certificaten van aandelen ‘eigenaar’ zijn van het bedrijf. De STAK (Stichting Administratiekantoor Goudappel) treedt op als aandeelhouder en vertegenwoordigt daarmee de certificaathouders.

 

Activiteiten
Van een advies over het mobiliteitssysteem in 2040, tot onderzoek naar hoe mensen hun verplaatsing beleven. En van het duurzaam herinrichten van een stationsplein, tot het ontwikkelen en implementeren van een innovatief verkeersmodel. Wij zetten onze kennis van mobiliteit in de volle breedte in.

Onze expertises zijn gebundeld in vijf expertise velden, namelijk: (1) Strategie en beleid, (2) Netwerken en modellering, (3) Gebieds- en locatieontwikkeling, (4) Onderzoek en gedrag en (5) Data en IT-applicaties. Op basis van deze expertises ondersteunen we onze opdrachtgevers.

Goudappel werkt voornamelijk voor de publiek sector. Hierbij vormen gemeenten de belangrijkste opdrachtgevers. Kleine en grote gemeenten tezamen nemen 42% van de omzet voor hun rekening. Infrabeheerders (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) en provincies nemen ieder 15% van de omzet voor hun rekening. De resterende 28% omzet komt van onder meer projectontwikkelaars, ministeries, uit het buitenland, vervoerders en instituten (zoals bijvoorbeeld CROW).Binnen de genoemde expertisegebieden vindt een breed scala aan activiteiten plaats. Zoals recent onder meer de ontwikkeling van een OV-visie 2040, een nieuw systeem voor het melden van wegwerkzaamheden en vergunningen voor gemeenten en provincies (Melvin), het mobiliteitsplan voor een compleet nieuwe stadswijk in Utrecht (Merwede Kanaalzone) een druktebelevingsonderzoek fietspaden en de ontwikkeling consortiumverband van het mobiliteitsplan voor de regio Antwerpen.

 

Eigendom /STAK
De Goudappel Groep is volledig in handen van haar medewerkers. Het overgrote deel van medewerkers is mede-eigenaar onafhankelijk van zijn of haar functie. Er zijn geen grootaandeelhouders. Deze eigendomsverhouding weerspiegelt onze onafhankelijkheid, onze interne samenwerking en onze betrokkenheid

De participatie geschiedt in de vorm van certificaten van aandelen in Goudappel Groep BV. De aandelen zelf worden beheerd door de Stichting Administratiekantoor Goudappel (STAK). Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier
medewerkers/certificaathouders. De vier medewerkers/certificaathouders worden gekozen door en vanuit de certificaathouders. De onafhankelijk voorzitter van STAK komt van buiten Goudappel en wordt aangesteld door de directie.

 

Voorzitter STAK
De voorzitter STAK is belast met het bestuur van de STAK en heeft als bestuurder alle rechten en verplichtingen die uit de wet, de statuten van de onderneming, de statuten van de STAK, en de redelijkheid en billijkheid voortvloeien.

Het voorzitterschap van het bestuur van de STAK kent de volgende taken:

 •  het voeren van het beheer en bestuur van STAK,
 • het geven van centrale leiding aan het STAK-bestuur,
 • het (laten) nemen van beslissingen door STAK,
 • het uitoefenen van toezicht en controle bij en ten behoeve van de STAK.

De voorzitter STAK dient te beschikken over de ervaring en inhoudelijke deskundigheden die van belang zijn voor het beoordelen van het functioneren van de onderneming en het realiseren van de ondernemingsdoelen. Hierbij is het uitgangspunt is dat de expertise van de onafhankelijk voorzitter STAK (van buiten de onderneming) een aanvulling is op de aanwezige expertise bij de andere STAK bestuursleden. Dat zijn gekozen bestuursleden.

 

Rol en profiel voorzitter STAK
Wij zien de Voorzitter STAK acteren in de volgende rollen

 • bewaken van de spelregels die horen bij de governance van Goudappel en dus ook bij de rol en positie van de STAK. Het is van belang dat alle stakeholders (RvC, Directie, OR, STAK) rolvast acteren. De Voorzitter STAK pakt die verantwoordelijkheid vanuit de STAK;
 • het borgen dat de STAK vanuit draagvlak en daadkracht functioneert. Het personeels- en dus ook aandeelhoudersbestand van Goudappel is divers. Iedere aandeelhouder heeft een eigen specifieke belang. De STAK spreekt namens het totaal en moet borgen dat de verschillende geluiden van de aandeelhouders goed meegenomen worden in de discussie en in de besluitvorming. Communicatie speelt hier een belangrijke rol in. De Voorzitter bewaakt dit proces;
 • acteren op financiële, juridische en fiscale thema’s. Naast de interne stakeholders heeft Goudappel en dus ook de STAK te maken met externe stakeholders. De rol van de Voorzitter is om te borgen dat voor de STAK de noodzakelijke expertise wordt ingeschakeld om complexe vraagstukken vanuit een goed proces te behandelen;
 • de Voorzitter is niet directief, is vooral een facilitator. Maar pakt op de juiste momenten het voortouw, op basis van haar/zijn statuur en achtergrond. De dialoog en de inhoud zijn daarbij belangrijker dan de positie.

 

Voor de nieuwe voorzitter STAK zijn wij met name op zoek naar kandidaten met ervaring en inhoudelijke expertise op academisch niveau op de volgende punten:

 • algemeen management en bedrijfsvoering (stimulerend ondernemerschap);
 • deskundigheid op financieel beleid van een middelgrote onderneming;
 • affiniteit met kennisgeoriënteerde organisaties; Met organisaties van professionals;
 • affiniteit met I, met digitalisering van dienstverlening;
 • affiniteit met medewerkersparticipatie;
 • affiniteit met de business en de opdrachtgevers van Goudappel;
 • ervaring met bestuurlijke verhoudingen, governance vraagstukken;
 • ervaring als voorzitter van een RvC of RvT en bij voorkeur ook ervaring met een STAK.

 

Tijdsbeslag
De STAK komt circa achtmaal per jaar in vergadering bij elkaar en afhankelijk van specifieke onderwerpen is er enkele malen per jaar separaat overleg. Het tijdsbeslag voor de voorzitter van STAK bedraagt ongeveer drie à vier dagdelen per maand.
Uiteraard dragen we zorg voor een markconforme vergoeding.
Aanstelling zal zijn voor een termijn van vier jaar.

 

Proces
De Goudappel Groep laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door te solliciteren via onderstaande knop (inclusief actueel CV). De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.