Techniek Nederland Verzekeringen, voorzitter RvC

Profiel: Ervaren bestuurder, affiniteit met installatiesector, strategisch inzicht, moderne governance

Functieprofiel

VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN TECHNIEK NEDERLAND VERZEKERINGEN

 

Vanwege aanpassingen in de governance structuur is Techniek Nederland Verzekeringen BV op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen met op hoofdlijnen het volgende profiel:

 • ervaren bestuurder met bewezen bindende kwaliteiten;
 • en ervaring met een zelfstandig opererend bedrijf binnen de dynamiek van een vereniging.
 • die in staat is om te denken en handelen binnen de complexe samenwerkingsstructuur van een branche;

 

Achtergrondinformatie

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Techniek Nederland vertegenwoordigt ongeveer 6.000 bedrijven en is één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland.

Techniek Nederland Verzekeringen BV (TNV) is een volwaardig verzekeringsbedrijf dat deel uitmaakt van Techniek Nederland. TNV biedt de leden van Techniek Nederland een breed pakket aan schade- en inkomensverzekeringen om hun risico’s af te dekken: deze verzekeringen zijn afgestemd op de installatiebranche, op de ondernemer, op het bedrijf en op de medewerkers.

TNV biedt deskundig advies op het gebied van schade- en zorgverzekeringen en treedt op als bemiddelaar bij het afsluiten en onderhoud van deze verzekeringen. Ook zorgt TNV voor de afwikkeling van schades. Het team bestaat uit 12 medewerkers en de omzet bedraagt ca € 3 miljoen.

De omzetverdeling van TNV ziet er als volgt uit: 50% schadeverzekeringen, 30% zorgverzekeringen en 20% CAO-verplichte WIA-verzekeringen.

https://verzekeringen.technieknederland.nl/home

 

Raad van Commissarissen

De afgelopen jaren is een proces van strategische heroriëntatie uitgevoerd wat heeft geleid tot extra investeringen in digitalisering van klantprocessen en ontwikkeling van aanvullende diensten. Daarnaast zijn de aandelen van de vennootschap met ingang van juli 2022 voor 100% in eigendom van Techniek Nederland gekomen.

Dit alles heeft geleid tot een heroverweging van de governance structuur met ook gevolgen voor de samenstelling van de RvC. De samenstelling van de RvC wordt nu: een onafhankelijk voorzitter, een lid namens en met kennis van de installatiebranche en een onafhankelijk lid met grote kennis van verzekeringen en de verzekeringssector. De twee laatstgenoemde leden zijn inmiddels bekend, voor de voorzitter is nu het wervingstraject opgestart.

De RvC heeft een vierledige taak:

 • Het beoordelen van de voortgang en realisatie van de strategie;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord;
 • Het nemen van toegewezen beslissingen. Er is geen formeel RvC reglement, maar wel een gestructureerde werkwijze in praktijk.
 • Het functioneren als werkgever voor de directie.

De statutaire zittingstermijn voor RvC leden is vier jaar, herbenoeming is mogelijk

 

Profiel voorzitter RvC

De ideale kandidaat

 • Is een bestuurder met strategisch en conceptueel inzicht en gevoel voor moderne governance;
 • heeft ervaring met HR en alle aspecten van werkgeverschap vanuit een rol binnen de RvC.
 • heeft ervaring met relatief kleine zakelijke organisaties binnen de dynamiek van een vereniging
 • heeft ervaring in complexe samenwerking (branche) structuren, kan omgaan met langdurige besluitvormingsprocessen en weet uitkomsten door te vertalen naar de strategische ontwikkeling
 • heeft affiniteit met de installatiesector c.q. de bouwwereld, is geïnteresseerd in actuele ontwikkelingen en weet zich snel een beeld te vormen van de uitdagingen waar de installatiesector voor staat;
 • heeft ervaring met het beoordelen van bedrijfsrisico’s en het toepassen van verzekeringen, is in staat om zich de specifieke rol van TNV (met name het spanningsveld tussen verzekeraar en tussenpersoon) eigen te maken.

In aanvulling op bovenstaand profiel beschikt de gewenste kandidaat over de volgende competenties:

 • Beschikt over analytische vermogen en is communicatief vaardig
 • Is onafhankelijk, beschikt over de zeker stevigheid en kent geen afhankelijkheden of tegenstrijdige belangen m.b.t. contractpartijen van TNV;
 • Is verbindend en goed benaderbaar, kan zowel gezaghebbend als empathisch optreden
 • Is klankbord en kritische sparringpartner van de directeur
 • Heeft een goede naam en reputatie en voldoet aan de toetsingscriteria van de AFM.

De directie heeft belang bij een goede aanvullende persoonlijkheid en wederzijds vertrouwen. De RvC wil een goede voorzitter met bij voorkeur aanvullende competenties en diversiteit. De aandeelhouder heeft belang bij een goede communicator die impasses kan doorbreken.

 

Procedure

TNV laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse tot en met 4 november 2022 kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.