Voorzitter RvC Innovam (gesloten)

ervaren en moderne toezichthouder, dienstverlening, transitie

Profiel Voorzitter RvC Innovam

Innovam verzorgt trainingen, examens en advies voor de hele mobiliteitssector. Voor iedereen die aan de slag gaat met personenauto s, trucks, motoren en e-bikes. De praktijkgerichte trainingen geven de belangrijkste tools om het te maken in de mobiliteit. In de Innovam werkplaatsen, online, virtueel en/of met 3D.

Innovam wil alle vakmensen in de mobiliteitsbranche ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen en om al hun talenten te ontwikkelen en beter te presteren, waardoor ze nog succesvoller  kunnen worden. Dit geldt voor de medewerker, de ondernemer en de leerling. Innovam is dé opleider voor de mobiliteitsbranche en geeft trainingen op het gebied van (bedrijfs)auto- en tweewielertechniek, (after)sales en management en HRM. Innovam bouwt daarmee mee aan een toekomstbestendige sector. Als exameninstituut voert Innovam activiteiten uit voor diverse categorieën opdrachtgevers,  zoals onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ROC’s.

De marktomgeving van Innovan is in transitie. Dat geldt voor de automotive sector maar ook in de opleidingsmarkt, waar technologische en digitale ontwikkelingen leiden tot een snel veranderende markt (vraag en aanbod).

Innovam is een handelsnaam van de Stichting VAM (Vakopleiding Automobiel en Rijwielsector) en werkt nauw samen met de Stichting OOMT (opleidings- en ontwikkelingsfonds motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf).

Wij zoeken een nieuwe Voorzitter voor de Raad van Commissarissen (RvC), de vacature is ontstaan omdat de huidige voorzitter na 3 termijnen afscheid neemt.

Governance en basisprofiel RvC

De RvC van Innovam bestaat naast een onafhankelijk voorzitter uit vier leden. Drie van die leden beschikken over een stevige affiniteit met de stakeholders (respectievelijk BOVAG, RAI Vereniging en vakbonden FNV/CNV).  Het vierde lid betreft een kwaliteitszetel, gereserveerd voor een vertegenwoordiger van het beroepsonderwijs.  De RvC wordt benoemd door het College VAM.

In de statuten zijn de positie en werkwijze van de RvC vastgelegd. Kern hiervan is dat de RvC zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het College VAM onafhankelijk en kritisch opereren. De commissarissen vervullen hun taak onafhankelijk en zonder mandaat van de organisatie door wie ze zijn voorgedragen.

De voorzitter en de leden van de RvC worden benoemd op basis van de volgende kwaliteiten

 • Kennis van en ervaring in de mobiliteitsbranche is een pré
 • Bestuurlijke en managementervaring
 • Relevant extern netwerk
 • Zicht op de behoeften van de klanten van Innovam.

De Raad houdt in het bijzonder toezicht op de directie van Innovam ten aanzien van:

 • De verslaglegging en informatieverstrekking
 • Naleving van de aanbevelingen en opmerkingen van de accountant
 • Rol en functioneren van de accountant
 • Naleving van de regelgeving en gedragscodes
 • Belangen van de stakeholders BOVAG, RAI en vakbeweging
 • ICT-beleid
 • Beleggingsbeleid
 • Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen

Rol en profiel Voorzitter

De rol van de voorzitter is als volgt samen te vatten:

 • Kan de Raad laten functioneren als team, beschikt over een verbindend vermogen;
 • Organiseert het de debat, de zelfreflectie, waar noodzakelijk de tegenspraak om als RvC scherp te kunnen blijven acteren;
 • Snapt de politieke context waarbinnen Innovam opereert en handelt daarbinnen met draagvlak en daadkracht
 • Kan diplomatiek handelen. Is in staat tegenstellingen te overbruggen en is in staat om een effectieve dialoog in te richten;
 • Is rolvast, bewaakt dat alle spelers in de governance acteren binnen hun mandaat en verantwoordelijkheden;
 • Bewaakt de (strategische) agenda, de besluitvorming en opvolging vanuit de RvC
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de directie;
 • Is de linking pin naar de Voorzitter van het College VAM (het stichtingsbestuur).

We zoeken een voorzitter die het RvC team maximaal laat floreren. Een professional met een integraal overzicht die anderen in positie brengt en op het juiste moment zelf acteert. Hij/zij vormt een effectieve tandem met de directie en schakelt effectief met het stakeholderveld rond Innovam. De ideale kandidaat is iemand met veel gevoel en ervaring van de publiek-private. Innovam wordt relatief steeds afhankelijker wordt van de (private) markt en relatief minder afhankelijk van de publieke taken.

Bestuurlijke sensitiviteit en statuur zijn daarnaast ook belangrijke kwaliteiten. Hij/zij heeft behalve een bestuurlijk ondernemersprofiel ook ervaring met financieel bestuur en heeft zicht op de gewenste zakelijk performance van een professionele dienstverlener.

We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond:

 • Ervaring als toezichthouder, bij voorkeur ook in de zakelijke dienstverlening;
 • Ervaring als voorzitter;
 • Ervaring met de inrichting van de Governance;
 • Transitie-ervaring, bij voorkeur met aspecten van digitalisering en bij het verder marktgericht maken van een organisatie
 • Ervaring met de paritaire context (werkgevers en werknemers);
 • Ervaring met de politiek bestuurlijke context.

De ideale kandidaat heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is in staat om rolvast en op een constructieve wijze om te gaan met het gezonde spanningsveld tussen toezicht, de operatie en het stakeholdersveld. Daarnaast beschikt hij/ zij over de volgende competenties:

 • heeft (bestuurlijke) statuur;
 • is communicatief sterk, kan als diplomaat acteren;
 • is vergadertechnisch sterk;
 • is een strateeg;
 • werkt vanuit de motivatie om vooral de business van de klanten van Innovam te verbeteren;
 • Is toegankelijk, open en scherp.

Tijdsbeslag

De RvC komt circa 6 keer per jaar plenair bij elkaar. Als voorzitter heb je naast de contacten met de directie ook regelmatig contact met het College VAM.  Het gemiddelde tijdsbeslag is 2 dagen per maand. De voorwaarden zijn marktconform.

Procedure

Benoeming van leden van de RvC wordt op voordracht van deze Raad gedaan door het College VAM. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar.

Innovam laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht

(inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search.

Voor meer informatie u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.