Voorzitter Raad van Toezicht Jeugdbescherming Brabant (gesloten)

Profiel: ervaren voorzitter, Brabants netwerk, bestuurder sociaal domein

Jeugdbescherming Brabant beschermt kinderen en jongeren als de veiligheid of ontwikkeling in gevaar is. Vaak gebeurt dit op basis van een rechterlijke uitspraak. Jeugdbescherming Brabant voert met ca. 300 medewerkers de maatregelen uit in samenwerking met het kind, de (pleeg)ouders, gemeentes en jeugdzorginstellingen. Jeugdbescherming Brabant werkt nauw samen met 2 Veilig Thuis-organisaties. Jeugdbescherming Brabant en de VT’s van Brabant Noordoost en Brabant Zuidoost hebben een personele unie voor de RvB en de RvT. Tevens delen de drie organisaties een aantal backoffice functies.

Thema’s Jeugdbescherming

Niet alleen voor Jeugdbescherming Brabant, maar voor de hele sector spelen ontwikkelingen die de komende jaren voor de bestuurders – en daarmee ook voor de toezichthouders – meer dan relevant zijn:

 • De positie van de jeugdbescherming en de Veilig Thuis-organisaties zal in de komende jaren politiek-bestuurlijk onduidelijk blijven. De grote transitie van enkele jaren geleden is duidelijk nog niet af en zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe veranderingen op systeemniveau. De relatie met de regio’s zal hybride en dus uitdagend blijven. Terwijl er wel – over en weer – een grote mate van afhankelijkheid is;
 • De relatie tussen de Jeugdbescherming en Veilig Thuis is niet uitgekristalliseerd. De wijze waarop de meerwaarde van de afstemming benut kan en worden en de wijze van samenwerking zijn discussiepunten;
 • Budgettaire beperkingen en de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de betrokken organisaties onverminderd scherp aan de wind zullen moeten zeilen. De relatief kleine schaal van de organisaties leidt tot lastige dilemma’s in de bedrijfsvoering;
 • Het werk van Jeugdbescherming heeft voor de betrokken gezinnen altijd grote consequenties. In deze tijden van social media is onvrede makkelijk en snel te uiten en zijn belangengroepen snel en effectief te mobiliseren. En dit heeft altijd een gevolg voor het bestuur en de governance van de betrokken organisaties.

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur van Jeugdbescherming Brabant legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit geldt ook zo voor de VT-organisaties. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen, die naast specifieke expertise oog hebben voor het algemeen belang van de organisatie. De Raad van Toezicht vergadert 7 keer per jaar. De auditcommissies voor financiën en kwaliteit 4 a 5 maal per jaar. Daarnaast is er 2x per jaar overleg met de Ondernemingsraad en eenmaal met de Cliëntenraad.

De voorzitter RvT bewaakt de strategische agenda met het oog op (lange termijn) vraagstukken rondom de toekomst van jeugdzorg, jeugdbescherming en veilig thuis-taken. En borgt de professionele opstelling en invulling van het RvT-team. Hij/zij kan – in overleg met de RvB – als boegbeeld naar buiten opereren en kan zo nodig de organisaties met gezag vertegenwoordigen in externe contacten met stakeholders.

Hij/zij heeft affiniteit, kennis en ervaring met governance-onderwerpen. Hij/zij beschikt over een goede reputatie en relevant netwerk bij de gemeenten, c.q. heeft een verbinding met het werkgebied van JBB. De voorzitter van de RvT is tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Profiel

We zoeken een ervaren voorzitter die beschikt over een goede reputatie, een relevant netwerk en over een natuurlijk gezag.
Daarnaast heeft de voorzitter de volgende achtergrond:

 • Is een ervaren toezichthouder;
 • Heeft kennis van en ervaring met governance-issues;
 • Heeft een trackrecord in de publieke sector (of de zorg);
 • Kent de dynamiek van een gedecentraliseerde stelsel;
 • Heeft inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen in Brabant;
 • Beschikt over een relevant netwerk in openbaar bestuur;
 • Heeft ruime (bestuurlijke) ervaring met complexe organisaties en veranderende contexten;
 • Ondanks zijn/haar ‘zware’ bestuurlijke niveau, is de voorzitter zeer laagdrempelig en ruim voldoende beschikbaar.

De ideale kandidaat beschikt daarnaast over de volgende competenties:

 • Toont een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Is integer en onafhankelijk;
 • Is scherp en beschikt over politieke sensitiviteit;
 • Beschikt over meerdere stijlen van invloed uitoefenen;
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Is een professionele vergadervoorzitter;
 • Is een goede coach. Voor de RvB, maar ook voor de individuele leden van de RvT;
 • Is in staat om het collectieve vermogen van de RvT te ontwikkelen en te benutten.

De voorzitter beschikt over voldoende tijd en over een flexibele agenda.

Informatie

De OR en de Cliëntenraad zijn betrokken bij deze procedure.
Jeugdbescherming Brabant laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

In verband met het heersende Corona virus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.