Voorzitter NOA (gesloten)

Profiel: verenigingsverbinder, belangenbehartiger, MKB-gevoel

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) behartigt de collectieve en individuele belangen van Ondernemers in 4 bedrijfstakken: stukadoren en afbouw, vloeren en terrazzo, plafond- en wandmontage en natuursteen. De vereniging heeft bijna 1700 leden en kenmerkt zich door een actief verenigingsleven waarin zowel gemeenschappelijke als specifieke activiteiten voor beroepsgroepen binnen de vereniging georganiseerd worden.

De NOA is belangenbehartiger, dienstverlener en opleider. NOA is vertegenwoordigd in diverse besturen van externe organisaties. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat dat vanuit Veenendaal de werkzaamheden uitvoert.

NOA is een vereniging die zich in een fase van transitie bevindt: De markt verandert, de arbeidsmarkt verandert, de hele bouwketen is in transitie. Deze veranderingen hebben uiteraard impact op de vereniging en op het ledenbestand. Ledenbinding en draagvlak organiseren voor het NOA beleid zijn belangrijke speerpunten voor de vereniging.

Uitdagingen Voorzitter

De voorzitter is actief op een aantal fronten. Op de eerste plaats heeft de voorzitter een belangrijke rol bij het verbinden van de sectoren binnen de NOA-vereniging. De NOA bestaat uit 4 bedrijfstakken die qua business en ook qua (bestuurlijke) cultuur behoorlijk van elkaar verschillen. Elke sector heeft zijn eigen bestuurlijke historie binnen de NOA context. Naast de inhoudelijke verbinding is ook de sociale verbinding van belang.

NOA is belangenbehartiger en dienstverlener en vooral ook 1 vereniging van ondernemers die met elkaar 1 club vormen. De voorzitter staat dicht bij de leden. De verwachting is dat de interne opgave voor de voorzitter zeker het eerste de jaar de grote prioriteit is.

De tweede uitdaging is de verdere positionering van de sector. Binnen de bouwsector is een breed scala van belangenverenigingen, kennisinstituten, kwaliteitsorganisaties etc. actief. Juist voor een kleinere speler als NOA is het van belang om een eigen positie te pakken en op de goede podia de belangen van de achterban te verdedigen. Daar hoort een proactieve en communicatief sterke voorzitter bij.

De voorzitter is het boegbeeld van de NOA. Hij/zij is samen met de directeur de spil in de belangenbehartiging en brengt op een effectieve manier het NOA-geluid en de NOA-thema’s goed onder de aandacht. Gevoel voor belangenbehartiging, voor verenigingsontwikkeling en voor besturen zijn hierbij cruciaal.

Profiel

De ideale kandidaat heeft affiniteit met belangenbehartiging, met besturen en met de ondernemers in de afbouw, van grotere bedrijven tot de ZZP-ers. Hij/zij is in staat de verbinding te leggen tussen de vraagstukken binnen de afbouwsector enerzijds en de grote maatschappelijke en politieke vraagstukken anderzijds. We zoeken een ondernemende verenigingsbestuurder die tegen een stootje kan. Die past bij de sector.

De ideale kandidaat heeft de volgende kwaliteiten in huis:

 • Heeft affiniteit met ondernemen en de bouwsector resp afbouw. Heeft (snel) een goede kennis van wat er leeft bij de ondernemers in de sector. Spreekt de goede taal, kan ‘levelen’ met een divers publiek;
 • Heeft statuur en een stevig landelijk netwerk. Is een natuurlijke leider. En is tegelijkertijd iemand die anderen wil en kan laten scoren; Heeft in die zin een tembaar ego, snapt dat de vereniging groter is dan de personen die daarin actief zijn.
 • Is extern en intern verbindend en een teamplayer; Is een goede coach;
 • Is oplossings- en resultaatsgericht, gedreven, authentiek en contactueel sterk. Hij/zij is in staat om tegenstellingen te overbruggen en is altijd op zoek naar win-win situaties (niet profileren om te profileren);
 • Heeft affiniteit met en interesse in de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Haalt daar de voor NOA relevante trends uit;
 • Is een ervaren bestuurder, kan als voorzitter leiding geven aan grotere en kleinere bijeenkomsten, is in staat om te luisteren naar opvattingen van leden en kan grote groepen van mensen op overtuigende wijze toespreken; Hij/zij is een rolvast boegbeeld en weet op een prettige manier ook anderen in hun rol te ondersteunen;
 • Is een vaardige stakeholdermanager. Geeft richting en inhoud aan samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.

De voorzitter heeft de volgende taken

 • Hij/zij is voorzitter van de Algemene Ledenvergadering, de Ledenraad en het bestuur en legt verantwoording af over het handelen en het beleid van het bestuur;
 • Is voor leden en stakeholders aanspreekpunt namens het bestuur;
 • Is het eerste aanspreekpunt en klankbord voor de directie (en het secretariaat) van de vereniging;
 • Levert een bijdrage aan de vorming van het beleid en draagt het beleid en doelstellingen van de vereniging uit;
 • Zal als eerste vertegenwoordiger van de vereniging naar binnen en in samenspraak met overige bestuursleden en directie naar buiten optreden. Vormt een tandem met de directeur.

Tijdsbesteding

De invulling van het voorzitterschap zal vooralsnog gemiddeld twee dagen per week in beslag nemen, waarbij maximale flexibiliteit aan de orde is. De vergoeding is marktconform.

Informatie

NOA laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacature. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van vinden de 3e week van juli plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-2032132.