Voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM (2 dagen/week)

Profiel: publiek en privaat, belangenbehartiging, toezichthouder

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A. is met ruim 4400 aangesloten makelaars/taxateurs de grootste ledenorganisatie van makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. De NVM is onderverdeeld in de vakgroep Wonen, NVM Business en Agrarisch & Landelijk. De NVM kent een zogenaamd ondernemerslidmaatschap. Dat betekent dat de onderneming (het kantoor) lid is van de vereniging. De NVM-vereniging wordt ondersteund door het NVMbureau. Het NVM-bureau is gevestigd in een fantastisch nieuw pand in Utrecht.

Naast de NVM is er de NVM Holding. De NVM Holding vormt de technologische basis van de Nederlandse vastgoedmarkt. Het beheert de grootste vastgoeddatabase van Nederland, houdt zich bezig met data en innovatie, en ondersteunt de NVM-makelaar en taxateur in haar dagelijks werk, ongeacht in welke fase een transactie of taxatie is. Onder de NVM Holding vallen diverse dochterbedrijven.

Wij zoeken voor de NVM een charismatische, communicatief sterke en verbindende leider, iemand die thuis is in het publiek-private domein, op landelijk niveau acteert en beschikt over een brede toezichthoudende ervaring. De functie staat ook open voor leden van de NVM.

 

Transitie

NVM is op meerdere fronten volop in beweging. De afgelopen 3 jaar zijn onder leiding van vertrekkend voorzitter Onno Hoes een aantal transities ingezet. Onder de naam ‘A Brand New NVM’ zijn in dialoog met de verschillende ledengroepen de fundamenten gelegd voor de nieuwe visie op communicatie, deelnemingen en ledenbetrokkenheid/ verenigingsdemocratie. Ook is de dienstverlening aan de leden verder herijkt en vormgegeven en is er een nieuwe governancestructuur ingericht.

 

Coöperatie NVM

De coöperatie NVM heeft sinds enkele maanden de governance ingericht conform de eisen van het wettelijke structuurregime. Het daartoe vereiste toezichthoudende orgaan is niet in de vorm van een RvC (two tier model), maar is ondergebracht in een one tier bestuur (monistisch bestuursmodel). Daarbij is sprake van één bestuursorgaan, waarin de toezichthoudende bestuurders (non-executives, NUB’s) en de uitvoerende bestuurders (executives of UB’s) zijn samengevoegd. Hiermee is de onderlinge verbondenheid, samenhang en de slagkracht van de verschillende rollen verzekerd.

Het uitvoeren van het beleid ligt bij de uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders houden daarbij toezicht op uitvoerende bestuurders. De toezichthoudende bestuurders hebben daartoe wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden (zoals goedkeuring van bepaalde besluiten). De Ledenraad heeft (nog steeds) de rol van Algemene ledenvergadering.

 

Niet Uitvoerend Bestuurder (NUB) en tandem met Directeur

De voorzitter van het bestuur is dus wettelijk een NUB. De voorzitter is enerzijds het boegbeeld voor het totaal en heeft tegelijkertijd een niet-uitvoerende, toezichthoudende taak in het bestuur. In combinatie met alle kwaliteiten die als verenigingsvoorzitter aan de orde zijn. De nieuw te benoemen voorzitter zal een belangrijke rol spelen bij het werkbaar maken van en wennen aan de nieuwe governance. Dat zal enige tijd vragen. De ideale voorzitter moet uiteraard affiniteit hebben met dit model. De voorzitter en de directeur vormen een tandem. Ze zijn complementair en schakelen op een soepele manier door de issues, thema’s en rollen die voor NVM aan de orde zijn.

 

Verbindend leider, belangenbehartiger, boegbeeld

De voorzitter richt zich op de overall strategie en de synergie van de NVM als geheel. Hij/zij is het boegbeeld op macro niveau. Geeft duiding aan de maatschappelijke en publieke rol van de makelaar en schakelt hierover met een brede range aan stakeholders, de politiek, de verschillende departementen, de koepels als VNO, NCW en MKB Nederland, de SER, RICS, VastgoedCert, NVRT,en andere spelers in de woningmarkt, de commerciële vastgoedmarkt en agrarisch/landelijk vastgoed en consumentenorganisaties.

De voorzitter heeft een scherpe maatschappelijke antenne, kan als geen ander de maatschappelijke positie en positionering van de makelaar en taxateur duiden en vertalen naar de NVM en de business van de leden. Hij/zij stuurt op de maatschappelijke en economische relevantie van de NVM. De voorzitter is intern (NVM breed) en extern de verbindende factor. Hij/zij is een teamspeler die de collega’s uit het bestuur coacht en faciliteert in hun rol als boegbeeld namens de verschillende disciplines van de NVM. Hij/zij combineert statuur en uitstraling met een tembaar ego.

 

Draagvlak en besluitvaardigheid

De voorzitter heeft veel oog voor een ordentelijk functionerende en ontwikkelende governance. Bouwt verder aan een sterk professioneel bestuurlijk klimaat binnen de NVM. Leidt vergaderingen en bijeenkomsten effectief. Neemt daarin het voortouw maar coacht anderen ook daarin. Hij/zij handelt vanuit het perspectief van een ledenvereniging. Waarbij draagvlak en besluitvaardigheid samen opgaan.

 

Profiel

We zoeken een stevige bestuurder met de volgende achtergrond:

 • Heeft ervaring als boegbeeld;
 • beschikt over een breed politiek-bestuurlijk-maatschappelijk netwerk op landelijk niveau;
 • combineert dat bij voorkeur met een relevante businesservaring;
 • heeft ervaring op het snijvlak van publiek-private belangenbehartiging;
 • heeft een brede ervaring als toezichthouder, liefst vanuit verschillende governancerollen;
 • heeft ervaring met verenigingen en de dynamiek die dat met zich meebrengt;
 • heeft ervaring met complexe onderhandelsituaties.

 

De ideale kandidaat beschikt over het volgende competentieprofiel:

 • is charismatisch en verbindend;
 • is in staat leiding te geven, maar ook om de leiding en de boegbeeld rol bij anderen te beleggen;
 • beschikt een maatschappelijke antenne; Is politiek- en organisatiesensitief;
 • beschikt over de gunfactor en kan gemakkelijk opereren in heel diverse omgevingen;
 • heeft affiniteit met de business van de NVM leden;
 • is een sterke onderhandelaar;
 • Is in staat om de scherpte in een debat te organiseren, durft keuzes te maken;
 • Kan deze keuzes ook extern stevig neerzetten;
 • Kan incasseren

 

Voorwaarden en proces

Het betreft een functie van 2 à 3 dagen per week. De voorwaarden zijn marktconform. NVM laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande knop. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.