Voorzitter NVRD, de publieke afval- en reinigingssector

Profiel: belangenbehartiging, circulariteit, publieke dienstverlening

De NVRD ondersteunt gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

De vereniging heeft een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en leefbare gemeenten.

De leden van de NVRD voelen zich verbonden met elkaar rondom de kernbegrippen publiek, afval, grondstoffen en beheer openbare ruimte. De NVRD is hét aanspreekpunt in Nederland waar het gaat om de zorg voor en de uitvoering van deze gemeentelijke beheertaken. Ook in de toekomst staat de uitvoering van de publieke taken afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de openbare ruimte centraal. Wel zal dit steeds meer gebeuren in samenhang met andere maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en werkgelegenheid.

De NVRD zorgt door kennis, ontmoeting, netwerk, belangenbehartiging en het bewaken van de publieke moraal voor een meer duurzame en leefbare fysieke leefomgeving en draagt bij aan de circulaire samenleving.

Naast de voorzitter bestaat het bestuur uit 8 leden. Directeur van de NVRD is Olaf Prinsen. Met een team van 15-20 collega’s wordt de beleidsontwikkeling, belangenbehartiging, communicatie en dienstverlening vanuit het kantoor in Arnhem concreet vormgegeven.

Uitdaging

Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelen maken dat het stelsel waarin de NVRD leden zich bevinden aan stevige veranderingen onderhevig is. In de markt en in de keten ontstaat een nieuwe dynamiek, er ontstaan nieuwe allianties, de positie van de overheden verandert. Kortom, voor de NVRD en haar leden zijn het uitdagende tijden waarin het stelsel aan een nieuwe dynamiek onderhevig is. De sector en daarmee ook de vereniging staat voor een transitie. De voorzitter geeft leiding aan dit proces.

De vereniging en de voorzitter acteert op de volgende thema’s

 • Circulaire economie;
 • Duurzaamheid;
 • Publiek-privaat handelen, marktwerking;
 • Sociaal werkgeverschap;
 • Afval;
 • Beheer openbare ruimte.

Voorzitter

Samen met de Directeur vormt de Voorzitter op het terrein van belangenbehartiging en communicatie een tandem. Waarbij de directeur primair het gezicht is en de voorzitter op de juiste momenten en op het juist niveau de leiding neemt. De voorzitter vertegenwoordigt op een krachtige manier het belang en de positie van de publieke afval- en reinigingssector.

De voorzitter:

 • Is samen met de directeur het boegbeeld van de vereniging;
 • Treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging en haar leden;
 • Manifesteert de vereniging op nationaal en Europees niveau;
 • Is de bindende kracht tussen de leden en de vereniging;
 • Is voorzitter van het bestuur. Het bestuur heeft de leiding van de vereniging en stelt het beleid vast. Het bestuur begeleidt en ziet toe op het functioneren van de directie en de organisatie;
 • Heeft de leiding van de ALV en de vergaderingen van het bestuur.

Primaire drijfveer van de voorzitter is het kunnen bijdragen aan een meer duurzame en leefbare fysieke leefomgeving en bij te dragen aan een circulaire samenleving. Vanuit de overtuiging dat de vereniging NVRD met haar belangenbehartiging, kennisontwikkeling en de netwerkfunctie hier een leidende rol in kan spelen.

De beoogd voorzitter moet voldoen aan het volgende profiel:

 • Moet met overtuiging het publiek perspectief van de NVRD kunnen representeren;
 • Heeft brede blik op publieke dienstverlening en de kernthema’s van de NVRD: financiering, grondstoffenpolitiek, producenten-verantwoordelijkheid, duurzaamheid, innovatie en marktordening;
 • Heeft het charisma en de statuur en de ingangen om op een nationaal stakeholdersveld effectief te opereren. Heeft de ingangen bij de beslissers op het hoogste niveau;
 • Is een bindende persoonlijkheid, een verenigingsbestuurder die naast de inhoudelijke lobby ook toegankelijk is en open staat voor de informele kant van het verenigingsleven en makkelijk met de diverse typen leden van de NVRD schakelt.

Informatie

De NVRD laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.