Penningmeester Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

Ben jij dierenarts én een zwaargewicht op het gebied van financiën? Heb je bestuurlijke ervaring en wil jij je expertise inzetten voor het collectief van de KNMvD? Stel je dan verkiesbaar. Samen met vijf andere bestuursleden maak je je sterk voor een goede sociaaleconomische positie van de dierenarts.

Alle gewone leden (zie art. 4.2. van Statuten) kunnen zich verkiesbaar stellen voor de positie van bestuurder(s) van de maatschappij. Meer informatie over statuten, reglementen en vacatievergoedingen vind je hier.

Profiel

Onze aankomende penningmeester:

 • Is een zwaargewicht en bestuurlijk verantwoordelijk op het gebied van financiën en financieel beleid;
 • Heeft affiniteit met de beroepsgroep in de breedste zin van het woord;
 • Is gewoon lid van de KNMvD (het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met een gelijktijdig lidmaatschap van de Raad van Afgevaardigden, Ereraad of clusterbestuur)
 • Is herkenbaar voor de leden;
 • Heeft kennis van of interesse in de huidige verenigingsstructuur van de KNMvD;
 • Heeft een visie op de toekomst van de dierenarts en zijn positie in de maatschappij;
 • Is in staat om moreel – ethische dilemma’s en uitdagingen in samenspraak met leden en niet leden beroepsgenoten te tackelen;
 • Herkent zich in het goedgekeurde Strategische Beleidsplan van de KNMvD;
 • Gaat voor een goede positionering (op economisch/sociaal-maatschappelijk vlak) van de dierenarts.

En beschikt over:

 • een diploma diergeneeskunde;
 • kennis van het veterinaire veld;
 • een relevant netwerk binnen de veterinaire sector.
 • aantoonbare bestuurlijke ervaring, maar niet per definitie in de veterinaire wereld;
 • aantoonbare financiële kennis, ervaring en vaardigheden;

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • samenwerkingsgericht
 • resultaatgericht
 • cijfermatig inzicht en analytisch vermogen;
 • integriteit;
 • representativiteit;
 • open persoonlijkheid;
 • organisatiesensitiviteit.

Informatie
De KNMvD laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van de KNMvD vinden eind mei/begin juni plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.