Onafhankelijk Voorzitter Haventafel Zeeland/ West-Brabant

profiel: ervaren bestuurder, verbinder, zeehavens en ondermijningsvraagstukken

De zeehavens van Zeeland en West-Brabant zijn regionale en (inter)nationale knooppunten voor ondermijnende criminaliteit. De haventafel Zeeland/ West-Brabant stelt zich tot doel de om de geconstateerde kwetsbaarheden op fysiek, sociaal en digitaal niveau structureel in de zeehaven aan te pakken en te investeren in preventieve en repressieve maatregelen. Deelnemers aan de haventafel zijn de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk, gemeenten Borsele, Vlissingen, Moerdijk en Terneuzen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee. Voor de Haventafel Zeeland/ West-Brabant zoeken wij een onafhankelijke voorzitter.

 

Haventafel Zeeland/ West-Brabant

Om drugssmokkel via mainports en andere grote logistieke knooppunten tegen te gaan, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de aanpak van ondermijning in 2023 een bedrag van € 3 miljoen ter beschikking gesteld voor de mainport Zeeland/ West-Brabant. Vanaf 2024 is structureel 4 miljoen euro per jaar beschikbaar om in-, door- en uitvoer van cocaïne en (grondstoffen voor) synthetische drugs tegen te gaan in de Zeeuwse en West Brabantse zeehavens. Er is een meerjarig programma ontwikkeld waarin een mix aan maatregelen wordt getroffen zoals investeringen in technologie, barrières, fysieke maatregelen, weerbaarheid van personeel, capaciteit en versteviging van de samenwerking met internationale partners.

De ambitie van de Haventafel is dat de haven- en industrieterreinen in Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk de komende jaren uitgroeien tot de meest weerbare havengebieden in de Nederlandse en Vlaamse Delta. Doelstelling is om het crimineel misbruik significant terug te dringen. Daartoe dient de georganiseerde drugscriminaliteitketen breed te worden bestreden door barrières op te werpen tegen de invoer- en uitvoer van verdovende middelen. Er is sprake van een ‘’level playing field’’ met de andere (inter-) nationale mainports: Rotterdam en Antwerpen. Om deze ambitie waar te maken is het belangrijk om uiteindelijk het bewustzijn hierover binnen alle schakels van de keten te vergroten en gezamenlijk tot actie over te gaan.

Voor de Haventafel Zeeland / West-Brabant zoeken wij een onafhankelijke en zeer ervaren voorzitter die zijn/haar sporen verdient heeft in verschillende bestuurlijke rollen. De uitdaging voor de voorzitter is om de deelnemers aan het overleg vanuit verschillende gremia, complexe governance en met uiteenlopende belangen samen te brengen om gezamenlijk op basis van consensus tot besluitvorming en acties te komen.

 

Rol van de voorzitter

 • het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met deelnemers aan de haventafel en relevante stakeholders om een open en constructieve samenwerking te bevorderen;
 • voorbereiden bestuurlijk overleg in samenspraak met de ambtelijk secretaris.
 • het leiden van vergaderingen op een gestructureerde en effectieve manier, waarbij de agenda wordt gevolgd en de discussies worden gefaciliteerd om tot weloverwogen beslissingen te komen;
 • het faciliteren van besluitvorming: Het faciliteren van een inclusief besluitvormingsproces, waarbij alle relevante informatie wordt gepresenteerd, verschillende standpunten worden gehoord en consensus wordt bereikt tussen belanghebbenden;
 • het handhaven van een neutrale en onpartijdige positie, waarbij gelijke aandacht wordt besteed aan de belangen van alle betrokken partijen;
 • het bestuurlijk interveniëren tijdens complexe overlegsituaties, door het toepassen van effectieve communicatie- en onderhandelingsvaardigheden;
 • het opstellen van duidelijke en beknopte rapporten en het effectief communiceren van vergaderresultaten en beslissingen aan belanghebbenden.

 

Profiel

Voor deze functie zoeken wij een onafhankelijk voorzitter die boven de partijen kan staan en op basis van ervaring, stijl en vaardigheden deelnemers aan de vergadering samen kan brengen en tot gezamenlijk besluiten laat komen.

 

Wij zoeken kandidaten met de volgende cv-technische achtergrond:

 • academisch werk en denkniveau bij voorkeur in een bestuurlijke en/of bedrijfskundige richting;
 • ervaring als algemeen directeur/ bestuurder/toezichthouder;
 • ervaring in het werken in een complex stakeholdersveld;
 • gevoel bij het havenbedrijf en de problematiek van ondermijning is een pré.

 

De ideale kandidaat beschikt over de volgende stijl en competenties:

 • verbindend, communicatief sterk, goed benaderbaar;
 • sterk leiderschap, heeft het vermogen om vergaderingen op een gestructureerde en resultaatgerichte manier te leiden;
 • analytisch en strategisch denkvermogen, weet complexe informatie te begrijpen;
 • probleemoplossend vermogen, bekwaam in conflictbeheersing en het vinden van constructieve oplossingen;
 • onpartijdigheid en objectiviteit om een eerlijk en rechtvaardig besluitvormingsproces te waarborgen;
 • ruime ervaring in het leiden van vergaderingen en het werken met stakeholders met uiteenlopende belangen.

 

Informatie

De Haventafel laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande ‘Solliciteer’ link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.