Manager Topsport NOC*NSF (gesloten)

Profiel: topsportachtergrond, empathisch leider

NOC*NSF heeft eerder dit jaar aangekondigd dat Technisch Directeur Maurits Hendriks de organisatie gaat verlaten. De Directie wil na de Paralympische Spelen in Tokyo het proces voor zijn opvolging starten, om te borgen dat uiterlijk per februari 2022 een opvolger kan starten. Na de Olympische en Paralympische Spelen van Beijing zal de opvolger van Hendriks de formele verantwoordelijkheid overnemen.

Verantwoordelijkheden en positionering.
Je maakt deel uit van het NOC*NSF Management Team en bent daarmee medeverantwoordelijk voor de missie van NOC*NSF: ‘een sterker Nederland door de kracht van sport’. Maar ook voor de realisatie van de overalldoelen/resultaten van de organisatie. Je stuurt (samen met een operationeel manager en teamleiders) het Team Topsport aan dat uit ca. 80 personen bestaat.

Je bent de aanvoerder van TeamNL, van de Nederlandse sporters en hun begeleiders die 365 dagen per jaar Nederland vertegenwoordigen bij internationale wedstrijden en competities.

Je bent verantwoordelijk voor het creëren van een optimaal prestatieklimaat in de Nederlandse topsport, waarbij Nederland behoort tot de beste sportlanden ter wereld. Je bent verantwoordelijk voor het creëren van een klimaat voor TeamNL, waarin verantwoord ontwikkelen en optimaal presteren en het vergroten van de maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport centraal staan.

Naast de uitzending naar de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen behoren ook andere topsportevenementen, zoals deelname aan Jeugd Olympische Spelen, Europees Jeugd Olympisch Festival tot je prioriteiten.

Binnen de structuur van NOC*NSF is de functie geclassificeerd als ‘Manager Topsport’. In het buitenland wordt de titel ‘Performance & Games Director’ gebruikt.

Uitdagingen en resultaatsgebieden.

De primaire focus is het continu naar een hoger niveau brengen van de topsport in NL. Daarbij staat de atleet centraal. Het werk is erop gericht om de topsporter, de coach en het topsportprogramma te ontwikkelen en daarbij het potentieel in alle facetten te bereiken. Onlosmakelijk zijn daarmee de volgende aspecten verbonden: (1) het verbinden van topsport met de samenleving; waarbij de connectie sportdeelname en topsport in het bijzonder aandacht vraagt (2). Topsport staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een steeds veranderende context. Het demonstreren, onderbouwen en inhoud geven aan de waarde van topsport voor de sport zelf èn de samenleving spelen daarbij een steeds belangrijker wordende rol.

Voor de Manager Topsport gelden de volgende resultaatsgebieden:

 • De kwaliteit en ontwikkeling van de topsportprogramma’s en topsportinfrastructuur in Nederland; bij de aangesloten bonden, in Papendal en bij de vijf TeamNL Centra (voorheen Centra voor Topsport en Onderwijs); daarbij behoort continue leren en evalueren;
 • De kwaliteit en ontwikkeling van het eigen NOC*NSF team, samen met de teamleiders en de operationeel manager Topsport. Ook de NOC*NSF organisatie bij de Spelen (met de Chefs de Mission) is hier onderdeel van;
 • De ontwikkeling van coaches en trainers;
 • De doelgerichtheid, efficiëntie en accountability van de topsport (bijvoorbeeld in de verdeling van topsportmiddelen);
 • De kwaliteit van de ondersteuning van de verschillende internationale topsportevents;
 • De plek van topsport in de samenleving (waaronder de verbinding tussen topsport en sportparticipatie).

Je ontwikkelt jaarplannen, kaders en randvoorwaarden zodat voorgaande ook echt bereikt kan worden. Daarnaast lever je een strategische en beleidsmatige bijdrage aan het algemeen beleid van NOC*NSF en de strategische positionering van de organisatie als geheel (waarvoor je je ook echt verantwoordelijk voelt). Je draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van NOC*NSF naar een moderne ledengerichte en pro-actieve vereniging.

Achtergrond

We zoeken (bij voorkeur) iemand met een topsportachtergrond. Dat kan als atleet, als manager of als coach. De ideale kandidaat is vanuit verschillende invalshoeken (en sporten) actief geweest in de topsport (en heeft op basis daarvan een eigen statuur opgebouwd). De ideale kandidaat heeft als leider bij voorkeur ook ervaring opgedaan in andere (of aanpalende) sectoren, waarin ‘high performance’ aan de orde was.

Je bent bij NOC*NSF actief vanuit verschillende rollen met verschillende interne en externe stakeholders en hebt daarom in het verleden een breed repertoire opgebouwd. Je hebt ervaring met het ‘zakendoen’ met overheden, als belangrijkste financier van topsport. Je hebt gevoel ontwikkeld voor het publieke domein. Uit het samenwerken met bonden, zakelijke partners en anderen ontleen je werkplezier. Je geeft daadwerkelijk inhoud aan het begrip ‘samen’.

Bij alles wat je doet houd je de kosten die je maakt nauwlettend in de gaten. Hierbij handel je volgens maatschappelijk aanvaarde normen en dit verlang je ook van je teamleden.

Je hebt een scherp afgestelde maatschappelijke antenne en de wil en vaardigheid om vanuit ethiek en moraliteit discussies, rond hedendaagse en gewenste cultuur van topsport te kunnen voeren. Je bent kien op de ‘license to operate’ voor topsport, in de breedste zin van het woord. Thema’s als duurzaamheid en inclusie zijn belangrijk voor je.

Topsport vindt per definitie plaats binnen een internationale context. Internationale ervaring is daarom belangrijk.

Je hebt ervaring met de media. Door je ervaring ben je in staat lastige besluiten goed te ‘framen’, heb je de autoriteit, de ervaring en ook het overzicht om anderen in de media te positioneren (collega’s, bonden, enz.). Je gunt anderen nadrukkelijk ook het podium.

Wij streven naar meer diversiteit in het management van NOC*NSF. We nodigen met nadruk vrouwen, professionals met een bi-culturele achtergrond en jonge mensen (met groeipotentieel) uit om te solliciteren.

Rollen
De Manager Topsport is actief vanuit verschillende rollen. Zij/hij is:

 • Een boegbeeld. Is (mede) het gezicht van de topsport;
 • Een m/v met visie. Waar gaat het naar toe met de topsport in Nederland en in de wereld, wat zijn de grote lijnen, de disruptieve ontwikkelingen;
 • Een onderzoekende geest. Kennis en nieuwsgierigheid naar data, technologie, expertise, kennismanagement;
 • Passend ook bij de wens om topsport en maatschappij meer met elkaar te verbinden zal de Manager Topsport een rol spelen in het bepalen van de lange termijn maatschappelijke koers;
 • Een inspirator, leider & innovator. Altijd op zoek naar vernieuwing, naar verbetering. Iemand die anderen inspireert om de lat hoger te leggen, nieuwe wegen in te gaan, samen te werken, open te staan voor invloeden van buitenaf. Sterke gerichtheid om anderen succes te laten behalen;
 • Een binder en verbinder. Brengt partijen bij elkaar, inspireert tot samenwerking. Is ook iemand met de gunfactor die partijen bindt;
 • Een ‘critical friend’: Als verdeler van de sportmiddelen is de Manager Topsport iemand die de Bonden niet alleen adviseert en steunt maar ook iemand die ze kritisch volgt. Aanspreekbaar is voor de performance van NOC*NSF richting de aangesloten bonden en omgekeerd ook positief kritisch volgt of de bonden hun vastgestelde koers realiseren en de gemaakte afspraken nakomen;
 • Een manager. Naast de externe focus van de Manager Topsport zal ook de interne organisatie een belangrijk aandachtsgebied zijn. Je bevordert (samen met de operationeel manager en de teamleiders) het werkklimaat binnen de afdeling – en de onderlinge verstandhouding van de afdelingen binnen de organisatie.

En je bent vooral ook een teamspeler; je weet anderen in hun kracht te zetten en het beste uit zichzelf te halen. De Manager Topsport werkt continu samen met de Algemeen Directeur aan wie hij/zij direct rapporteert. Gezien de materiele geldstroom is er eveneens een directe lijn met de Zakelijk Directeur. Daarnaast werk je nauw samen met de teamleiders en operationeel manager. Zij/hij is onderdeel van verschillende teams en heeft de ambitie om elk team naar een hoger niveau te brengen. Om steeds te verbeteren is reflectie een must. Naast zelfreflectie evalueer je continu welke verbetermogelijkheden er zijn voor onze organisatie, unit en team.

Competenties

Om de verschillende rollen goed in te kunnen vullen moet je beschikken over een breed repertoire. Of heb je in ieder geval de potentie om een breed repertoire te kunnen ontwikkelen. De ideale kandidaat:

 • Beschikt over een strategisch en conceptueel denkvermogen. Heeft helicopterview en houdt daardoor overzicht in deze complexe functie;
 • Is besluitvaardig en standvastig. Is in staat en bereid om lastige besluiten te nemen, knopen door te hakken. En combineert bij deze besluitvorming daadkracht met draagvlak;
 • Is communicatief vaardig in alle aspecten, zowel in presteren, uitdrukken als luisteren; in voorzitten en deelnemen;
 • Heeft een tembaar ego. Snapt dat de organisatie en de beweging groter is dan het individu. Laat anderen schitteren;
 • Heeft een open en ontwikkelende mindset. Is ontvankelijk voor andere opvattingen en voor nieuwe ontwikkelingen. Combineert een stevige persoonlijkheid met een uitnodigende en open attitude. Zoekt het debat op;
 • Is een teamspeler. Juist het vergroten van de teameffectiviteit is een belangrijke drijfveer; Is in staat de kernwaarden ‘excelleren, respect en samen’ optimaal uit te nutten. Juist het vergroten van teameffectiviteit is een belangrijke drijfveer. Is een verbindend leider;
 • Is meertalig (in ieder geval Nederlands en Engels) en opereert soepel, effectief en respectvol in de internationale omgeving van topsport en bijbehorende verschillende culturen en gebruiken.

Informatie

NOC*NSF laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 5 november 2021 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande knop. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.