Manager Sportparticipatie NOC*NSF

profiel: verbinding, ondernemerschap, verenigingsgevoel

10 miljoen mensen in Nederland sporten, de helft hiervan is lid bij 1 van de 25.000 sportclubs.

Nóg meer inwoners van Nederland langer, met meer plezier, samen te laten sporten en bewegen.  En daarmee een bijdrage te leveren aan een positieve gezondheid van het individu en een inclusiever en gelukkiger Nederland. Dat is de ambitie van NOC*NSF en in het bijzonder van de afdeling Sportparticipatie.

 

Afdeling Sportparticipatie

Met een team van 70 gedreven professionals ontwikkelt de afdeling programma’s, projecten en producten voor een breed scala aan gebruikers en opdrachtgevers. Voor de leden (77 sportbonden), maar ook voor  gemeenten, sportbedrijven en sportondernemingen. NOC*NSF ondersteunt deze organisaties om de sportclubs en de sporters maximaal te faciliteren. In de Sportagenda 2032 wordt de ambitie als volgt verwoord;

In 2032 heeft iedereen, in alle levensfase en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal door zelf te sporten, te excelleren in sport of sportief te bewegen, maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving’.

De bindende kracht van sport is uniek. Sport verbroedert, verbindt en haalt sociale drempels weg. Sport is voor en van iedereen en sluit niemand buiten. Sport brengt Nederland samen. In het veld, maar ook daarbuiten. Onze sportclubs spelen daarin een fundamentele rol. Het zijn de plekken waar we elkaar dagelijks ontmoeten en waar we sámen sporten. Waardoor we langer met plezier blijven sporten en bewegen. Het sportakkoord gesloten met VWS, de VSG en andere partners biedt hierbij een stevige basis.

 

Om de doelen te realiseren zetten we samen met de leden in op een:

 • Aantrekkelijk sportaanbod voor iedereen
 • Leuke bekwame trainers en toegewijde ondernemende bestuurders
 • Sterke en ‘open’ sportclubs en aantrekkelijke sportaccommodaties

De Manager Sportparticipatie geeft daarbij leiding aan een team van programmamanagers en teamleiders.  De doelen worden gerealiseerd middels100 projecten met een budget ca 24 mio. Een mooie en complexe uitdaging.

 

Uitdagingen en rollen Manager

Op de eerste plaats is de manager de inhoudelijke trekker van de overall visie op het terrein van Sportparticipatie. Hij/zij doet dat samen met de collega’s van de afdeling, met het MT- en Directieteam van NOC*NSF en met de leden en andere stakeholders.

Er liggen mooie plannen en ambities om Maatschappij & Sport nog meer te verbinden. Uiteindelijk moeten al deze visies landen in een operationalisatie bij Sportparticipatie, ook dat is een uitdaging voor de manager. De komende tijd vindt de executie van de ingezette strategie plaats.

In de breedte van activiteiten, programma’s, opdrachtgevers en andere stakeholders blijft het zaak om een scherp beeld te houden op de resultaatsgebieden van de organisatie. En daarop te sturen.

De kernactiviteit van Sportparticipatie is het bouwen van allianties, het bereiken van doelen samen en met anderen. Alle programma’s worden in samenhang en samenwerking met de doelgroepen/leden vormgegeven en uitgevoerd. En daarmee borgt NOC*NSF een maximale betrokkenheid van de leden en de (maatschappelijke) partners.

De balans en samenhang breedtesport – topsport wil de directie de komende jaren verder versterken.

NOC*NSF is geen onderneming, maar ondernemerschap is een belangrijke kerncompetentie van de afdeling. Door goed naar de markt en de leden te luisteren en te denken in realistische business cases realiseert Sportparticipatie een continu ontwikkelend palet aan diensten en producten. Dit op een economisch realistische wijze.

 

Profiel

We zoeken een gedreven manager (V/M) die aan een volgende stap toe is en aantoonbaar een authentieke passie heeft voor de geschetste doelstellingen.

 

We zoeken kandidaten met de volgende achtergrond:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 10 jaar ervaring met het managen van professionals;
 • Ervaring met het type activiteiten van de afdeling: B2B-dienstverlening, advisering, programmamanagement;
 • Ervaring met de dynamiek van beleidsontwikkeling in een politiek-bestuurlijke-overheids context;
 • Ervaring met het brede stakeholderveld van de afdeling;
 • De manager hoeft niet uit de sport te komen maar is wel bekend met het sport- en vitaliteitslandschap.

 

De volgende competenties zijn aan de orde:

 • Verbindend vermogen; Een goede balans weten te vinden tussen draagvlak en daadkracht; Een goede balans hebben tussen ‘leiden’ en ‘dienen’;
 • Resultaatgerichtheid; Stuurt op het uiteindelijke rendement van de activiteiten. Aantoonbaar rendement staat boven omvang;
 • Teamspeler, alliantiebouwer, samenwerker;
 • Ondernemerschap; Oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen, goede marktantenne hebben maar ook weten hoe de economische haalbaarheid bewaakt kan worden;
 • Statuur en uitstraling; Deze kwaliteiten in kunnen zetten om vooral anderen te laten schitteren / excelleren;
 • Communicatief vermogen: De afdeling goed kunnen positioneren en representeren, gevoel hebben voor de wijze waarop de resultaten effectief gepresenteerd kunnen worden;
 • Beschikken over bestuurlijk ‘gogme’; Snappen hoe de hazen lopen, welk repertoire nodig is om stappen te kunnen zetten.

De manager sportparticipatie opereert met een resultaatericht team in een beleidssterke omgeving. Verbinden, Versnellen en vooral ook Versimpelen zijn 3 kernwoorden om effectief te opereren.

Gezien de samenstelling van Directie en MT van NOC*NSF zoeken we bij voorkeur een ambitieuze doorgroeiende professional.

 

Voorwaarden

NOC*NSF kent een informele en ambitieuze werksfeer waarbij je werkt vanuit een gedreven professioneel team. NOC*NSF biedt een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Procedure

NOC*NSF zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 11 februari te solliciteren via onderstaande Solliciteer link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.