Manager CAO, arbeidsverhoudingen en projecten Schoonmakend Nederland

Profiel: arbeidsverhoudingen, modern werkgeverschap, diplomatieke strateeg

De schoonmaaksector is een belangrijke pijler waarop de economie en de samenleving rust. Dagelijks zorgen zo’n 150.000 schoonmakers, werkzaam bij duizenden schoonmaak-ondernemingen, op talloze plekken in het land voor een schone en prettige werk- en leefomgeving. Dit maakt het werk ontzettend waardevol!

De branche wil vernieuwend zijn en economisch gezond blijven, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en met goede arbeidsverhoudingen. Deze waarden vormen de basis voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Dit is een cao die recht doet aan de wensen en belangen van werknemers en tegelijkertijd ook rekening houdt met de aard van de onderneming.

Op dit vlak ligt er voor de manager CAO, arbeidsverhoudingen en projecten belangrijk werk te wachten voor de bepaling van de toekomst (van de inhoud) van de cao. Dat doe je samen met specialisten en aangesloten werkgevers. In de onderhandelingen met vakbonden speel jij samen met de ondernemers een leidende en verbindende rol. Tussentijds worden cao-afspraken uitgevoerd en coördineer je de diverse projecten en acties.

Schoonmakend Nederland staat voor vernieuwend werkgeverschap
Tussen 2010 en nu heeft de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook wat betreft de manier van totstandkoming. Waar cao-partijen in het verleden lijnrecht tegenover elkaar stonden, wordt nu constructief samengewerkt aan de verdere ontwikkeling van de cao. Dit vertaalt zich onder andere in projecten die via de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) worden uitgevoerd. De RAS is het paritaire fonds van Schoonmakend Nederland, CNV Vakmensen en de FNV.

Schoonmakend Nederland hecht veel waarde aan de maatschappelijke relevantie van modern werkgeverschap. Dat vraagt naast goede primaire arbeidsvoorwaarden ook om het realiseren van randvoorwaarden voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast is er gezien de samenstelling van het werknemersbestand (de basis van de arbeidsmarkt) veel projectmatige aandacht voor tal van onderwerpen, zoals opleidingen, het verminderen van de laaggeletterdheid, schuldenproblematiek, eerder stoppen met werken, loopbaanpaden, etc.

Van jou wordt verwacht dat je:

 • inspirerende beleidsmatige analyses opstelt en adviezen geeft over relevante (vaak cao-gerelateerde) onderwerpen;
 • verandering omzet in vooruitgang;
 • regie voert over de cao, de permanente cao-delegatie en de cao-projectgroepen;
 • relaties onderhoudt met leden, vakbonden, werkgeversorganisaties en relevante andere instanties; samen met de Voorzitter en Directeur mede het gezicht vormt op jouw vakgebied;
 • effectief kan lobbyen en het bijbehorende netwerk ontwikkelt en onderhoud;
 • heldere sturing geeft aan diverse commissies binnen Schoonmakend Nederland;
 • participeert in het MT van Schoonmakend Nederland;
 • samenwerkt met een team van deskundigen.

Profiel
Wij zoeken een diplomatieke strateeg die ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen en -voorwaarden vertaalt naar het cao-proces van Schoonmakend Nederland.

De ideale kandidaat staat qua inhoud en statuur voor modern werkgeverschap en combineert een aantal eigenschappen:

 • conceptueel denker;
 • inhoud gedreven;
 • goede sparringpartner voor de cao-delegatie;
 • politiek-bestuurlijk vaardig. Snapt als belangenbehartiger de verschillende posities van de andere stakeholders en speelt daar effectief op in;
 • overtuigende persoonlijkheid. In staat om snel te schakelen tussen de diverse rollen en belangen. Kan 1e en 2e viool spelen;
 • resultaatgericht en besluitvaardig, maar kan ook via een omweg het doel bereiken. Scoort op korte termijn, maar heeft ook het geduld om complexe dossiers stap voor stap verder te krijgen;
 • initiërend en creatief. Is een inspirerende persoonlijkheid die buiten de kaders kan denken en nieuwe initiatieven neemt. Is communicatief sterk.

De manager die wij zoeken heeft in ieder geval:

 • een academisch achtergrond;
 • leidinggevende ervaring;
 • ruime (strategische) ervaring op het terrein van arbeidsverhoudingen en HR;
 • uitgebreide kennis van arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen;
 • begrip van complexe bestuurlijke omgevingen en hoe onderhandelingsprocessen werken;
 • ervaring met belangenbehartiging;
 • aantoonbare skills in projectmanagement.

Arbeidsvoorwaarden
Schoonmakend Nederland biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Het betreft een fulltime functie.

Informatie
Schoonmakend Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling en Klaas Molenaar van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van Schoonmakend Nederland vinden op 23 en 26 maart plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Klaas Molenaar op 073-8200374.