LTO Noord, Directeur

ledenmens, stevige managementervaring, regionale belangenbehartiging

Directeur LTO Noord

We zoeken een gedreven directeur voor een belangenvereniging, een ledenmens en een moderne manager van professionals.

LTO Noord is de toekomstgerichte ondernemersvereniging voor boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies. Wij zetten ons in voor de belangen van ruim 23.000 boeren, tuinders en andere ondernemers in de agrarische keten. Het merendeel van onze leden is agrarisch ondernemer en producent van voedsel, sierteeltproducten of bijvoorbeeld energie. Wij gaan de dialoog aan met de overheid. We verbinden de agrarische sector met burgers en consumenten en we laten zien wat de agrarische sector voor de samenleving betekent. De komende jaren neemt LTO Noord samen met haar leden het voortouw in de ontwikkeling van de sector. We ontwikkelen programma’s en projecten die agrarische ondernemingen toekomstbestendig(er) maken. De kennis delen we weer met boeren en tuinders. Met ruim 160 collega’s zetten wij ons dagelijks met hart en ziel in voor agrarische ondernemers.

Een sterke collectieve belangenbehartiging is noodzakelijk voor de leden van LTO Noord. De vereniging werkt aan de ruimte om te ondernemen en het versterken van het ondernemerschap. Ook werken we aan het imago van de sector. Dat vraagt een sterke ondernemers- en werkgeversorganisatie LTO Noord, die resultaatgericht en ondernemend is en dicht bij haar leden staat.

De vereniging LTO Noord is een netwerkorganisatie met bijna 800 bestuurders op alle niveaus, die de belangen van haar leden op lokaal, regionaal en internationaal gebied effectief behartigt. Afdelingen staan voor de opdracht om de gemeentelijke belangenbehartiging inhoud te geven, te zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersnetwerk met boeiende ledenactiviteiten en om de ledenbinding en ledenwerving te verzorgen.

De Nederlandse land- en tuinbouw is bijzonder rijk geschakeerd met een grote diversiteit aan agrarische ondernemers. Die diversiteit bestaat uit veehouderij, plantaardige en multifunctionele landbouwbedrijven. Tal van deze bedrijven dragen tevens bij een maatschappelijke vraagstukken zoals het leveren van energie ,vastlegging van CO2 of natuurbeheer. Het merendeel van deze boeren en tuinders is aangesloten bij de LTO-organisatie. Via een lidmaatschap van een regionale organisatie (LTO Noord, ZLTO of LLTB) én van de landelijke organisatie LTO Nederland benadrukken zij de meerwaarde van de ondernemers- en werkgeversorganisatie, die hun belangen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied effectief behartigt.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.ltonoord.nl.

De functie van Algemeen Secretaris / Directeur

De Algemeen Secretaris / Directeur (Directeur) heeft een dubbelrol; als Secretaris borgt hij/zij de ondersteuning van het Algemeen Bestuur en van de Ledenraad van de vereniging LTO Noord.
Als Directeur geeft hij/zij leiding aan de werkorganisatie. Hieronder schetsen we de uitdagingen voor de nieuwe directeur:

Vertegenwoordiging
Gezien de sterk veranderde maatschappij waarbij een beperkt aantal krachtige spelers in de land- en tuinbouwsector optreedt, een overheid die haar eigen agenda heeft en de invloed vanuit Brussel die steeds groter wordt, is het nodig dat LTO Noord over een Directeur beschikt die algemeen als vertegenwoordiger van en voor LTO Noord wordt gezien en herkend. Door leden en stakeholders. Hij/zij zal de thema’s, visie en aanpak intern verankeren en extern uitdragen om het maatschappelijke draagvlak voor de activiteiten van LTO Noord hoog te houden en waar mogelijk te vergroten. De Voorzitter is het boegbeeld in de media en naar de leden. De Directeur verzorgt de inhoud en de relatie naar het hele stakeholdersveld rond LTO Noord. De gewenste praktijk is dat zij als een goed functionerend tandem LTO Noord binnen en buiten de vereniging vertegenwoordigen.

Transitie
Er is sprake van een continu veranderd maatschappelijk krachtenveld. De directeur zal zich samen met het team bezighouden met het identificeren en analyseren van relevante maatschappelijke thema’s en deze vertalen naar beleid. Door de aanhoudende stroom aan uitdagingen die op de sector afkomen ontstaat dynamiek. Dat vraagt om een werkorganisatie en vereniging die in structuur en organisatie zich moet blijven ontwikkelen. En een directeur met een sterk ontwikkelde antenne voor trends en ontwikkelingen.

Belangenbehartiging
De Directeur is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de leden van LTO Noord in de breedste zin van het woord. Hij/zij moet de vraagstukken van morgen begrijpen en samen met de werkorganisatie en bestuurders weten te vertalen naar een goed geëquipeerde werkorganisatie. Een werkorganisatie die de belangenbehartiging bij negen provincies borgt. Dat vergt in de directierol een daadkrachtige directeur, een bruggenbouwer en communicator pur sang. Iemand die op een open manier communiceert met de interne-en externe stakeholders, om de organisatie en haar belangen zo krachtig en professioneel mogelijk neer te zetten. Hij/zij zal zich onder andere richten op een verbreding van de belangenbehartigingsactiviteiten van LTO Noord, met name ook vanuit financieel en bedrijfseconomisch perspectief. Op landelijk niveau werkt de Directeur samen met de collega’s van de andere LTO-organisaties (LTO Nederland, ZLTO, LLTB).

Management
De Directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de operationele organisatie. Hij/zij is een inspirator en in staat om de medewerkers te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling. We zoeken een coachende leider die weet hoe een club van stevige en gedreven professionals naar een volgend niveau kan worden gebracht. Iemand die professionals boeit en verbindt. Iemand met visie over hoe je met een relatief beperkte organisatie dicht op leden en stakeholders kan staan.
Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging. Het verder ontwikkelen van vereniging en werkorganisatie is een continu aandachtspunt. Op de korte termijn is de werkorganisatie een eerste focus.

Een toekomstbestendige vereniging en een toekomstbestendige werkorganisatie, dat zijn de doorlopende thema’s voor de directeur.

De Directeur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur van LTO Noord.

Taken & verantwoordelijkheden

De Directeur
• geeft met verve en daadkracht leiding aan de activiteiten van de vereniging en organisatie; Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het korte en lange termijnbeleid voor LTO Noord en geeft richting aan de doelstelling van LTO Noord om op een meer proactieve en samenhangende wijze inhoud te geven aan de verenigingsactiviteiten;
• is verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van de werkorganisatie; En de financiële huishouding hiervan;
• is verantwoordelijk voor de bedrijfsactiviteiten van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in participaties;
• participeert actief in de landelijke organisatie LTO Nederland en levert een bijdrage aan de visie en beleidsvorming van LTO Nederland;
• onderhoudt het bestuurlijk netwerk en is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de verbinding tussen de primaire sector, agribusiness, politiek en maatschappij.

Profiel en competentieset

De directeur overziet strategisch de sector, de vereniging en de organisatie en kan vanuit die helikopterview bestuur en werkorganisatie ondersteunen in hun rol. Hij/zij is een resultaatgericht, klantgericht, energiek, creatief, oprecht en loyaal persoon, een echte verbinder. Iemand die ketengericht denkt en acteert, waardoor hij/zij partijen weet te enthousiasmeren en te betrekken bij het belang van de totale organisatie. Iemand die zijn/haar team weet te motiveren en inspireren, in staat is de verschillende kwaliteiten van teamleden snel te ontdekken en te gebruiken waardoor zij boven zichzelf uitstijgen. Het type organisatie vraagt om een pragmatische, no-nonsense mentaliteit en een grote mate van ondernemerschap. Affiniteit met de agrarische sector is belangrijk. Ervaring met verenigen en verenigingen een voorwaarde.

De directeur heeft een duidelijke visie, weet anderen hiervoor te enthousiasmeren en mee te krijgen. Hij/zij committeert zijn team door hen te betrekken bij invulling en realisatie van strategische doelen. Hij/zij is duidelijk in zijn verwachtingen, hanteert een hoge standaard voor prestaties en stuurt daarop. Iemand met gevoel voor humor, flexibel, maar ook een directeur die de discussie aan gaat en beslissingen durft te nemen indien de situatie daar om vraagt.
Hij/zij verbindt en creëert samenwerkingsverbanden, die uiteindelijk bijdragen aan een sterke positionering van LTO Noord. Hij/zij overtuigt op basis van inzicht in het stakeholdersveld en de verschillende belangen daarbinnen. Deze directeur heeft een ondernemende instelling: hij/zij is een innovatief en gedreven persoon met impact en conceptueel denkvermogen. En is ook in staat om als ondernemer de business case van LTO Noord sluitend te houden.

CV technische achtergrond
De kandidaat heeft de volgende achtergrond:
• WO werk- en denkniveau.
• Relevante bestuurlijke en organisatorische ervaring; heeft ervaring met het aansturen van professionals;
• Ervaring met een ledenorganisatie/coöperatie/vereniging en met belangenbehartiging
• Een brede ervaring met het inzetten van veranderingen en veranderingsprocessen;
• Heeft een bedrijfseconomische/financiële oriëntatie;
• Beschikt over een relevant netwerk en kent het interne en externe politieke krachtenveld en kan hier op professionele wijze mee om gaan;
• Is vertrouwd met het opereren in een publiek-private omgeving.
• En is fulltime beschikbaar voor LTO Noord.

Hij/zij beschikt over de volgende competentieset:

• Is een slimme strateeg met helikopterview en visie;
• Is een no-nonsense persoon, die resultaatgericht is en anderen op natuurlijke wijze weet te overtuigen en te binden
• Heeft een proactieve instelling
• Stelt prioriteiten;
• Is een meewerkend voorman die medewerkers kan enthousiasmeren, coachen, inspireren en aansturen. Geeft leiding op basis van inzicht in de context waarbinnen de medewerkers opereren;
• Beschikt over organisatiesensitiviteit en daadkracht;
• Is communicatief sterk en gewend om te spreken in het openbaar.
• Combineert empathie met een stevige persoonlijkheid.
• Belichaamt de kernwaarden van LTO Noord: betrokken, verbindend en toekomstgericht
• Heeft natuurlijk gezag;
• Is een verbinder; een leider die tussen de mensen staat;
• Heeft een energieke en sprankelende persoonlijkheid;
• Spreekt de goede taal, is in staat om duidelijk en transparant te communiceren met de bestuurders en de werknemers
• Is in staat om de brug te leggen tussen de beleidsmatige dossiers/agenda’s en de dagelijkse praktijk van de leden.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor de fulltime positie van Directeur zijn marktconform.

Informatie
LTO Noord laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.