Lid Raad van Toezicht Royal Cosun

Profiel: affiniteit met coöperatie, ervaring in toezichthoudende rol, lid van Cosun

Functieprofiel

Lid Raad van Toezicht Royal Cosun

 

Algemeen

Royal Cosun is een Nederlandse internationaal opererend onderneming die plantaardige grondstoffen, vooral suiker en aardappelen, door middel van bio raffinage verwerkt tot voeding, voedingsingrediënten, diervoeding, biobased ingrediënten en groene energie. Met haar producten en ingrediënten speelt Cosun in op maatschappelijke uitdagingen en transities rond klimaatverandering, biodiversiteit, de vervanging van fossiele grondstoffen, de eiwittransitie en de groeiende vraag naar voeding en gezondere voedingsingrediënten.

Royal Cosun werd bijna 125 jaar geleden opgericht door Nederlandse suikerbietentelers die zich verenigden in een coöperatie. De coöperatie telt inmiddels rond de 8.400 leden, bestaat uit 5 businessgroepen (Aviko, Cosun Beet Company, Duynie Group, Sensus en SVZ) en is uitgegroeid tot een concern met 4.000 medewerkers en een jaaromzet van ruim 2,3 miljard euro. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Breda. De belangrijkste klanten zijn de internationale voedingsmiddelenindustrie, foodservice (horeca en groothandel), veehouders en de chemie- en energiesector.

 

Governance

Royal Cosun hanteert het zogenaamde traditionele bestuursmodel. Dit betekent dat de zeggenschap binnen de coöperatie berust bij de leden, onder meer via het door hen gekozen bestuur dat wordt aangeduid als de Raad van beheer.

Raad van Beheer

De Raad van Beheer heeft als primaire taak de coöperatie te besturen en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor zowel de coöperatie zelf als de ondernemingen die tot Cosun behoren. De Raad van Beheer bestaat uit negen leden, drie externe leden en zes leden die lid zijn van de coöperatie. Het dagelijks management heeft de raad van beheer gedelegeerd aan de voorzitter van de concerndirectie.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Beheer en de Cosun-ondernemingen. Vanuit een onafhankelijke positie geeft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van beheer en de ledenraad. De Raad keurt de jaarrekening van de coöperatie goed. Er zijn zes leden: vier leden zijn lid van de coöperatie (interne leden) en twee externe leden.

Wij zoeken voor de RvT kandidaten die lid zijn van de coöperatie (‘intern lid’).

 

Vereiste kennis, ervaring en vaardigheden

We zoeken kandidaten die praktiserend boer zijn én lid van Cosun en die beschikken over de volgende achtergrond:

 • Voelt zich verbonden met de doelstelling van de coöperatie, de missie, waarden & normen en ambities van Cosun;
 • Heeft ervaring in bestuurlijke/toezichthoudende rollen en visie op de governance van een coöperatie; Heeft een goed begrip van het coöperatieve deel van Cosun, van de belangen, verwachtingen evenals de waarden en normen van de leden.
 • Kan de begrotingen, managementinformatie, tussentijdse rapportages, (des)investeringsvoorstellen en jaarverslagen inclusief de managementletters van de accountant interpreteren en beoordelen;
 • Heeft inzicht in de economische dynamiek van de branche;
 • Heeft een goed gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Wordt door de leden van Cosun ervaren als een serieuze gesprekspartner;

De ideale kandidaat beschikt over het volgende competentieprofiel

 • Beschikt over een maatschappelijke antenne; is politiek en organisatiesensitief;
 • Is analytisch, weet hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • Beschikt over een helikopterview;
 • Is onafhankelijk en is integer;
 • Is standvastig, maar ook bereid tot concessies en consensus.

 

Procedure

Cosun streeft naar een evenwichtige samenstelling van de organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappelijk vereiste diversiteit.

Een assessment door een extern bureau vormt een standaardonderdeel van de werving -en selectieprocedure.

Royal Cosun laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Gasseling Search ondersteunt de intern samengestelde commissie bij:

 • De registratie van sollicitaties;
 • De vacature breed extern uit te zetten;
 • De eerste beoordeling van kandidaten;
 • De begeleiding van de gesprekken;
 • De begeleiding van de assessments.

 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 1 oktober een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/

De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie

vinden medio oktober plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132