Lid Raad van Commissarissen VVV Nederland B.V.

profiel: Toezichthouder met veel Financiële bestuurservaring, oog voor business en gedegen Commissaris opleiding

VVV Nederland B.V. is een bekend cadeaukaartenbedrijf actief op de Nederlandse markt. VVV Nederland is tevens licentiegever van het VVV merk en speelt met Destinatie Nederland, de netwerk- en brancheorganisatie voor Destinatie- en Citymarketing organisaties, een belangrijke rol in de toeristische sector. In verband met het rooster van aftreden zoeken wij een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen met een financieel profiel.

VVV Cadeaukaarten

Met haar diverse kaarten, waaronder de bekende VVV Cadeaukaart, de VVV Eigen Ontwerp Cadeaukaart en de VVV Shop & Chill Cadeaukaart biedt VVV Nederland haar klanten geef- en winkelplezier en stimuleert zij tegelijkertijd omzetgroei bij het brede netwerk van aangesloten bedrijven waar de cadeaukaarten besteed kunnen worden.

VVV Nederland beweegt zich aan de ene kant op de business-to-consumer markt met de uitgifte van vele cadeaukaarten, en aan de andere kant de business-to-business markt met het breedste acceptanten netwerk in Nederland. Vrijwel alle grootwinkelbedrijven in Nederland, duizenden lokale retailers, restaurants en leisure bedrijven en honderden webshops zijn als acceptant aangesloten. Ook in de bedrijven incentive markt – denk bijvoorbeeld aan eindejaarsgeschenken voor werknemers – speelt VVV Nederland met haar cadeaukaarten een grote rol.

VVV – Destinatie Nederland

Vanuit haar meer dan 135-jarige historie is VVV Nederland ook de licentiegever van het VVV merk. Het VVV merk wordt nu gebruikt door Citymarketing en Destinatiemarketing Organisaties (CMO’s en DMO’s) en toeristische bedrijven die, veelal naast hun eigen destinatie merk, het VVV-merk in hun frontofficedienstverlening toepassen als herkenningspunt voor hun diensten.

VVV Nederland heeft samen met en voor de CMO’s en DMO’s Destinatie Nederland ontwikkeld, met als doel gezamenlijk beter worden in het vak van destinatiemarketing en destinatiemanagement en bijdragen aan het behartigen en verwezenlijken van de belangen en doelen van de CMO’s en DMO’s in Nederland. In 2022 is hierin een nieuwe ontwikkeling ingezet, met een netwerk en brancheorganisatie in oprichting, voor Destinatie- en Citymarketing organisaties die de belangen behartigt en lobby voert ten behoeve van aangesloten CMO’s, DMO’s en andere toeristische bedrijven.

Recente ontwikkelingen

De over meerdere jaren ingezette transformatie van het VVV Cadeaukaarten bedrijf waarbij onder meer digitalisering een grote rol speelt, wordt steeds meer bestendigd. Een nieuwe strategie wordt geïmplementeerd om zo de positie van VVV Cards verder te verstevigen.

De Cards organisatie is kwalitatief verder verbeterd en een gewenste omslag in de algehele bedrijfscultuur naar een meer bedrijfsresultaatgerichte inslag is ingezet. Ook is toegewerkt naar de bestendiging van een financieel gezonde positie. In komende jaren zal veel aandacht uitgaan naar o.m. een toekomstgerichte IT-inrichting en verdere versterking van de online propositie.

Ook bij het Destinatie bedrijf is voortgang gemaakt om de nieuwe visie en transformatiestrategie in gang te zetten naar een Brancheorganisatie die de belangen van haar leden zal behartigen. Dit proces gaat in nauwe samenspraak met de huidige licentiehouders. De komende tijd zal de focus liggen op nadere agenda bepaling, inrichting en governance structuur. Hierbij zal ook een nieuw in te richten visie en nieuwe afspraken over het gebruik van de VVV merken aan de orde komen die gelden voor alle bedrijfsonderdelen.

Juridische structuur

Stichting VVV Groep Nederland is 100% aandeelhouder van VVV Nederland b.v. VVV Nederland b.v. heeft op haar beurt weer drie dochterondernemingen: VVV Cards b.v., VVV Cadeaubonnen b.v. en VVV Formule b.v. Ook is de stichting eigenaar van de merken die in VVV Nederland b.v. en haar dochterondernemingen geoperationaliseerd worden.

 VVV Nederland wordt bestuurd door statutair directeur Jos Peeters.  De holding heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het bestuur. De Raad bestaat uit 5 personen, inclusief één gekwalificeerde zetel vanuit de VVV-licentiehouders.

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen vergadert 5 à 6 maal per jaar. Verder kent de Raad een Remuneratie -, Audit – en Marketing/ICT commissie. Gemiddeld komt het aantal vergaderingen/bijeenkomsten daarmee in totaal op ongeveer 10 per jaar. Naast de reguliere toezichthoudende rol is de Raad een stevig klankbord voor de directie. Er is sprake van een open en kritische dialoog.

Samenstelling huidige Raad van Commissarissen:

 • Marjolein Gerritsen – Voorzitter
 • Jorissa Neutelings – Lid
 • Koos Dekker – Lid
 • Marco Esser – Lid (gekwalificeerde zetel)
 • Vacature – Lid

Vacature Lid Raad van Commissarissen – gewenst profiel

De ideale kandidaat heeft allereerst een stevige financiële achtergrond en – eindverantwoordelijk –, ervaring met risicomanagement en het jaarcontrole proces in samenwerking met de accountant, gecombineerd met een brede holistische business belangstelling en een goed oog voor actuele business vraagstukken bij een ondernemend bedrijf (bijvoorbeeld als CFO of Business Controller profiel).

Ook heeft hij/zij een gedegen toezichthouder opleiding gevolgd. Eerdere ervaring met een toezichthoudende rol is een pré, als ook ervaring opgedaan vanuit een bedrijf waar het merk belangrijk was, of een transformatieproces met het merk heeft plaatsgevonden.

De Raad van Commissarissen heeft al een diverse signatuur en hoopt met deze vacature de diversiteit verder te vergroten. Het is de bedoeling dat de kandidaat tevens deel gaat uitmaken van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

We zoeken kandidaten met de volgende competenties:

 • combineert een financieel profiel met een sterke business mindset
 • is analytisch en overziet het geheel – weet het verhaal achter de cijfers te distilleren;
 • draagt vanuit toezichthoudende rol bij aan een gezonde toekomstgerichte vorming van het bedrijf als geheel – weet daarin goed te onderscheiden tussen de eigen rol als toezichthouder en de rol van de bestuurder;
 • luistert om te willen begrijpen, staat open voor het standpunt van de ander en om de perspectieven van diverse stakeholders te doorgronden
 • is beschouwend, constructief, autonoom;
 • is verbindend en inspirerend

De vacature is ontstaan door het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Commissarissen.

Informatie

VVV Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.