Lid Raad van Commissarissen Circulus-Berkel

Profiel: technologie, innovatie, zakelijke achtergrond

Inleiding

Circulus-Berkel richt zich als dienstverlenende organisatie op het verduurzamen van de leefomgeving van de bewoners van negen gemeenten in Oost-Nederland. Het bedrijf verzorgt het beheer van afval en grondstoffen én het beheer van de openbare ruimte in de betreffende gemeenten, met een stevige rol in de sociale arbeidsactivering. Het aaneengesloten regionale verzorgingsgebied telt circa 496.000 inwoners (195.000 huisaansluitingen).

Circulus-Berkel is toonaangevend op haar vakgebied. Vanuit een breed en duurzaam perspectief worden strategische keuzes gemaakt om de leefomgeving te verduurzamen, in nauwe afstemming met de deelnemende en opdrachtgevende gemeenten. Het overkoepelende en gemeenschappelijke doel is een duurzame, leefbare regio. Een uitdagende, relevante opdracht waarbij als organisatie en kennispartner goed wordt geluisterd naar de gemeentelijke bestuurders, tevens aandeelhouders, gemeenteraden en natuurlijk naar inwoners.

Bij Circulus-Berkel werken – verspreid over zeven locaties – meer dan 650 medewerkers, waarvan de helft in vaste dienst; de andere helft bestaat uit medewerkers die in het kader van sociale werkgelegenheid bij Circulus-Berkel werkzaam zijn.

Governance

De negen gemeenten zijn zowel opdrachtgever als aandeelhouder. Circulus-Berkel is een BV met een eigen Raad van Commissarissen. De organisatie kent een algemeen directeur (statutair) en een adjunct-directeur.

De RvC houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en richt zich daarbij op de continuïteit en het belang van de vennootschap alsmede op haar maatschappelijke doelstelling. Zij weegt de belangen, behoeften en wensen van alle betrokken partijen zoals aandeelhouders, personeel en klanten/inwoners/gebruikers.

Meer specifiek vervult de RvC daarnaast een aantal belangrijke taken:

 • adviseur en klankbord voor de directie/bestuurder;
 • toezicht houden op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging en de effectiviteit van de interne risicobeheersing;
 • bespreken en goedkeuren van strategische besluitvorming met de directie/bestuurder;
 • toezicht houden op de naleving van de relevante wet- en regelgeving;
 • proactief informeren en regelmatig overleg voeren met de aandeelhouders;
 • instand houden van een goed relatienetwerk met de stakeholders

De RvC bestaat uit tenminste vijf leden die worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Aandeelhouders zijn de deelnemende gemeenten.

De RvC kent een financiële auditcommissie een remuneratiecommissie.

Vacature

De leden van de RvC vormen gezamenlijk een multidisciplinair team, gebalanceerd samengesteld met de benodigde deskundigheid, competenties, achtergrond & ervaring én onafhankelijkheid om de realisatie van haar functie en verantwoordelijkheden te waarborgen.

Wij zoeken iemand met een zakelijke achtergrond en een maatschappelijke drive. Een professional die kan schakelen op de technologische én op de sociale innovatiekansen van Circulus Berkel.

De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:

 • een breed overzicht op het terrein van techniek, technologie en innovatie; brengt nieuwe inzichten en ervaringen, wellicht van een andere sector, mee naar Circulus Berkel;
 • ervaring met thema’s als:
  • proces- en keteninnovatie
  • ketensamenwerking
  • veiligheid en arbeidsomstandigheden
 • ervaring met de beoordeling van kapitaalintensieve investeringen;
 • bij voorkeur ervaring met de inrichting van circulaire ketens;
 • affiniteit met de regio waarbinnen Circulus Berkel actief is;
 • bij voorkeur enige ervaring als toezichthouder.

Naast deze achtergrond zoeken we een professional met het volgende competentieprofiel:

 • conceptueel-strategisch denker; kan de diepte in maar heeft vooral een helicopterview;
 • verbindend, coachend. Is een prettig klankbord voor collega’s in de Directie en RvC;
 • een teamspeler, gericht op kwalitatief goede besluitvorming;
 • bestuurlijk sensitief, is flexibel in denken en effectief in handelen;
 • beschikt over relativeringsvermogen en humor;
 • beschikt bovenal over een hart voor de publieke zaak.

Deze vacature wordt ingevuld op voordracht van de RvC.

Voorwaarden

De honorering is marktconform. De RvC vergadert vijfmaal per jaar. Daarnaast zijn er enkele  commissievergaderingen en tweemaal per jaar een aandeelhoudersvergadering. Het gemiddelde tijdsbeslag is ca 1 dag per maand.

Informatie

Circulus-Berkel laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 30 oktober een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande sollicitatie button. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van Circulus-Berkel vinden de 2e week van november plaats. Voor meer informatie kunt u mailen via info@gasselingsearch.nl of bellen met Marcel Gasseling via 073-2032132.