Lid Raad van Commissarissen – BRE/EFX

Profiel: stakeholdersblik op datanetwerk

BRE-EFX, glasvezelnetwerk, glasvezelknooppunt en marktplaats

BRE-EFX is dé regionale connectiviteitspartner voor bedrijven en instellingen in de Brainport Regio. BRE-EFX is open, onpartijdig en onafhankelijk. BRE-EFX als connectiviteitspartner levert een (ethernet)glasvezelverbinding op via een betrouwbaar glasvezelnetwerk met aansluiting op een uitgebreid glasvezelknooppunt voor connectiviteit met vele andere netwerken en naar andere datacenters. Met goede verbindingen op basis van betrouwbare carrier ethernet technologie en toegang tot een open en onafhankelijke marktplaats van dienstenleveranciers. BRE-EFX beschikt over een wijdvertakt glasvezelnetwerk (in Eindhoven, Veldhoven, Helmond, Nuenen, Geldrop en Oirschot), een glasvezelknooppunt in Eindhoven, opstappunten op meerdere locaties in Noord-Brabant en een marktplaats voor (diensten)aanbieders.

Breedband regio Eindhoven (BRE) is een initiatief van deelnemers uit de overheid, zorg, onderwijs, woningbouw en het bedrijfsleven. Het BRE-glasvezelnetwerk is sterk vertegenwoordigd in Eindhoven en uitgebreid naar gebieden in o.a. Veldhoven, Helmond en Geldrop. Het netwerk heeft een open karakter, wat betekent dat alle bedrijven en instellingen (B2B) hier gebruik van kunnen maken en profiteren van interconnecties met exchanges, datacenters, bedrijfslocaties, bedrijventerreinen en andere netwerkleveranciers.

Eindhoven Fiber Exchange (EFX) heeft als doel lokale, regionale en interregionale communicatienetwerken onderling te koppelen en mee te werken aan innovatieve onderzoeksprojecten, dit alles zonder winstoogmerk. Daartoe faciliteert EFX een neutraal en onafhankelijk knooppunt om te makelen en schakelen tussen dienstaanbieders, (glasvezel)netwerken en eindgebruikers.

BRE is per 1 oktober 2016 gefuseerd met EFX. BRE-EFX is steeds bezig met het verder uitrollen van het glasvezelnetwerk in de regio. Ondertussen heeft BRE tevens Stichting Glasvezel Veldhoven (SGV) overgenomen en gaat BRE/EFX een belangrijke rol spelen in de Brabantring.

Het netwerk van BRE-EFX is opgericht voor en door (maatschappelijke) instellingen en bedrijven. Het is een B2B netwerk dat open staat voor alle bedrijven en instellingen uit de regio die klant willen worden. Het netwerk is niet geschikt gemaakt als consumentennetwerk

Kleine organisatie met grote impact

BRE-EFX is een relatief kleine organisatie, opereert in een complex stakeholdersveld, heeft een omvangrijke klantenkring van bedrijven en organisaties die voor hun cruciale bedrijfsprocessen vertrouwen op de diensten van BRE-EFX. Als dusdanig biedt BRE-EFX diensten die essentieel zijn voor maatschappelijke en economische continuïteit van bedrijven en organisaties en voor de ontwikkeling van de regio.

De oorspronkelijke governance structuur is in 2017 gewijzigd in een structuur waarbij de AVA een RvC benoemd die toezicht houdt op de directie. De directie is uitbesteed aan een zelfstandige directeur met een eigen organisatie en enkele medewerkers. Met ingang van heden is de RvC op zoek naar een nieuw lid in de Raad van Commissarissen.

Belangrijke elementen uit de statutaire missie van BRE en EFX

 1. Het in eigendom verwerven, exploiteren en doen beheren, dan wel het op ­ andere wijze realiseren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven – en aan bedrijven, organisaties en instellingen middels overeenkomst in gebruik geven van capaciteit op deze infrastructuur ten behoeve van hun eigen gebruik of van het door hen beschikbaar stellen van die capaciteit voor niet commercieel gebruik door derden;
 2. Het realiseren van een neutraal en onafhankelijk knooppunt of knooppunten – voor communicatienetwerken, met name glasvezelnetwerken. Het knooppunt ontwikkelen en bevorderen’;
 3. Het bevorderen van innovatie van het knooppunt waaronder het stimuleren van of participeren in onderzoeksprojecten en het testen van nieuwe technologieën;
 4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Profiel

De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:

 • Is een bestuurder met strategisch en conceptueel inzicht en veel gevoel voor moderne governance;
 • Heeft ervaring met relatief kleine zakelijke organisaties met een grote impact en een stevige stakeholdersomgeving;
 • Beschikt over kennis van de telecomsector, heeft bij voorkeur expertise en ervaring op het gebied van breedbanddiensten, glasvezelnetwerken, marketing nieuwe media en/of e-dienstverlening;
 • Weet wat er speelt bij bedrijven en organisaties op het gebied van telecom en connectiviteit. Is in staat om ontwikkelingen in het bedrijfsleven te vertalen naar de diensten van BRE-EFX;
 • Heeft affiniteit met de regio, weet wat er speelt en beschikt over een relevant netwerk in het domein waarin BRE-EFX opereert.

De gewenste kandidaat beschikt over de volgende competenties

 • Is een strateeg en conceptueel denker;
 • Beschikt over analytisch vermogen en is communicatief vaardig;
 • Is onafhankelijk en beschikt over een zekere stevigheid om de druk van stakeholders te weerstaan;
 • Is klankbord en kritisch sparringpartner van de directeur;
 • Beweegt zich makkelijk in de relatie met externe stakeholders en is in staat om contact met aandeelhouders zoals de gemeente Eindhoven te onderhouden;
 • Heeft een goede naam en reputatie.

Beloning

Passend bij een publieke onderneming zonder winstoogmerk.

Informatie

BRE-EFX laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling en René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacature. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of René Hanssen op 073-2032132.