Lid Raad van Bestuur Univé Noord-Nederland

profiel: coöperatief ondernemer, financieel goed onderlegd, ervaring met verzekeringen

Vanwege de pensionering van een van de leden van de Raad van Bestuur, is Univé Noord-Nederland op zoek naar een bestuurder met een hart voor coöperatief ondernemen, die verantwoordelijk is voor verzekeringen, financiën en bedrijfsvoering en ervaring heeft met stakeholdermanagement.

 

Achtergrond

Univé Noord-Nederland U.A. is statutair gevestigd in Assen. De missie van Univé Noord-Nederland is om als coöperatieve vereniging bij te dragen aan de veiligheid, zekerheid, gezondheid en het welzijn van haar leden en hun lokale gemeenschap, door gezamenlijk te werken aan het voorkomen, beperken en verzekeren van risico’s.

Coöperatie Univé Noord-Nederland U.A. kwalificeert zich als een gemengde verzekeringsholding met o.a. Univé Noord-Nederland Verzekeraar NV als dochtermaatschappij. Belangrijkste kernactiviteit zijn brandverzekeringen, met name gericht op de eenvoudige risico’s in de particuliere, in de klein zakelijke en in de agrarische markt, in het noorden van het land. Het bruto premievolume bedraagt ca. €33,5 miljoen bij ca. 115.000 polissen. De inkomsten uit adviseren en bemiddelen van Univé Noord-Nederland Advies BV bedragen ca. €12,5 miljoen. Het personeel van Univé Noord-Nederland, ca. 190 fte, is ondergebracht in Univé Noord-Nederland Organisatie B.V.

De organisatie is autonoom, maar tegelijkertijd onlosmakelijk onderdeel van de Univé Formule. Dat betekent dat voor diverse diensten een beroep wordt gedaan op de centrale Univé organisatie.

De uitdagingen voor de toekomst van Univé Noord-Nederland zijn:

 • het ontwikkelen en borgen van een duurzaam en toekomstbestendig businessmodel;
 • inzetten op organisatieontwikkeling en moderniseren van de bedrijfsvoering;
 • afstemmen van een gezamenlijke strategie en samenwerking binnen de Univé Formule, zowel met de centrale Univé Organisatie als met de regionale Univé’s.

 

Plaats in de organisatie

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden en werkt volgens een collegiaal samenwerkingsverband. Beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening, de beheerste bedrijfsvoering en de samenwerking binnen de Univé Formule. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Ledenraad.

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. De Raad van Bestuur vergadert met een managementteam (MT) dat gevraagd en ongevraagd advies geeft. Tot de taak en de bevoegdheden van het MT behoren verder alle aangelegenheden die te maken hebben met beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De leden van het MT dragen mede zorg voor de uitvoering van de algemene leiding van Univé Noord-Nederland.

 

Functie

De bestuurder is samen met de collega-bestuurder verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en uitvoeren van de strategie van Univé Noord-Nederland. Zij of hij geeft leiding aan de interne tactische activiteiten van Univé Noord-Nederland en is primair verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden verzekeringen, financiën, bedrijfsvoering, waaronder IT en risicomanagement. Samen met de collega-bestuurder is zij of hij tevens verantwoordelijk voor business oriëntatie en de afstemming van de strategie en samenwerking binnen de Univé Formule. Voor het overige wordt de verdeling van aandachtsgebieden in afstemming met de zittende bestuurder en de Raad van Commissarissen nader bepaald.

Als bestuurder binnen het collegiaal bestuur bent u:

 • aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen,
 • verantwoordelijk voor de tijdige, relevante en betrouwbare verslaggeving aan relevante belanghebbenden (Ledenraad, Raad van Commissarissen, DNB en AFM, Univé Formule);
 • verantwoordelijk voor het proactief informeren van de Raad van Commissarissen op het gebied van verzekeringstechnische, financiële, organisatorische aangelegenheden, ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement en andere aangelegenheden van strategische aard,
 • verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategie en het bespreken hiervan met de Raad van Commissarissen en
 • verantwoordelijk voor de afstemming van de strategie en samenwerking binnen de Univé Formule. Zowel met de centrale Univé Organisatie als met de Regionale Univé’s.

De functie van de bestuurder is opgebouwd uit meerdere rollen:

 • De bestuurder als coöperatief ondernemer

Toont ondernemerschap, stelt heldere doelen, geeft richting en neemt verantwoorde risico’s om doelen te behalen, wordt door de omgeving gezien als boegbeeld van Univé, stelt het belang van de leden voorop.

 • De bestuurder als coöperatief leider

Is verantwoordelijk voor Univé als geheel en de eigen organisatie in het bijzonder. Sterk in stakeholdermanagement, belangenafwegingen, oefent invloed uit op besluitvorming en zorgt voor heldere afspraken

 • De bestuurder als leider van de eigen organisatie

Werkt vanuit een heldere strategische opdracht, creëert een wendbare samenwerkingsvaardige organisatie, toont leiderschap en is als manager verantwoordelijk voor de aansturing van het management dat aan haar of hem rapporteert.

 • De bestuurder in relatie tot de Univé Formule

Ontwikkelen, afstemmen en implementeren van de strategie van de Univé formule en de eigen organisatie.

 

Profiel

De ideale kandidaat heeft:

 • een strategische visie op de coöperatieve missie van Univé Noord-Nederland, op ontwikkelingen in de voor Univé relevante markten en vertaalt dat naar de organisatie;
 • kennis en ervaring met en overtuiging bij een coöperatieve cultuur en een passende eigentijdse leiderschapsstijl;
 • veel ervaring met organisatieontwikkeling en stakeholdermanagement;
 • meer dan vijf jaar relevante werkervaring in senior managementposities;
 • uitgebreide financiële kennis en ervaring en is thuis in de onderwerpen bedrijfsvoering, risicomanagement en IT;
 • diepgaande kennis van corporate governance, verslaglegging en maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook in een regionale context;
 • kennis van verzekeren en beleggen;
 • een relevant netwerk in Noord-Nederland of weet dit gemakkelijk op te bouwen;
 • academisch werk- en denkniveau met diverse aanvullende post academische cursussen.

 

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • moderne en energie gevende mensgerichte leider;
 • charismatisch en communicatief sterk, besluitvaardig en nieuwsgierig
 • organisatiesensitief met gevoel voor een coöperatie structuur
 • strategisch en verbindend
 • klantgericht, innovatief, kwaliteitsgericht met een sterk gevoel voor procesverbetering
 • gericht op samenwerking, goed benaderbaar
 • onafhankelijk, overtuigingskracht, onderhandelingsvaardig.
 • analytisch sterk, gaat systematisch te werk en weet projecten af te ronden.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie, met passende, marktconforme arbeidsvoorwaarden in relatie tot de functie, overeenkomstig het beloningsbeleid van Univé Noord-Nederland. De beloning is verder afhankelijk van de kennis en ervaring die iemand meebrengt. Het betreft een aanstelling voor een bestuurstermijn van vier jaar met de optie tot verlenging.

Een assessment en een screening maken onderdeel uit van de selectieprocedure. De beoogde kandidaat wordt voorgedragen voor betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

 

Informatie

Univé Noord-Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot uiterlijk 21 april hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen op 073-2032132.