Lid Investeringscommissie Brabant Startup Fonds

Entrepeneur: ervaring met financiering van innovatieve startups, aandacht voor sociale impact, netwerk in ondernemend Brabant.

Voor het Brabant Startup Fonds B.V. (BSF) zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de investeringscommissie met het profiel ‘entrepreneur’ met ervaring met innovatieve startups en de financiering daarvan, aandacht voor sociale impact en een netwerk in ondernemend Brabant.

 

Achtergrond 

Het BSF financiert kansrijke startende bedrijven in Noord-Brabant die innovatief en kennisintensief zijn. Het fonds ondersteunt en adviseert startups om van idee tot product-marktfit te komen en (vervolg-)investeerders aan te trekken. Het Fonds zorgt hiermee voor een blijvende sociaal-maatschappelijke en economische impact in de provincie. Door innovatie te ondersteunen draagt BSF bij aan de oplossing van maatschappelijke opgave en met krachtige crossovers van missie gedreven innovaties versterkt BSF de technologische groei in Brabant. Het fonds vult een gat in het eerste deel van de financieringsketen en verleidt andere financiers tot investeren.

BSF richt zich met name op:

 • missie gedreven innovaties t.b.v. maatschappelijke opgaven van de provincie zoals duurzame energie, gezonder ouder worden, slimme mobiliteit, gebruik grondstoffen en een duurzame voedselketen;
 • sleuteltechnologieën als leidend principe in de sectoren – High Tech Systemen en Materialen, Life Science & Medische technologie, Agro-& Food, Biobased Economy, Maintenance en Logistiek en crossovers daartussen;
 • de acceleratie thema’s; digitalisatie, duurzaamheid en circulaire economie.

BSF is 100% eigendom van de Provincie Noord-Brabant en in juni 2018 opgericht. In 2018 heeft BSF een kapitaalinjectie van 10 miljoen euro van de provincie gekregen om in innovatieve Brabantse startups met vroege fase financiering tot aan marktintroductie te financieren.

In de loop van 2021 is er door de Provincie en RvO 10 miljoen euro additioneel fondskapitaal toegekend voor het VFF Brabant Fonds. Middels autonome groei en door overnames van valorisatieportfolio’s heeft BSF een portfolio van circa 100 startups met een totaalbedrag aan ‘Assets under management’ van ca. 30 miljoen euro.

 

Governance

De governance van het BSF is gericht op verantwoorde besluitvorming en risicomitigatie en kent een tweehoofdige statutaire directie bestaande uit een directeur-bestuurder (CEO) en een Chief Financial & Risk Officer (CFRO). De CEO is extern gericht en onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, new business, stakeholdermanagement, key accountmanagement en heeft statutaire verantwoordelijkheid over alle activiteiten van BSF. De CFRO is met name intern gericht en onder andere verantwoordelijk voor: financiën, portfoliobeheer en rapportage activiteiten van BSF.

In een besluitvormingsproces met zorgvuldige checks en balances wordt het fondsmanagement geadviseerd door een onafhankelijk investeringscommissie bestaande uit 3 leden die de directie voorziet van een onafhankelijk advies over financieringsvoorstellen. Externe specialisten worden gemobiliseerd voor specifieke vraagstukken.

Provincie Noord-Brabant stelt als aandeelhouder van BSF de kaders. Controle wordt uitgeoefend door middel van periodieke monitoring, rapportage, verantwoording en vierjaarlijkse evaluatie. Verstrekkende besluiten vereisen de goedkeuring van de aandeelhouder.

 

Profiel IC algemeen

Voor een optimale wisselwerking bestaat de investeringscommissie uit 3 leden met onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar zoals de ‘financiële keten regisseur’ (tevens voorzitter), de ‘innovatie expert’ en de ‘entrepeneur’.

Naast de individuele kwaliteiten zijn navolgende kenmerken van toepassing op alle leden van de Investeringscommissie:

 • affiniteit met startend ondernemerschap en een aantoonbare link met de missie van het Brabant Startup Fonds;
 • is goed bekend met het georganiseerde bedrijfsleven en met daaraan gelieerde organisaties;
 • heeft gevoel voor de impact c.q. het maatschappelijke rendement als onderdeel van de business case;
 • beschikt over een goede reputatie met betrekking tot zowel integriteit als communicatieve en representatieve kwaliteiten;
 • heeft een actieve (hoofd)functie;
 • als persoon: to-the-point, constructieve houding, denken vanuit mogelijkheden en goed voorbereid.

 

Profiel van individueel IC lid: Entrepeneur 

Naast de algemeen geldende kenmerken van de investeringscommissie zijn de onderstaande individuele kwaliteiten voor het commissielid ‘entrepreneur’ van toepassing:

 • is ervaringsdeskundige op het gebied van (startend) ondernemerschap, weet wat erbij komt kijken om een onderneming op te zetten en uit te bouwen (waaronder business model development, start en/of doorgroei van de onderneming en internationalisering);
 • herkent ondernemerskwaliteiten die nodig zijn bij startend ondernemerschap;
 • heeft ervaring / oog voor maatschappelijke impact bij ondernemers.

 

Voorwaarden

De verwachting is dat er per jaar 12 bijeenkomsten zijn. Per bijeenkomst wordt een vacatievergoeding betaald.

  

Informatie

BSF laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse tot 1 maart 2024 kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via info@gasselingsearch.nl. De gesprekken met de selectiecommissie van BSF vinden op 28 maart plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.