Directeur dienstverlening SBB

privaat publiek bestuurder, affiniteit arbeidsmarkt, ondernemend

Directeur dienstverlening SBB

We zoeken voor SBB een Directeur Dienstverlening als onderdeel van een collegiaal directieteam. De directeur dienstverlening is primair verantwoordelijk voor het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede stageplekken in het MBO. We zoeken een open, communicatieve, resultaatgerichte ondernemende leider die weet wat het is om te acteren in een publiek-privaat krachtenveld.

Het middelbaar beroepsonderwijs is de drijvende kracht achter de Nederlandse samenleving. Meer dan 40% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma op zak. Jaarlijks worden 500.000 studenten voorbereid op de arbeidsmarkt door ca. 50.000 professionals in het mbo en 250.000 leerbedrijven. De omgeving van SBB is continu in beweging: Beroepen veranderen, verdwijnen en ontstaan onder meer door automatisering en digitalisering. Kansen in sectoren verschuiven door maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld de energietransitie.

SBB is een stichting die bestuurd wordt door het georganiseerde bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. SBB is ooit geïnitieerd door deze bestuurlijke partners, omdat de noodzaak gevoeld werd om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de daarbij horende inzet op het mbo. Later – in 2015 – zijn de taken van 17 kenniscentra overgegaan naar SBB. SBB acteert met ca. 725 medewerkers in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. SBB voert taken uit in opdracht van het Ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven. SBB is de overlegtafel voor sociale partners en onderwijs en eveneens de plek waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  De doelstelling is om de studenten een praktijkopleiding met uitzicht op een baan te bieden en om ervoor te zorgen dat bedrijven vandaag de dag en in de toekomst over de vakmensen beschikken die ze nodig hebben.

Taken SBB

Voor het beroepsonderwijs en bedrijfsleven voert SBB de onderstaande wettelijke taken uit:

 • erkennen van leerbedrijven voor vmbo en mbo, zorgdragen voor voldoende stages en leerbanen en bevorderen van de kwaliteit daarvan;
 • opstellen en onderhouden van de kwalificatiestructuur (kwalificatiedossiers, mbo-certificaten);
 • onderzoeken en verstrekken van feiten en cijfers die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen;
 • het waarderen van buitenlandse diploma’s op vmbo- en mbo-niveau;
 • adviseren van het kabinet over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Daarnaast maakt SBB werk van leven lang ontwikkelen. De combinatie van werken en het volgen van een mbo-opleiding helpt werkzoekenden een baan te vinden en geeft werknemers de mogelijkheid door te groeien in hun functie of een carrièreswitch te maken. Juist voor mensen die al wat langer aan de kant staan en praktisch ingestelde jongeren en volwassenen biedt een leerbaan met beroepsgerichte scholing een duurzaam arbeidsmarktperspectief. SBB helpt met het ontwikkelen van nieuwe opleidingsmogelijkheden, biedt informatie over kansrijke sectoren, werft leerbanen en ondersteunt leerbedrijven bij het opleiden op de werkvloer.

Bestuur en Directieteam

Het algemeen bestuur (AB) van SBB telt zes vertegenwoordigers vanuit het georganiseerde bedrijfsleven en zes vanuit het onderwijs. Het AB kent twee duovoorzitters die bij toerbeurt voorzitter respectievelijk vicevoorzitter zijn.

De voorzitter van de MBO Raad (Adnan Tekin) is de duovoorzitter namens het onderwijs. De andere duovoorzitter (Claudia Reiner) is voorgedragen vanuit het bedrijfsleven.

SBB kent een tweehoofdige directie. Naast de directievoorzitter (Hannie Vlug) zoeken we een tweede directeur. De directie werkt collegiaal samen. Samen werken ze aan de implementatie van de strategische koers en de vertaalslag daarvan naar de organisatie. De taakverdeling op hoofdlijnen is:

 • directievoorzitter: eindverantwoordelijk, overall strategie, externe betrekkingen, beleid;
 • directeur dienstverlening: verantwoordelijk voor uitvoeringsorganisatie, innovatie dienstverlening, digitalisering.

In de praktijk zullen strategie, beleid, uitvoering en innovatie en de organisatorische transformatie vooral ook een gezamenlijke opdracht zijn.

De directeur dienstverlening is dus verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming en  heeft de focus op de totale dienstverlening aan alle klantgroepen (studenten, leerbedrijven, onderwijsinstellingen en partners in de regio). We bereiken onze klantgroepen  via verschillende  kanalen, bijvoorbeeld online en met  een buitendienst van ca 450 medewerkers.

Uitdagingen Directeur Dienstverlening

SBB is een grote complexe organisatie die, acteert op verschillende bestuurlijke niveaus (Ministerie, Sectorkamers), wettelijke taken en markttaken uitvoert. SBB werkt met veel direct betrokken en bestuurlijk aangehaakte stakeholders die ook weer allen een eigen specifiek belang hebben.

Het is een continue uitdaging om mee te bewegen met de maatschappelijke en economische opgave waar onderwijs en bedrijfsleven voor staan. In plaats van een matrixorganisatie is SBB te duiden als een ‘multidimensionele’ organisatie, omdat er veel meer dan twee dimensies zijn. In de praktijk is SBB continu in transitie.

SBB heeft uiteraard de ambitie om naast de wettelijke taken ook in de toekomst in te kunnen blijven spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de organisatie zich wendbaar moet organiseren: kernbegrippen zijn minder hiërarchie, meer hybride werken en beschikken over een actief netwerk.

Zoals in de inleiding geschetst acteert SBB in een uitermate relevante en veranderende marktomgeving. De directeur dienstverlening heeft de focus op klantgroepen, dienstverlening en waardecreatie voor bedrijfsleven en onderwijs. Hij/zij beschikt (met het team) over de ogen en oren vanuit de markt. Digitalisering en de inzet van data zijn hierbij belangrijke componenten. Het begint met de vraagarticulatie van de stakeholders en actoren, die leidt tot een visie op de positionering van SBB.

Naast de wettelijke taken ligt er een breed scala aan kansen om verder op te pakken. Kernvragen zijn:

 • Wat is de behoefte van de klant?
 • Welke rol is aan SBB om op te pakken? (de verschillende stakeholders hebben hierbij ook hun eigen rol)
 • Waar en hoe gaat SBB het verschil maken?
 • Wat is nodig om daar op in te spelen?

De directeur dienstverlening heeft een visie op klantbediening. Meer specifiek betekent dat het doorontwikkelen van de klantprocessen en deze inbedden in de uitvoeringsorganisatie.

Behalve structuur is vooral cultuur een belangrijk aandachtspunt voor het directieteam. De complexiteit los je niet op met nog meer beschrijvingen en regels, maar vraagt vooral om ruimte voor samenwerking. Een goed functionerend en transparant communicerend directieteam is een voorbeeld voor de rest van de organisatie.

Gewenste achtergrond en competenties

De ideale kandidaat heeft ervaring met de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven.

We zoeken kandidaten met daarnaast de volgende CV-technische achtergrond:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Ervaring met stevige en complexe directierollen, ervaring met het management van professionals en met het ‘managen van de managers’;
 • Ervaring met dienstverleningsconcepten;
 • Bij voorkeur een privaat-publiek en een zakelijke achtergrond;
 • Ervaring met complexe bestuurlijke organisaties. Bij voorkeur zelf ook bestuurlijke ervaring;
 • Ervaring met organisatieveranderingen en de impact op structuur- en cultuurveranderingen.

Competenties:

 • Is stevig, heeft statuur;
 • Affiniteit met het ondernemersveld, met ondernemers en ondernemerschap;
 • Heeft een inspirerende, verbindende en coachende stijl van leidinggeven;
 • Is resultaatgericht, ondernemend; kan deze competenties inzetten in een bestuurlijke en privaat-publieke context;
 • Is verbindend, toegankelijk. Is een open persoonlijkheid;
 • Is een conceptuele strateeg;
 • Kan zelf op het podium en combineert dit met de bescheidenheid om juist ook anderen hierin te ondersteunen.

Informatie

SBB biedt een uitdagende baan in een organisatie die voortdurend in beweging is. Met een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden.

SBB laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 3 oktober  2023 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.