Lid Commissie Kwaliteit en Maatschappelijk Belang Flynth adviseurs en accountants

Profiel: RA, academische aansluiting, kwaliteit, maatschappelijke antenne

Flynth is een grote accountants- en adviesorganisatie met een heldere klantfocus en een voor de sector uniek besturingsmodel. Na de Big 4 en BDO heeft Flynth de 6e plaats in de ranking naar omvang.

Al bijna honderd jaar streeft Flynth naar de beste dienstverlening voor ondernemers in uiteenlopende sectoren en van diverse omvang voornamelijk bestaande uit MKB- en agrarische ondernemingen. Met meer dan vijftienhonderd collega’s draagt Flynth bij aan zakelijke groei en maatschappelijke voorspoed. Flynth levert diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies, administratieve ondersteuning, juridisch advies, bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, financieel advies, HR-advies, dealadvies, gebouw- en omgevingsadvies, subsidie-advies en audit.

De organisatie heeft – in tegenstelling tot de meeste grote accountantskantoren – geen partnerstructuur, maar is eigendom van een stichting met een maatschappelijke doelstelling. De onderneming staat niet alleen pal naast de ondernemer, maar ziet ook de eigen medewerkers én de maatschappij als belangrijke stakeholders. Naast de zakelijke doelstellingen blijven het maatschappelijke profiel en de coöperatieve instelling van Flynth onveranderd van belang.

Met de huidige dienstverlening en schaalgrootte is een stevige basis gelegd voor het verder versterken van de marktpositie voor Flynth. Tegelijkertijd blijven de uitdagingen voor de organisatie niet gering.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Omgaan met de hevige concurrentie op de arbeidsmarkt en inspelen op de behoefte van de nieuwe generatie professionals;
 • Verregaande digitalisering van de (basis) dienstverlening;
 • Huidige medewerkers opleiden om ook in een nieuwe meer gedigitaliseerde omgeving toegevoegde waarde voor klanten te kunnen creëren;
 • Inspelen op veranderende klantwensen bij de verschillende doelgroepen;
 • Ontwikkelen van nieuwe bedieningsconcepten en verder ontwikkelen van de adviesdienstverlening;
 • Verdere groei en versterking van de auditpraktijk, waarbij meer gericht wordt op de M van MKB en het grootbedrijf niet wordt gemeden.
 • Voldoen aan de voortschrijdende kwaliteitseisen.
 • Invullen thought leadership in een omgeving met voortschrijdende kwaliteitseisen en verwachtingen.

Governance
Flynth kent een platte organisatiestructuur met als enige aandeelhouder de beheerstichting. ..
In eerste aanleg is het uiteraard aan de driehoofdige Raad van Bestuur om de geschetste ambities waar te maken. De Raad van Commissarissen (RvC) is .. belast met ‘het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden organisaties’.
Het betreft de RvC van Flynth Holding. Naast Flynth Accountants en Adviseurs vallen ook de andere werkmaatschappijen onder deze Holding, waaronder de accountantsorganisatie in Flynth Audit B.V..

Naast de toepasselijke wet- en regelgeving zijn in het Commissarissenstatuut de taken, de organisatie, de werkwijze en de relaties met de verschillende stakeholders van de RvC vastgelegd.

Juist voor een accountantsorganisatie is de inrichting van de governance-structuur inclusief de bijbehorende compliance-vereisten een continu aandachtspunt. Naast de opgelegde reguleringskaders (o.a. door Autoriteit Financiële Markten (AFM), Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) heeft Flynth met de Commissie Kwaliteit en Maatschappelijk Belang (CKMB) haar eigen toezicht verder ingericht. Deze commissie bestaat uit vier leden, waarvan minimaal twee accountants. De leden hebben allen ruime ervaring in het houden van toezicht op kwaliteitsbeheersings-systemen van accountants- en/of adviesorganisaties (zowel Audit als non-Audit).

Profiel
Wij zoeken voor de commissie een lid specifiek gericht op de accountancy. We zoeken een RA met de volgende achtergrond:

 • U heeft bij voorkeur een breed academisch profiel;
 • U heeft vanuit verschillende invalshoeken bijgedragen aan de ontwikkeling van het accountantsvak;
 • U heeft een ruime ervaring op het gebied van het ontwikkelen, implementeren en toezien op kwaliteits- en bewakingssystemen voor grotere (accountants)organisaties en -kantoren;
 • U beschikt over ruime actuele kennis van accountancyrelevante regelgeving als Wta, Bta, VGBA, NVKS en ViO;
 • U beschikt over ruime ervaring inzake integriteitsdilemma’s en integriteitsbeleid;
 • U heeft veel affiniteit met het maatschappelijke belang van de accountantsfunctie, waaronder in het MKB-segment. U heeft een brede maatschappelijke antenne.

We zoeken een breed maatschappelijk georiënteerde professional die een prettig en scherp klankbord is. Iemand ook die past in de specifieke cultuur en governance van Flynth.

Voorwaarden
De commissie vergadert 4 maal per jaar. Het tijdsbeslag is 4-6 dagen per jaar.

Wij bieden

 • Een uitdagende toezichthoudende functie. In deze functie houdt u, samen met drie ervaren leden, toezicht op de kwaliteit van een inspirerende organisatie;
 • Een marktconforme vergoeding.

Informatie
Flynth laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van Flynth vinden plaats in de tweede week van november. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.