Directeur Vereniging Afvalbedrijven VA

Profiel: belangenbehartiger, verenigingsprofessional, manager van professionals

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) is de belangenbehartiger voor ondernemers die actief zijn in de afvalketen. De ca. 60 leden zijn samen actief in alle activiteiten die in de keten aan de orde zijn. Voorbeelden zijn inzamelen, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten van afval. De sector en daarmee ook de VA is een belangrijke partner in de transitie naar een circulaire economie.

Voor de Vereniging Afvalbedrijven zoeken wij een nieuwe directeur: een verbindende communicatieve belangenbehartiger en verenigingsmanager. Een gedreven professional met aantoonbare passie voor circulaire economie en samenwerking in de keten.

 

Organisatie

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de vereniging en bestaat uit 12 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden. In het najaar benoemd de ALV de nieuwe onafhankelijk voorzitter. Dat is de opvolger van Boris van der Ham. De nieuwe voorzitter is iemand met een bestuurlijk zakelijk profiel en kennis van de sector.

De directeur is verantwoordelijk voor de vertaalslag van strategie naar operatie en de aansturing van het bureau (12 medewerkers). De medewerkers zijn inhoudelijk gedreven professionals met veel kennis van de branche, de actuele thema’s en de relevante wetgeving. Gewerkt wordt vanuit 7 sectoren: Inzameling, recycling, Energie uit afval, Storten, Bioconversie, Gevaarlijk en Oliehoudend Afval en Rioleringsbeheer.

Overkoepelende thema’s zijn circulaire economie, klimaat, Europa, recycling restmaterialen, duurzame energie en veiligheid & gezondheid.

Van belang is dat het nieuw te vormen tandem Voorzitter – Directeur een effectief koppel vormt. De voorzitter is het primaire boegbeeld en behartigt de contacten op landelijk politiek en bestuurlijk topniveau en is het klankbord voor de directeur. Dat geldt ook omgekeerd: de directeur is verantwoordelijk voor de vertaalslag van strategie naar operatie, de aansturing van het bureau en is ook de vertegenwoordiger van de VA bij aanpalende belangen- en ketenorganisaties en de departementale en politieke omgevingen (VA schakelt met meerdere ministeries).

Het stakeholderveld rond circulariteit, energietransitie, de afvalketen en klimaat is heel groot en ontwikkelt zich continu: de voorzitter en directeur zullen samen continu schakelen over wie van de VA op welke plek de sector moet vertegenwoordigen.

 

Uitdagingen

De directeur gaat aan slag met verschillende thema’s die uiteraard correlatie hebben. Op hoofdlijnen zien wij de volgende uitdagingen:

 • Door technologische en maatschappelijke ontwikkelen is de afvalketen meer dan dynamisch. Voor- en achterwaartse integratie is aan de orde, het speelveld wordt groter en complexer
 • Omdat de markt verandert ontwikkelen de belangen van de verschillende aanbieders (leden VA) zich ook. Om de verschillende (deel)belangen in één sector bij elkaar te brengen wordt een groot beroep gedaan op de verbindende en overkoepelende kwaliteiten van de vereniging (lees voorzitter en directeur). Vooral de verschillen tussen de private en publieke aanbieders zijn hierbij aan de orde
 • Met een complexer speelveld, een diverse achterban en een groeiende impact van de sector is het domein van de vereniging (en dus ook het bureau) meer dan groot. Met een klein team van 13 fte wordt het hele speelveld bestreken. Het is aan de directeur om helder prioriteiten te stellen, keuzes te maken en de beschikbare capaciteiten effectief in te zetten.

 

Tandem voorzitter – directeur

De voorzitter en directeur vormen een complementair koppel, vullen elkaar qua achtergrond en competenties aan, werken op basis van maximaal vertrouwen.

De voorzitter (1 dag per week) is het boegbeeld van de vereniging en vertegenwoordigt de VA bij de politieke en ambtelijke top, is verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen van de vereniging en is klankbord voor de directeur.

De directeur is verantwoordelijk voor een goed functionerend bureau. En ondersteunt de voorzitter maximaal. Extern is de directeur de centrale spil bij de politieke en departementale belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. Hij/zij positioneert de voorzitter, andere bestuursleden en de professionals van het bureau op het juiste moment en op het juiste niveau.

In de afvalsector c.q. de circulaire economie zijn verschillende bestuurlijke samenwerkingen en vertegenwoordigingen aan orde. Denk hierbij aan aanpalende belangenorganisaties en koepels en partners in de circulaire keten, nationaal en internationaal. De voorzitter en de directeur borgen samen integraal de betrokkenheid en inbreng van VA.

 

De drie rollen van de directeur

De directeur is een moderne belangenbehartiger, een verenigingsprofessional en een inspirerende manager van professionals met hart voor de sector.

Als belangenbehartiger en woordvoerder heeft hij/zij het overzicht van de lobbythema’s van de sector en koppelt dat aan een effectieve lobbystrategie op ambtelijk en politiek niveau. Als spin in ’t web neemt de directeur het voortouw en borgt hij/zij dat de juiste bestuurders en professionals goed gefaciliteerd hun rol kunnen nemen. De directeur is de verbindende schakel die stuurt en bijstuurt. Hij/zij heeft statuur in het relevante netwerk, schakelt proactief met de stakeholders, maakt de relevante verbindingen.

Als verenigingsprofessional is de directeur VA een sensitieve professional die aanvoelt op welke wijze de VA van toegevoegde waarde kan zijn voor de leden. Heeft oog voor de harde kant van de vereniging (dienstverlening, business) en schakelt ook op de sociale component (samenwerking tussen leden, de ontmoetings- en netwerkfunctie). Is sensitief, weet wat er speelt in de vereniging en bij de leden en acteert daarop.

Heeft gevoel bij een moderne verenigingsgovernance en borgt dat allen daarin effectief opereren. Stuurt op daadkracht en op draagvlak. De directeur borgt het contact tussen leden en het bureau en bezoekt zelf ook proactief de leden. Hij/zij neemt het voortouw bij de werving van nieuwe leden.

Als manager van professionals stelt de directeur de interne kaders en is hij/zij een motiverende, inspirerende en een verbindende directeur voor de collega’s van het bureau. Is een meewerkend voorman die, afhankelijk van de specifieke achtergrond, ook projecten oppakt.

 

Profiel

De directeur:

 • Beschikt over een sterk analytisch vermogen: kan complexe informatie en probleemstellingen hanteren;
 • Is communicatief sterk op verschillende niveaus: kan relaties ontwikkelen en netwerken tot stand brengen;
 • Kan planmatig (laten) werken;
 • Is proactief, ondernemend en creatief;
 • Heeft een goede balans tussen daadkracht en draagvlak;
 • Is managerial vaardig: geeft werkinhoudelijk leiding en besteedt aandacht aan de relatie met en tussen teamleden;
 • Is verbeteringsgericht: zoekt en streeft voortdurend naar mogelijkheden tot optimalisering en verbetering van het team;
 • Is een people manager: weet mensen en organisaties voor zich te winnen, stuurt met zachte maar duidelijke hand en is besluitvaardig;
 • Heeft goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift);
 • Heeft ervaring met het in het openbaar optreden en spreken.

De ideale kandidaat heeft

 • Ervaring met belangenbehartiging en verenigingsmanagement;
 • Ervaring in het relevante private en publieke stakeholdersveld;
 • Bij voorkeur ervaring in een eindverantwoordelijke rol;
 • Ervaring met het managen van een team van professionals;
 • Affiniteit met of ervaring in de circulaire sector.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie (0,8 of 1,0 FTE) met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

  

Proces

De VA laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met 073-2032132.