Directeur VAN Kansspelen

Profiel: Stevige belangenbehartiger, verbinder, ondernemend en daadkrachtig

VAN kansspelen is al meer dan 50 jaar de autoriteit van de gereguleerde, landbased kansspelen in Nederland. Als brancheorganisatie maakt ze zich sterk voor een gezonde sector met een betrouwbaar en attractief spelaanbod. VAN Kansspelen vertegenwoordigt ondernemers in een complexe, competitieve en sterk veranderende markt waarin de overheid zelf met enkele ondernemingen onderneemt.

VAN Kansspelen investeert in preventie en goed opgeleide professionals. Zoekt samenwerking met de overheid en maatschappelijke organisaties. Maakt zich sterk voor een gezonde sector, die kan blijven investeren in kwaliteit. En niet onbelangrijk; op deze manier wordt het kaf van het koren gescheiden.

De kansspelsector is de laatste jaren volop in beweging. Om klaar te zijn voor de toekomst bouwt VAN Kansspelen aan een gezonde en attractieve sector. Hiertoe zoekt het bestuur een nieuwe directeur die vorm en inhoud geeft aan de noodzakelijke transformatie en herpositionering van de branche.

 

Missie VAN

De afgelopen 10 jaar is de kansspelsector fundamenteel veranderd. Het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke sentiment is gewijzigd, het externe toezicht (de Kansspelautoriteit) is verder vormgegeven en met het openstellen van de online markt is vraag en aanbod (vooral ook internationaal) fors toegenomen. En met deze toename van het aanbod is het maatschappelijke debat over de sector weer intenser geworden. De leden van de VAN zijn van oudsher de zogenaamde landbased aanbieders (casino’s, horecaexploitanten). Met de introductie van online gokken zijn nieuwe aanbieders op de markt gekomen en is voor een aantal van oorsprong landbased aanbieders (leden VAN) een nieuw aanbodkanaal ontstaan.

Het afgelopen jaar hebben bestuur en leden van de VAN zich intensief gebogen over de toekomst van de sector en de toekomst van de VAN. Bij deze analyse zijn de stakeholders nadrukkelijk betrokken geweest. Kernpunten van de missie van VAN Kansspelen zijn:

 • De VAN verbindt de leden om hun sociaal maatschappelijke rol in te vullen met als doel de speler een verantwoord, goed en veilig kansspel aan te bieden
 • De VAN-leden zijn trots op hun bedrijven, volgen de regels, stellen zich toetsbaar op en bouwen samen met overheden en toezichthouders aan een verantwoord kansspelbeleid.

De VAN (en daarmee de directeur) is de gesprekspartner, autoriteit en het kenniscentrum op het gebied van landbased kansspelen, voor alle leden en stakeholders.

 

Uitdaging Directeur

Om de geschetste gedragen visie waar te maken zal de nieuwe directeur de branche opnieuw op de kaart moeten zetten en sturing moeten geven aan het transformatieproces door:

 • het verder uitbouwen van het gewenste kwaliteitsniveau van de leden. Deze kwaliteitseisen (en de handhaving daarvan) vormen de basis voor een sterke positie van de VAN als belangenbehartiger. Er wordt gewerkt aan een nieuw systeem van lidmaatschapscriteria;
 • de VAN leden te ondersteunen om compliant te zijn;
 • het verder ontwikkelen van een datagericht kenniscentrum op het terrein van kansspelen (bouwen aan autoriteitspositie);
 • het vergroten van ledenbetrokkenheid door de inrichting van taakgerichte werkgroepen met experts van bedrijven. Op het terrein van o.a. Kwaliteit, Lobby, Data, Legal, Financiën en Fiscaliteit;
 • het versterken van de relatie met maatschappelijke stakeholders (KSA, VWS, Justitie, VNG etc) en de aanpalende brancheorganisaties.

 

Tandem voorzitter-directeur

Naast een nieuwe directeur gaat VAN Kansspelen ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Deze positie wordt nu door 1 van de leden op interim basis ingevuld. Het tandem voorzitter-directeur is cruciaal voor een succesvolle doorontwikkeling van de sector en van de vereniging. We stellen ons combinatie als volgt voor:

De Directeur (full time) staat dicht op de leden, op de businessontwikkeling van de sector, borgt het interne draagvlak voor de gewenste kwaliteitsslag en schakelt in Den Haag vooral op departementaal niveau. Hij of zijn leidt de dagelijkse operatie.

De Voorzitter (1 dag/week) is meer het maatschappelijke boegbeeld, is een wijs man/vrouw die de culturele spiegel voorhoudt en schakelt op politiek niveau. Hij of zij heeft de statuur om intern binnen de vereniging (als het nodig is) stevig te kunnen sturen op de afgesproken cultuurontwikkeling en de gewenste marktordening van de sector. Bewaakt de haalbaarheid en consistentie van het VAN-verhaal.


Competenties en ervaring

De Directeur heeft de volgende achtergrond:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met complexe belangenbehartiging, met belangenbehartiging op verschillende niveaus;
 • brengt relevante ervaring me uit andere sectoren. Sectoren die ook te maken hebben met ondernemerschap in een extern regulerende omgeving;
 • ervaring met verenigingsmanagement en ledenorganisaties. Kennis van de ontwikkeling van een eigentijdse brancheorganisatie;
 • beschikt over breed netwerk, departementaal en politiek;
 • heeft ervaring als boegbeeld, als (co-)gezicht van de sector.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende set aan competenties:

 • is een verbindende persoonlijkheid, is in staat om met een brede schakering van stakeholders samen te werken, in gesprek te komen en te blijven;
 • beschikt over uitstekende relationele en communicatieve eigenschappen;
 • is ambitieus en daadkrachtig, snapt dat dat vanuit de context van een vereniging anders is, dan van een onderneming; Is ontwikkelend, gericht op innovatie;
 • heeft een scherp oog voor de verschillende belangen, buiten maar ook binnen de verenigingen (verschillende ledengroepen);
 • wekt vertrouwen, geeft vertrouwen;
 • is een stevige persoonlijkheid, kan tegen een stootje en weet zijn rug recht te houden, heeft een positief kritische instelling.

 

Arbeidsvoorwaarden

VAN Kanspelen biedt een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, passend bij de complexiteit van de functie. Het betreft een fulltime baan. Een assement kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Het bureau is gevestigd in de Malietoren in Den Haag.


Informatie

VAN Kansspelen laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132. De eerste gespreksronde met kandidaten vindt medio november 2022 plaats.