Directeur VACO (branchevereniging banden- en wielenbranche) (gesloten)

Profiel: belangenbehartiging, dienstverlening, sectorontwikkeling, management

VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland. VACO behartigt de belangen van de banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom. De leden van VACO zijn ingedeeld in negen sectoren: productie, handel, bandenservice, bandeninzameling, -vernieuwing en -verwerking, industriebanden, landbouwbanden en wielen. VACO is daarmee een branche- maar ook een ketenorganisatie.

Ruim 300 bedrijven met meer dan 720 vestigingen in de Nederlandse banden- en wielenbranche zijn bij VACO aangesloten. Dit is ongeveer 90% van de branche. In de totale branche zijn circa 8.000 mensen werkzaam.

De leden van de sectoren kiezen uit haar midden een voorzitter. De voorzitters vormen tezamen het Algemeen bestuur van de vereniging. Het Algemeen bestuur kiest uit haar midden het Dagelijks bestuur, dat onder leiding staat van onafhankelijk voorzitter Sybrand van Hulst.

Vereniging VACO wordt ondersteund door een aantal stichtingen. Voor uitvoering van de verschillende activiteiten en de ondersteuning van de stichtingen heeft de VACO het Kenniscentrum Leiden (KCL) ingericht: De Stichting SUBP verricht de uitgeversactiviteiten, SICT de ICT-activiteiten en SVOB de opleidingen, kwaliteit, arbo- en milieuzaken. Een vijfde van de omzet van VACO zijn de contributie-inkomsten, de overige baten komen uit de hierboven benoemde stichtingen, het paritaire Fonds Collectieve Belangen en andere projecten die vanuit KCL worden opgezet en uitgevoerd. Samengevat: VACO is een belangenvereniging en een onderneming tegelijk. En we zoeken dus een directeur die langs deze 2 lijnen kan opereren.

De lobby en dienstverlening van VACO is geconcentreerd langs de volgende thema’s:

  • Banden en verkeersveiligheid
  • Werkgeverschap
  • Maatschappij en duurzaamheid
  • Ondernemerschap en campagnes.

De VACO voert haar belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. De daar ontwikkelde wet- en regelgeving op technisch, juridisch en sociaal gebied heeft grote impact op de positie van de sector. Daarnaast heeft de VACO dus een breed scala aan collectieve en individuele diensten. Er is veel aandacht voor Arbo- en milieuzorg. Met de sociale partners wordt de cao gesloten en de branche kent een eigen bedrijfstakpensioenfonds. VACO is vertegenwoordigd in diverse andere overleggen als belangenbehartiger van de branche, en is onder meer lid van MKB Nederland.

Directeur / Algemeen Secretaris

De Directeur ontwikkelt en bestuurt een deskundige, ondernemende en innovatieve organisatie die gericht is op het leveren van toegevoegde waarde voor de aangesloten leden. Als basis daarvoor heeft hij/zij samen met de stakeholders van binnen en buiten de vereniging de strategie ontwikkeld inclusief de bijbehorende meetbare doelstellingen. Hij/zij borgt een effectief organisatiemodel met bijbehorende cultuur en is verantwoordelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering en met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

De Directeur heeft de volgende rollen:

Belangenbehartiger en boegbeeld
Op de eerste plaats staat de belangenbehartiging in de breedste zin van het woord; ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ zijn hierbij van groot belang. Als aanvoerder van de lobby is de betrokkene actief op hierboven beschreven thema’s met steeds een wisselende verzameling stakeholders. Het doel hiervan is het positief beïnvloeden van de kwaliteit en de omvang van de markt. Als regisseur van de lobby schakelt hij/zij meerdere collega’s en partijen in. De samenwerking met de voorzitter, het bestuur en de Europese belangenorganisatie zijn hierbij cruciaal. Hij/zij schakelt gemakkelijk met de ambtenaren en de politiek en maakt de verbinding tussen Den Haag en het bedrijfsleven. Ook de samenwerking met andere branches en MKB Nederland is continue aan de orde. De directeur/secretaris is het boegbeeld van de VACO. Is een strateeg die snapt hoe de business case van de verschillende ledengroepen verandert en hoe de branchevereniging daarop moet inspelen.

Manager
De directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van de KCL-organisatie. Het team in Leiden kenmerkt zich door een gedreven en enthousiaste instelling. Een solide financiële positie en een stevige infrastructuur zorgt voor een goede basis voor de doorontwikkeling van de organisatie. De nieuwe Directeur is een ervaren people manager, heeft affiniteit met HRM en HRM dienstverlening.

Communicator, ledenbinder, marketeer
Naast belangenbehartiging is ook ledencommunicatie en ledenbinding een belangrijk speerpunt voor de algemeen secretaris. Met een aansluitingsgraad van 90% scoort VACO hoog. Het is echter een grote uitdaging om dit percentage en het verenigingsgevoel bij de leden op niveau te houden. De marktverhoudingen tussen de verschillende partijen binnen de sector (producenten, handel, retail en recycling) veranderen continu en dat vereist een VACO die voortdurend inspeelt op deze veranderende marktstructuren. De directeur staat dicht op de leden, heeft een scherp oog voor de (boven-) concurrentiële verhoudingen en weet de behoefte van de verschillende ledensegmenten samen met zijn/haar team te vertalen naar passende dienstverlening.

Bestuurssecretaris
Als secretaris is de nieuwe man/vrouw verantwoordelijk voor een effectieve ondersteuning van de voorzitter en het bestuur. De voorbereiding van de bestuursvergaderingen, de agendasetting en de opvolging van de besluiten- en actielijst horen bij deze rol. Als diplomaat agendeert de bestuurssecretaris relevante thema’s en weet hij/zij te bewerkstelligen dat er breed draagvlak binnen en buiten het bestuur is voor de besluiten en prioriteiten van de VACO.

Profiel

Wij zoeken iemand met een academische bedrijfseconomische ervaring/achtergrond en bestuurlijke ervaring. Een Belangenbehartiger, Verenigingsprofessional en Manager tegelijkertijd. Een netwerker die gemakkelijk zijn/haar weg weet te vinden in de commerciële, ambtelijke en politieke wereld en bij voorkeur ook internationaal ervaring heeft opgedaan. Iemand die de taal van de ondernemer spreekt en snel zijn weg weet te vinden in de economische, juridische en technische aspecten van de belangenbehartiging van de sector. De ideale kandidaat:

  • Is een strateeg: heeft een stevig conceptueel denkvermogen; heeft visie en kan deze visie naar de actie vertalen; ‘ziet de markt’ en vertaalt die inzichten naar projecten. Is vernieuwend en zorgt voor draagvlak bij deze vernieuwing;
  • Is een verbinder: heeft goede contactuele eigenschappen; heeft een breed repertoire; kan makkelijk de lijnen leggen met heel verschillende doelgroepen (van MKB tot de ambtenaren in Brussel).
  • Is een ervaren manager: kan professionals enthousiasmeren, inspireren en op z’n tijd ook sturen; is transparant en besluitvaardig. Stelt kaders, hakt knopen door, heeft een breed managementrepertoire;
  • Heeft een overtuigende stijl van opereren; kan de rol van 1e en 2e man invullen; neemt de lead maar laat ook anderen scoren;
  • Heeft een goede taalvaardigheid in woord en geschrift in het Engels en is in staat om in het Duits te communiceren; kennis van het Frans is een pré.

Leidinggevende ervaring is een voorwaarde. Kennis van en ervaring met het functioneren van een brancheorganisatie en het leidinggeven aan een vereniging en haar medewerkers strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. De vestigingsplaats van VACO/KCL is Leiden. Het betreft een fulltime functie.

Procedure

VACO laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.