Directeur NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) (gesloten)

Profiel: publieke zaak, belangenbehartiging, boegbeeld

De Koninklijke NVRD ondersteunt gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

De vereniging heeft een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk gevormd voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheer, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Samen met de leden zet de NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en leefbare gemeenten.

De leden van de NVRD voelen zich verbonden met elkaar rondom de kernbegrippen publiek, afval, grondstoffen en beheer openbare ruimte. De NVRD is hét aanspreekpunt in Nederland waar het gaat om de zorg voor en de uitvoering van deze gemeentelijke beheertaken. Ook in de toekomst staat de uitvoering van de publieke taken afval- en grondstoffenbeheer en beheer van de openbare ruimte centraal. Wel zal dit steeds meer gebeuren in samenhang met andere maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en werkgelegenheid.

De NVRD zorgt door kennis, ontmoeting, netwerk, belangenbehartiging en het bewaken van de publieke moraal voor een meer duurzame en leefbare fysieke leefomgeving en draagt bij aan de circulaire samenleving.

Maatschappelijk, Economisch en technologische ontwikkelingen maken dat het stelsel waarin de NVRD-leden zich bevinden aan stevige veranderingen onderhevig is. In de markt en in de keten ontstaat een nieuwe dynamiek, er ontstaan nieuwe allianties, de positie van de overheden verandert. Kortom, voor de NVRD en haar leden zijn het uitdagende tijden. De sector en daarmee ook de vereniging staat voor een transitie.

Samengevat acteert de vereniging en dus ook de directeur op de volgende thema’s:

 • Circulaire economie;
 • Duurzaamheid;
 • Publiek-privaat handelen, marktwerking;
 • Sociaal werkgeverschap;
 • Afval;
 • Beheer openbare ruimte.

Naast de voorzitter bestaat het bestuur uit 8 leden. Met een team van 15-20 collega’s wordt de beleidsontwikkeling, belangenbehartiging, communicatie en dienstverlening vanuit het kantoor in Arnhem concreet vormgegeven.

Opdracht, taken en verantwoordelijkheden

Vanwege het vertrek van de huidige directeur naar een andere functie is het NVRD-bestuur op zoek naar een nieuwe directeur. De uitdaging voor de toekomst ligt bij het behouden en versterken van de positie van de NVRD binnen het externe krachtenveld, het binden van leden en potentiële leden en bij het verder vormgeven van de dienstverlening van het bureau aan de ledensegmenten. Het continu bieden van meerwaarde is hierbij het uitgangspunt. Dit betekent het versterken van de kennis- en netwerkfunctie van de vereniging en van de adviserende rol richting VNG en ministeries.

De NVRD heeft de ambitie om in deze context een meer agendabepalende rol in te nemen.

Belangrijk hierbij is het verder uitbouwen van de vereniging en het aangaan van samenwerkingsrelaties met andere verenigingen en partijen in de bestuurlijke omgeving. Dit alles vanuit de maatschappelijke opgave om een bijdrage te leveren aan de realisatie van een circulaire economie en een kwalitatieve buitenruimte die bijdraagt aan de leefbaarheid.

De directeur is als dagelijks leidinggevende verantwoordelijk voor het functioneren van het bureau.  Samen met het bureau oriënteert de directeur zich op ontwikkelingen in beleid en trends in de externe omgeving en analyseert deze op kansen en gevolgen voor de leden. Hij/zij agendeert en vertaalt de ontwikkelingen naar adviezen, activiteiten en strategieën. De directeur zorgt er voor dat de inkomsten van de vereniging uit contributie en retributie (events en andere diensten) op peil blijven. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur werkt nauw samen met de voorzitter en de portefeuillehouders in het bestuur.

Profiel

Samengevat zoeken we een nieuwe directeur die de volgende rollen combineert:

 • Een verenigingsmanager;
 • Een boegbeeld;
 • Een strateeg;
 • Een professional uit de publieke sector;
 • Een inspirerende moderne manager.

De directeur is onderdeel van het team (bestuur, bureau), pakt eigen dossiers op, zet de strategische lijnen uit, biedt een luisterend oor, geeft feedback op dossiers, hakt knopen door, is het gezicht naar buiten toe en is een kei in netwerken. Hij/zij heeft oog voor belangen en is een succesvol onderhandelaar.

De nieuwe directeur heeft hart voor de publieke zaak en ervaring met het werken in of voor de publieke sector. Affiniteit met duurzaamheid, afvalbeheer, recycling en beheer van de openbare ruimte is belangrijk. Hij/zij voelt zich thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving, op het snijvlak van publiek en privaat, en is in staat om als boegbeeld voor de sector te fungeren. Maar ook in staat om anderen als boegbeeld/woordvoerder te faciliteren. Hij/zij verbindt vanuit de inhoud. Heeft contacten bij voor de NVRD belangrijke overheidsorganen.

Hij/zij is in staat een visie te ontwikkelen en te implementeren over de toekomstige ontwikkeling van de branche en de vereniging, die uit verschillende doelgroepen bestaat. Hij/zij is dus een verbinder met overtuigingskracht, die oog heeft voor de diversiteit aan leden en die hun belangen weet te vertalen naar concrete strategieën en activiteiten. De directeur communiceert gemakkelijk, is in staat contacten te ontwikkelen en te onderhouden, vertrouwen te verwerven en te geven, en heeft oog voor concrete mogelijkheden voor samenwerking met stakeholders.

De directeur heeft aantoonbare kwaliteiten in het managen van een kleine dienstverlenende organisatie en heeft ervaring met bedrijfseconomische, financiële en kwaliteitsprocessen. Hij/zij is stressbestendig, weet de medewerkers (professionals) te motiveren en zorgt ervoor dat ze zich prettig voelen en zich verder ontwikkelen. We zoeken een people manager, een toegankelijke en communicatieve collega, iemand die zorgt voor een prettige en veilige werkomgeving, denkt vanuit zelfsturende teams en mensgericht coacht. Hakt uiteindelijk ook de knopen door.

De directeur is analytisch sterk, signaleert relevante trends en ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar activiteiten en diensten. Hij/zij heeft een krachtige, inspirerende en prettige persoonlijkheid, is ondernemend en is bereid zelf de handen uit de mouwen te steken.

We zoeken iemand die begrijpt dat een succesvolle organisatie vooral succesvol is als de talenten die er binnen het bureau zijn optimaal worden benut. Dus mensgericht, verantwoordelijkheid laag en beseffen dat vragen stellen beter is dan overal een antwoord op hebben.

Kortom een moderne leider die midden in het team staat, zorgt voor goede sfeer, mensen in hun kracht zet en laat schitteren (en begrijpt dat je dan zelf ook schittert). Uiteraard allemaal in het belang van de NVRD en haar leden.

Voorwaarden

De functie van directeur van de NVRD is een interessante, uitdagende en gevarieerde eindverantwoordelijke positie. Je staat voor een branche die een centrale rol speelt in de ontwikkeling naar een groene economie, die volop in ontwikkeling is en maatschappelijk relevant is.
De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Informatie

NVRD laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

In verband met het heersende Corona virus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.