Directeur NOA, de NL Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven

profiel: verenigingsdirecteur, ervaren manager

Directeur NOA, de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven

Met ruim 1.650 leden is NOA dé representatieve ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven in Nederland. NOA verzorgt de belangenbehartiging van de leden, onderverdeeld in vier hoofdsectoren, te weten; Stukadoren & Afbouw, Natuursteen, Vloeren & Terrazzo en Plafondmontage & Wandmontage. Deze hoofdsectoren hebben eigen besturen die de activiteiten organiseren. Een aantal bestuursleden zijn vertegenwoordigd in het hoofdbestuur. NOA heeft niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid binnen de afbouwbranche, maar ook een krachtige stem en de juiste middelen om de collectieve en individuele belangen van NOA-leden te behartigen. NOA staat als ondernemingsvereniging sterk in haar contacten met overheid, aannemers, opdrachtgevers, vakbonden en uitvoeringsorganisaties. Thema’s s voor de NOA zijn o.a. arbeidsmarktbeleid en CAO, opleiding, juridische en fiscale zaken, kwaliteitsmanagement, innovatie en techniek, politiek en wetgeving en de bedrijfskundige ondersteuning van de leden.

Vanuit het Huis van de Afbouw in Veenendaal wordt NOA ondersteund door een professioneel bureau (met 15 medewerkers).  Het bureau zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten en het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Denk daarbij aan collectieve belangenbehartiging en het uitdragen standpunten in politiek Den Haag en Brussel, individuele voorlichting, het verzorgen van diverse publicaties en het organiseren van activiteiten en opleidingen.

We zoeken een gedreven en verbindende verenigingsprofessional, een moderne manager van professionals. Iemand die de organisatie en de mensen professioneel en proactief aanstuurt. En een passende antenne heeft om trends in de business te vertalen naar beleid en dienstverlening voor de NOA.

Organisatie en governance

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging. Het bestuur wordt voorgezeten door een Onafhankelijk Voorzitter en

en laat zich adviseren door een Adviesraad.

De verschillende afbouwspecialismen zijn bij de NOA als hoofdsectoren georganiseerd. Daarnaast kent NOA ook actieve regionale afdelingen. Deze afdelingen zijn ooit ontstaan vanuit de oude ‘stukadoorspatroonbonden” van één van NOA’s rechtsvoorgangers NAVAS.

De Directeur wordt aangesteld door het bestuur en is verantwoordelijk voor de aansturing van het bureau en de realisatie van de vastgestelde strategie.

 

 

Resultaatsgebieden en rollen

De directeur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de aansturing van de organisatie. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor een professioneel inhoudelijk en operationele ondersteuning van de bestuurders die binnen NOA actief zijn. De functie van directeur is in de volgende  rollen duiden:

Manager van professionals

Als manager van het NOA team is de directeur een inspirerend klankbord, iemand die kaders stelt en tegelijkertijd ruimte en vertrouwen geeft. De directeur maakt de verbinding tussen de verschillende disciplines en afdelingen en heeft visie op de inrichting en doorontwikkeling van een professioneel bureau. De directeur vertaalt de vastgestelde strategie naar concrete plannen en bewaakt de realisatie hiervan. Hiermee geeft hij of zij het bestuur het comfortgevoel dat de organisatie in control is. De directeur bouwt aan een open, verbindende , transparante en zakelijke cultuur die past bij een moderne branchevereniging. Werkt aan de verdere professionalisering en borgt een goede samenwerking tussen bestuur en bureau.

De directeur is ook meewerkend voorman, pakt zelf ook rollen en projecten op. De inhoud daarvan is afhankelijk van zijn of haar specifieke achtergrond.

Verbinder en sparringpartner

De directeur stuurt op een goede balans tussen draagvlak en daadkracht. Alle opvattingen en invalshoeken worden gehoord maar er moet ook worden doorgepakt. De directeur heeft visie op een goed functionerende brancheorganisatie. Hij of zij is de verbindende schakel. We zoeken iemand met een verenigingshart, begrijpt de zakelijke en de sociale functie van de vereniging  en daarop kan acteren.  Hij of zij is  een goede sparringpartner is voor bestuur en medewerkers.

Belangenbehartiger

De NOA heeft de ambitie om op het landelijk speelveld een impactvolle rol te vervullen om zo een goed ondernemersklimaat voor de achterban te borgen. Er wordt continu geschakeld met de politiek, de verschillende ministeries, de SER, de werkgeverskoepels MKB-Nederland en VNO-NCW, de collega brancheorganisaties, de opleidingswereld, de vakbeweging etc.

Tandem met de voorzitter

De voorzitter richt zich op het bestuur en de strategische koers van NOA, de directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering, de aansturing van het bureau en het bewaken van de Planning & Control cyclus.

 

De voorzitter is het boegbeeld van de sector en is de primaire externe gesprekspartner. De directeur schakelt met de natuurlijke evenknieën van andere organisaties, zoals de directeuren en managers van andere brancheorganisaties, kennisinstellingen en de ambtelijke en beleidsmatige stakeholders.

Profiel

We zoeken kandidaten met veel affiniteit met deze sector en de volgende CV-technische achtergrond:

 • Een WO werk- en denkniveau.
 • Veel ervaring met
 • Verenigingsmanagement en -bestuur;
 • belangenbehartiging
 • het managen van professionals;

De ideale kandidaat snapt de economische uitdagingen van een individuele onderneming en kan tegelijk de afbouwsector in een breed economisch en maatschappelijk domein plaatsen. Daarnaast beschikt hij/zij over de volgende competentie set en is

 • is verbindend, communicatief en haalt het beste uit een team naar boven;
 • is conceptueel en handson;
 • heeft affiniteit met het MKB, kan zich daarin goed verplaatsen;
 • is optimistisch en positief van aard;
 • handelt op basis van draagvlak maar hakt ook de knopen door;
 • heeft de gunfactor;
 • kan tegen een (bestuurlijk) stootje;

De ideale kandidaat is een stevige persoonlijkheid die de kwaliteit heeft om anderen op een podium te zetten en hen daarbij te ondersteunen.

Voorwaarden

Het betreft een aanstelling voor in beginsel 32 uur. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en passend bij de senioriteit die de nieuwe directeur met zich meebrengt.

Informatie

NOA laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Via onze site www.gasselingsearch.nl kunt u uw interesse kenbaar maken en een motivatie en CV uploaden. Voor meer informatie kunt u bellen op 073-2032132.