Directeur-bestuurder Nationaal Fonds Kinderhulp

profiel: ondernemend, innovatief, impact, moderne leider, boegbeeld

Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in Nederland in armoede opgroeien. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zoekt Kinderhulp een opvolger voor de huidige Directeur-bestuurder.

Kinderhulp is op zoek naar een ondernemende Directeur-bestuurder met een duidelijke visie die deze kan omzetten in concrete activiteiten en resultaten. De nieuwe Directeur-bestuurder weet hoe hij of zij de organisatie verder kan ontwikkelen en professionaliseren in lijn met de strategie en is daarnaast het boegbeeld van Kinderhulp.

 

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp is een vangnet, als kinderen nergens anders terecht kunnen. Kinderhulp gelooft dat elk kind recht heeft op gelijke kansen en streeft ernaar om deze kinderen te helpen door ze bijvoorbeeld te voorzien van een fiets, schoolspullen of een dagje uit. Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, maakt Kinderhulp simpele dingen toch mogelijk. Zo probeert het fonds de negatieve effecten van armoede te verlichten. Het fonds doet dit altijd via maatschappelijk werkers, bewindvoerders, het wijkteam van de gemeente en jeugdhulpverleners.

Kinderhulp heeft zich aangesloten bij Sam& voor alle kinderen, een samenwerkingsverband van vier partners (Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp). Samen proberen ze zoveel mogelijk kinderen in armoede te bereiken.

Het Nationaal Fonds Kinderhulp is een non-profit organisatie en is afhankelijk van donaties en giften. Kinderhulp is opgericht in 1959 en is sindsdien uitgegroeid tot een fonds van ruim 16 miljoen euro en een organisatie die jaarlijks duizenden kinderen helpt. In 2022 heeft Kinderhulp 116.734 keer een kind of jongere geholpen die opgroeit in armoede.

 

Governance

Kinderhulp krijgt steun en advies van een onafhankelijke Raad van Toezicht. Alle leden van de RvT werken vrijwillig voor Kinderhulp. De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het fonds en de algemene gang van zaken. De RvT vervult ook de rol van werkgever voor de Directeur-bestuurder.

De Directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Kinderhulp, het vormgeven en uitvoeren van het beleid en de strategie.  Hij/zij zorgt ervoor dat het fonds zich blijft ontwikkelen als een succesvolle en invloedrijke organisatie die kinderen die in armoede leven in Nederland ondersteunt. De Directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht.

De Directeur-bestuurder stuurt een managementteam aan bestaande uit een Hoofd Fondsenwerving, Hoofd Bestedingen, Hoofd Financiën en ICT aangevuld met een Communicatiemanager. De directeur stuurt ook de beleidsmedewerker aan en fungeert als Hoofd Interne Organisatie. De organisatie telt in totaal 35 personen (20 fte).

 

Profiel

In de toekomst wil Kinderhulp meer kinderen en jongeren in armoede ondersteunen. De ambitie is dan ook dat Kinderhulp binnen enkele jaren uitgroeit tot een fonds van 22 miljoen euro waarbij ze zich wil ontwikkelen tot een autoriteit op het gebied van kinderarmoede. Kinderhulp is op zoek naar een ondernemende Directeur-bestuurder die het fonds helpt om haar ambitieuze doelstellingen waar te maken. De ideale kandidaat is in staat om de hierna geschetste werkgebieden van Kinderhulp naar een hoger niveau te tillen en kan schakelen op de volgende rollen:

 1. Rol als Directeur-bestuurder van de stichting in goede relatie met de RvT.
 2. Rol als strateeg die een duidelijke visie ontwikkelt op de toekomst van Kinderhulp.
 3. Leidinggevende rol als directeur van de medewerkers van het bureau.
 4. Innoverende rol op het gebied van fondsenwerving en impact van bestedingen.
 5. Rol als boegbeeld en vertegenwoordiger binnen het netwerk van stakeholders.
 6. Rol als promotor van de werkzaamheden van het fonds en het vergroten van het bewustzijn over de problemen waarmee kinderen in armoede in Nederland worden geconfronteerd.

 

De Directeur-bestuurder heeft de volgende achtergrond:

 • Heeft ervaring met het aansturen van een kleine organisatie met zelfstandig werkende professionals, bij voorkeur in de non-profitsector;
 • Heeft kennis van en ervaring met bedrijfsfinanciën;
 • Heeft ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid & strategie gericht op de groei en ontwikkeling van de organisatie;
 • Beschikt over strategisch en conceptueel inzicht in het speelveld van goede doelen en impactmarketing;
 • Kennis van en ervaring met betrekking tot de rol en werkwijze van stichtingen die zich inzetten voor fondsenwerving en goede doelen organisaties is een pre;
 • Heeft kennis van en ervaring met het opstellen en bewaken van vergelijkbare budgetten;
 • Onderhoudt contacten met financiers, subsidieverstrekkers, en samenwerkingspartners;
 • Heeft affiniteit met en betrokkenheid bij het werk van het fonds. Kennis van en ervaring met jeugdzorg, armoedebestrijding en maatschappelijke vraagstukken is een pre.

 

De gewenste kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Is een ‘people manager’, beschikt over moderne managementcapaciteiten en is in staat om een team van betrokken medewerkers aan te sturen en te verbinden;
 • Is innovatief en heeft het vermogen om een visie en strategie te ontwikkelen en deze op een inspirerende wijze uit te dragen en implementeren;
 • Beschikt over ondernemerschap, heeft een hands-on mentaliteit en is hands-on manager van het bureau;
 • Is communicatief vaardig en kan het fonds naar buiten toe als boegbeeld vertegenwoordigen;
 • Is een netwerker en in staat om nieuwe verbindingen te leggen met stakeholders die een rol kunnen spelen, zoals het ministerie van SZW of vermogensfondsen;
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Is integer en ethisch, in lijn met de normen en waarden van het Nationaal Fonds Kinderhulp.

 

Beloning

Kinderhulp biedt een uitdagende functie in een dynamische organisatie, met een maatschappelijk relevante missie, die een bijdrage levert aan het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen. Daarbij biedt Kinderhulp goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris dat past bij de zwaarte van de functie en conform de regeling Directiesalarissen van Goede Doelen Nederland.

 

Informatie

Nationaal Fonds Kinderhulp laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 4 juni een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande Solliciteer link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van Kinderhulp vinden op 22 juni plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.