Directeur Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO)

Profiel: verenigingsmanager, belangenbehartiger, ondernemend

Het KVGO is de branchevereniging voor de grafimediabranche. Een branche waar sinds het begin van deze eeuw in hoog tempo veranderingen doorgevoerd moesten worden o.a. als gevolg van de snelle digitalisering. Dit had, en heeft, grote impact op de bedrijven in deze grafimediabranche. En in het kielzog van deze bedrijven, ook op het KVGO. Het KVGO heeft ca 600 leden, in de sector werken ca 10.000 mensen, op het KVGO bureau, gevestigd op Schiphol-Rijk, werken 13 medewerkers.

De sectorkrimp van de afgelopen jaren heeft uiteraard invloed gehad op het functioneren van de vereniging, het bestuur en het bureau. Het KVGO heeft een nieuwe strategische koers bepaald en de organisatie opnieuw ingericht. Om daarmee in te spelen op de ingrijpende veranderingen binnen de branche en de gevolgen die deze veranderingen hebben op de behoeften van de leden.

Uitdaging vereniging
Van oudsher is het KVGO een branchevereniging met een stevig sociaal-economische profiel. De CAO-processen vormen een serieus deel van het werk. De omvang van de sector maar vooral ook de economische ontwikkelingen bij de leden maken dat ook de dienstverlening aan leden steeds belangrijker wordt. Kernpeilers voor het KVGO en daarmee ook voor de nieuwe directeur zijn:

 • Sterker positioneren van deze mooie grafische sector; Het stakeholdermanagement en de algemene belangenbehartiging verder vormgeven;
 • Bestendigen positie in het sociaal-economische domein;
 • Uitbouwen van de samenwerking met stakeholders en aanpalende industrieën;
 • Uitbouwen van het dienstverleningsconcept. En daarmee de basis leggen voor een ledengroei. Grote en kleine leden hebben een verschillend verwachtingspatroon, hierop wil het KVGO nog pro-actiever inspelen.

Voor de directeur zien wij de volgende taken:

 • Vaststellen positionering en koersbepaling van het KVGO;
 • Het vertalen van kansen, risico’s en maatschappelijke veranderingen naar strategische plannen en voorstellen voor het bestuur; uiteraard samen met de collega’s van het bureau;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 • Aansturen van de bureauorganisatie.

Governance, samenwerking intern en extern
De directeur is de spin in ’t web van de KVGO-governance. Zij/hij vormt een krachtig tandem met de voorzitter. Samen zijn zij het boegbeeld van de vereniging. Het is de rol van de directeur om de lead te nemen en op de goede momenten de voorzitter maar ook andere bestuursleden in beeld te brengen. Op basis van een groot wederzijds vertrouwen kan de directeur effectief handelen en wordt daarmee het bestuur in staat gesteld om haar rol goed uit te kunnen voeren. Ook in het externe stakeholderveld is de directeur actief. Neemt initiatieven tot- en is leidend in – gesprekken met partners (GOC, DC, VIGC, Achmea, leveranciers ledenvoordelen etc.) en overige stakeholders (zoals ook Kartoflex, vkgo, MailDB, Mediafederatie etc.). De directeur is zich goed bewust van de verbondenheid en complexiteit van belangen binnen de vereniging en haar omgevingsveld. Bouwt netwerken en onderhoudt goed contact met de belangrijkste stakeholders zoals toonaangevende bedrijven in de grafische branche. En positioneert en vertegenwoordigt het KVGO actief in geïnstitutionaliseerde netwerken en allianties.

Bureau-organisatie
De directeur heeft een enthousiasmerende en verbindende persoonlijkheid die stuurt op teamgeest en resultaatgerichtheid. Met een relatief klein professioneel team wordt een breed scala aan activiteiten ontwikkeld.  De directeur is een meewerkend voorman. Naast de managementrol pakt zij/hij op basis van de specifieke achtergrond eigen projecten op. Deze projecten hebben te maken met de positionering en ledengerichtheid van het KVGO. De directeur schakelt makkelijk met grote en met kleine bedrijven, is in staat om op een strategische wijze impactvolle veranderingen door te voeren en continu voor verbetering te gaan. De directeur is een inhoudelijke sparringpartner voor de diverse beleidsmedewerkers. Zij/hij denkt mee om de plannen en de uitvoering van die plannen inhoudelijk en op implicaties voor de leden te kunnen beoordelen.

Achtergrond
Uiteraard zoeken we iemand met affiniteit met de grafische branche. We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond:

 • Heeft een academisch denk en werkniveau;
 • Ervaring met het managen van professionals;
 • Ervaring als verenigingsmanager, verenigingsbestuurder;
 • Ervaring met strategieontwikkeling, marketing, dienstverlening in een B2B context;
 • Bekend zijn met de sociale en maatschappelijke kaart rond brancheorganisaties (vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenfondsen, ARBO-instellingen, A&O fondsen, opleidingsinstituten etc.);
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring, mede gezien de aan de functie verbonden bestuursfuncties en deelname aan diverse commissies, ook in internationaal verband (Intergraf);
 • Ervaring met het acteren in het voor KVGO relevante netwerk (politiek, ministeries, collega-organisaties, binnen relevante ketens etc.);
 • De kandidaat heeft kennis (of de competentie om zich die kennis snel eigen te maken) van de voor het KVGO relevante beleidsterreinen: arbeidsvoorwaarden, CAO’s, Arbo, milieu, energie, duurzaamheid en sociale zekerheid;
 • Heeft een goed financieel inzicht. Kan schakelen op de plannings- & controlcyclus, de kostenkant maar heeft ook gevoel bij de omzetkant van de vereniging.

De ideale kandidaat heeft een positieve en enthousiasmerende persoonlijkheid;

 • Is ambitieus en resultaatgericht – de gedrevenheid van deze directeur zal ervoor zorgen dat het KVGO stappen voorwaarts maakt;
 • Heeft overtuigingskracht en inlevingsvermogen- met deze eigenschappen zorgt deze directeur voor duurzame relaties en impactvolle besluiten;
 • Beschikt over creativiteit – omdat het nodig zal zijn om out-of-the-box te denken en dito acties te ondernemen;
 • Is verbindend en motiverend – zowel binnen de organisatie als daarbuiten weet deze directeur goed hoe zij/hij mensen verbindt en motiveert;
 • Heeft lef en ook een gevoel voor timing – de nodige veranderingen vragen om lef als er veel weerstand is en om terughoudendheid wanneer belangen, verhoudingen en risico’s dat vragen;
 • Is politiek sensitief – in het belang van de leden en de branche is het essentieel dat deze directeur weet hoe zij/hij succesvol moet lobbyen.

De directeur is marktgericht: is zich bewust dat naamsbekendheid en een positief imago essentieel zijn om meer leden te werven. Vooral de nieuwkomers in de branche en de grote, internationaal opereren bedrijven, die grote invloed hebben binnen de branche. Maar ook in het klein MKB- en ZZP- segment zijn nog resultaten te behalen.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een uitdagende functie met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Proces
KVGO laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 16 april 2022 te solliciteren via onderstaande knop (inclusief actueel CV). De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.