Directeur Dienstverlening Bouwend Nederland

profiel: ondernemerschap, dienstverlening vanuit verenigingscontext

Ben jij een verbindende en empathische leider en ervaren op het gebied van dienstverlening in een zakelijke omgeving? Werk je graag op het snijvlak van bedrijfsleven, politiek en samenleving en ben je een energieke en inspirerende leidinggevende? Wil je opkomen voor de belangen van onze lidbedrijven in de bouw en infra en samen met leden en collega’s meewerken aan een toekomstbestendige markt voor de bouw en infrasector? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou.

Bouwend Nederland

 Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Bouwend Nederland verenigt en verbindt 4500 kleine en grote bedrijven, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Bij het Bureau werken 130 mensen.

De kernwaarden van Bouwend Nederland zijn: professionaliteit, klantgerichtheid, samenwerken, passie & plezier.

Het bestuurlijk model en samenstelling directie

De vereniging kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen bestuur is het hoogste orgaan binnen de vereniging en toetst het beleid op hoofdlijnen en controleert het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
De Directie van de bureauorganisatie is belast met o.a. de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De Directie bestaat naast de Algemeen Directeur uit de Directeur Belangenbehartiging, de Directeur Dienstverlening en de Directeur Bedrijfsvoering. De laatste drie functies zijn vacant en worden tegelijk ingevuld. Dat biedt Bouwend Nederland de kans om een complementair, divers en ambitieus team te bouwen/te vormen. De globale portefeuille-invulling is gemaakt, maar in de gesprekken met de eindkandidaten (en het uiteindelijke beoogde team) zal aan de hand van de specifieke achtergronden en competenties gekeken worden hoe de managerial en inhoudelijke balans van het geheel concreet wordt ingevuld.

Directeur Dienstverlening

Kern van de functie is het optimaal ondersteunen van de leden bij hun bedrijfsvoering. Gezien de omvang en diversiteit van het ledenbestand is dat een mooie uitdaging. En complex want de keuze voor dienstverlening van een branchevereniging vergt visie op de bovenconcurrentiële positionering van een vereniging. We zoeken een strateeg, een marketeer én een realisator.

De portefeuille dienstverlening richt zich op de dagelijkse ondersteuning van de leden in al hun vragen, behoeften en problemen. Bouwend Nederland biedt een breed pallet aan diensten: van advies, trainingen, diensten gericht op een financieel voordeel, trainingen & opleidingen, maar ook op het terrein van sociale en persoonlijke dienstverlening. Je borgt als Directeur Dienstverlening een goede uitvoering van de dienstverlening, de bedrijfseconomische haalbaarheid hiervan en je neemt het voortouw in de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Je werkt nauw samen met je collega’s Belangenbehartiging en Bedrijfsvoering om continu te bouwen aan gewenste en haalbare diensten.

Als Directeur Dienstverlening stuur je op

 • De verdere vormgeving van de portefeuille Dienstverlening in de realisatie van de strategie en ondersteuning van de leden;
 • Het realiseren van een eigentijdse en scherpe dienstverlening aan leden;
 • De inzet daarbij van data en innovatie;
 • de synergie met de verschillende organisatieonderdelen in de bureau-organisatie.

 

Je hebt de passie om de verbindingen te maken:

 • Tussen ledengroepen onderling
 • Tussen de leden en de vereniging
 • En de leden en het bureau en stakeholders.

Je bent als directeur Dienstverlening goed geïnformeerd over de verschillende thema’s en ontwikkelingen in de sector. Je geeft hiërarchisch leiding aan het team Advies, Academy en Ledenvoordelen. Functioneel stuur je ook andere teams aan om zo de Verenigingsactiviteiten goed te borgen in de gehele organisatie.

Profiel

Je bent in staat om als leider sturing te geven aan meerdere medewerkers om doelen te realiseren;

Je overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken en projecten (binnen en buiten de organisatie) en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Je kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen

Competenties

 • Je anticipeert op en onderkent het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid;
 • Je kunt de vertaalslag maken van beleid naar praktijk en omgekeerd;
 • Je bent in staat zowel stakeholders als leden te overtuigen van een standpunt en instemming te krijgen voor voorstellen;
 • Je bent geduldig en een bruggenbouwer met een dienstverlenende instelling;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, je beschikt over onderhandelingsvaardigheid.
 • Je hebt uitstekend conceptueel en strategisch denkvermogen en beschikt over daadkracht en besluitvaardigheid.

Achtergrond

Je hebt minimaal WO werk- en denkniveau en ervaring met marketing en proposities in de markt.

Je hebt ervaring met ledenorganisaties en ondernemerschap, positionering en innovatie.
Vanzelfsprekend heb je affiniteit met bouw en de infrasector. Je beschikt over een sterk netwerk of bent in staat dit snel op te bouwen.

Je hebt meerdere jaren ervaring als (senior) manager.

Salaris
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een eigentijdse pensioenregeling en minimaal 35 verlofdagen op fulltime basis.

Informatie

Bouwend Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 26 mei een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande ‘Solliciteer’ link. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2031132.