Directeur BureauLeiding

Profiel: belangenbehartiging, innovatie keten, hands-on

BureauLeiding is de overkoepelende brancheorganisatie van de vijf vooraanstaande Nederlandse fabrikanten van kunststof leidingsystemen. BureauLeiding staat voor innovatie en de maatschappelijke meerwaarde van kunststof leidingsystemen op het terrein van gezondheid, klimaat, veiligheid en milieu te ontwikkelen en uit te dragen.

Sinds 1974 bevordert BureauLeiding de kwaliteit, het imago en de doelmatige toepassing van kunststof leidingsystemen. BureauLeiding is een:

 • Kenniscentrum dat informatie en kennis over kunststof leidingsystemen samenbrengt en waar leden, de branche en derden terecht kunnen;
 • Facilitator die de gerichtheid van de branche op circulariteit, duurzaamheid, gebruiks- en installatiegemak en andere functionele en maatschappelijke voordelen borgt en versterkt;
 • Ambassadeur die de maatschappelijke toegevoegde waarde van de branche uitdraagt.

De leden streven continu naar een verhoging van de kwaliteit van hun producten. Doelstelling van dit alles: zekerheid bieden over een probleemloos functioneren van het leidingstelsel tijdens de gehele levensduur. Het doel van BureauLeiding is het uitdragen van kennis en ervaring om te komen tot een optimale productie, verwerking, installatie, gebruik, vervanging en recycling van kunststof leidingen. Bureau Leiding stimuleert innovatie. Met het Buizen Inzamel Systeem (https://www.bureauleiding.nl/bis-buizeninzamelsysteem/) heeft de sector al jaren een goed werkende eigen recyclingorganisatie.

De uitdagingen voor de vereniging (en dus ook de directeur) zijn:

 • De aantoonbaar sterke kwaliteitskenmerken van de sector nog verder benutten in de externe profilering. De maatschappelijke meerwaarde van de branche nog meer uitdragen en koppelen aan vraagstukken rondom duurzaamheid, gezondheid, klimaat en veiligheid;
 • Verder stroomlijnen van de belangenbehartiging. Bij stakeholders, in de bouwketen, bij ingenieursbureaus, bij Ministeries, bij milieuorganisaties, bij KIWA en TNO, maar ook richting consumenten en onderwijs;
 • Het ontwikkelen van nieuwe projecten om nog meer impact te kunnen realiseren. Denk hierbij onder meer aan het verder bevorderen van de circulariteit en duurzaamheid in de kunststof waardeketen.

Profiel nieuwe directeur

De directeur is de interne (voor leden) en externe (voor stakeholders) spin in ’t web. Met veel gevoel voor belangenbehartiging, communicatie, kwaliteit en beleidsontwikkeling weet hij/zij de jarenlange investering van de sector in kwaliteit en productontwikkeling proactief in te zetten om de sector goed te positioneren en de maatschappelijke en politieke randvoorwaarden maximaal voor de leden in te vullen. Hij/zij is een ondernemende, proactieve en ‘self propelling’ professional die met een relatief kleine organisatie veel impact en maatschappelijke relevantie weet te bereiken. Naast de externe rol is hij/zij verantwoordelijk voor het interne management van processen, projecten en commissies.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Is proactief, beschikt over leiderschap, is sturend;
 • Is in staat het netwerk te onderhouden en uit te bouwen;
 • Is verbindend. Maakt de verbinding met en tussen de leden, de interne commissies en het externe netwerk;
 • Is een manager (plannen, organiseren, communiceren);
 • Heeft voldoende statuur, maakt ook als persoon impact;
 • Kan op verschillende niveaus makkelijk schakelen, heeft daarvoor het noodzakelijke brede repertoire.

En bovenal: gelooft in kunststof als duurzame oplossing.

Ervaring, opleiding

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • 5-10 jaar relevante werkervaring;
 • Affiniteit en bekendheid met kunststof en bouw;
 • Ervaring met belangenbehartiging, brancheorganisaties, werken in commissies;
 • Affiniteit met een kenniscentrum en kwaliteitsontwikkeling.

Organisatorische context

De verenigingsondersteuning van BureauLeiding bedraagt in totaal 2 fte, verdeeld over de verschillende disciplines (directievoering, lobby, projectmanagement, secretariaat, communicatie etc.). De directeur is hierbij uiteraard de spin in t web en de meewerkend voorman. Om continuïteit, effectiviteit en efficiency te waarborgen wordt BureauLeiding als organisatie ondergebracht bij een zogenaamd secretariatenbureau. De Directeur komt ook op de payroll van dit bureau, maar wordt aangestuurd door het bestuur van de vereniging. Het betreft een aanstelling van 0,6 FTE. Het is niet uit te sluiten dat de Directeur Bureauleiding van het ondersteunende bureau een aanbod krijgt om de resterende uren (0,4 FTE) voor een andere vereniging te werken.

Informatie

BureauLeiding laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.