Directeur Campus Ontwikkelings Organisatie-Brainport Industries Campus

Handson strateeg, ervaring met campusontwikkelling en ecosystemen, hightech maakindustrie, publiek-privaat

Brainport Industries Campus (BIC) is de strategische groeilocatie van en voor innovatieve maakbedrijven en instituten in de hightech maakindustrie. Het is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven uit de regio, binnen- en buitenland. BIC stimuleert samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven om innovatieve ideeën te realiseren en business cases te ontwikkelen. Het biedt een geavanceerde werk- en leeromgeving voor jong talent. De campus faciliteert vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen. De afgelopen jaren is de eerste fase van BIC gerealiseerd en nu staat de ontwikkeling van de tweede fase op de agenda.

Wij zoeken een ondernemende directeur die met succes vorm en inhoud kan geven aan de Campus Ontwikkelingsorganisatie (COO-BIC) die de campus kan laten uitgroeien tot een toonaangevende speler in de internationale HTSM-markt.

 

Achtergrond

COO-BIC is een samenwerkingsverband tussen markt en overheid dat tot doel heeft om BIC verder uit te bouwen naar een werklandschap met internationale aantrekkingskracht door het realiseren van een landing-plaats voor (inter-)nationale bedrijven, talent, startups en scale-ups. Hierin staat niet de vastgoedontwikkeling, maar het waarborgen en verbeteren van de conceptwaarde voorop. De elementen die gezamenlijk deze conceptwaarde creëren zijn:

 • Bewoners waarvan de core-activiteiten liggen in de hightech maakindustrie.
 • Faciliteiten & services, die die primaire processen van gebruikers verbeteren en innovatie stimuleren.
 • Waardevolle programmering.
 • Passend vastgoed.
 • Duurzame gebiedsontwikkeling.

COO-BIC stimuleert, faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van BIC door:

 • Te sturen op conceptwaarde van de BIC Campus en het bijbehorende ecosysteem.
 • Te zorgen voor meewind in de ontwikkeling.
 • Te werken aan de positionering en propositie van BIC.
 • Leads te genereren van partijen die zich kunnen vestigen op BIC.

 

Governance en organisatie

De directeur is tevens de bestuurder van Stichting COO-BIC. De stichting is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en VOF-BIC en heeft als hoofddoel zoveel mogelijk maatschappelijk-economische meerwaarde van BIC te creëren. De onafhankelijke status van COO-BIC speelt een belangrijke rol in het bewerkstelligen van doelen die partijen moeilijk (of niet) voor elkaar zouden krijgen in meer reguliere samenwerking.

COO-BIC ontwikkelt zich tot een kleine werkorganisatie van naar verwachting 5 fte. (Boegbeeld, MarCom, Business developer, innovatie manager, financieel/juridisch adviseur, talent manager, managementassistent). De essentie is een compacte, bevlogen organisatie die met een ondernemende mentaliteit en oog voor de maatschappelijke belangen ‘initieert’. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van COO-BIC en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die tevens werkgever is van de directeur.

De RvT is samengesteld uit 3 onafhankelijke professionals die vanuit de verschillende stichtende partijen zijn voorgedragen. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het door de directeur beoogde en gevoerde beleid, waaronder de actualisatie van het meerjarenplan, en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast staat de RvT de directeur met raad en advies ter zijde. De RvT houdt daarbij specifiek toezicht op de naleving van de interne procedures voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. Naast de RvT kent COO-BIC een Raad van Advies waarin de partners zijn vertegenwoordigd.

 

Functieomschrijving

De directeur is het boegbeeld van de COO-BIC en tevens statutair bestuurder van de stichting. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de realisatie van het strategische plan, de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering en heeft beslissingsbevoegdheid binnen de door de Raad van Toezicht gestelde kaders.

De directeur draagt zorg voor:

 • Het uitbouwen en invullen van COO-BIC tot een volwassen en daadkrachtige organisatie.
 • Creëren, uitdragen en onderhouden van de conceptwaarde van BIC.
 • Vertalen van het strategisch meerjarenplan in een tactische en operationele agenda.
 • Positioneren en promoten van BIC en leadgeneratie.
 • Bewaken van een gezonde financiële operatie en binnenhalen additionele financiering.
 • Ontwikkelen en uitvoeren strategische agenda (zorgen voor meewind in de ontwikkeling van BIC ten aanzien van de strategische vraagstukken duurzaamheid, energie, water, circulariteit, bereikbaarheid).
 • Aanspreekpunt voor huurders, stakeholders en overige belanghebbenden.
 • Voorbereiden en deelnemen/voorzitten diverse overleggen (o.m. RvT, RvA, Regiegroep).
 • Verzorgen van de algemene externe betrekkingen en netwerken: BIC mede op de kaart zetten naamsbekendheid vergroten.

 

Profiel 

Voor deze positie zoeken wij een inspirerende handson strateeg met statuur, een netwerk in Brainport en de drive van een ondernemer. De beoogd directeur heeft veel gevoel voor campusontwikkeling en het bouwen van ecosystemen.

De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:

 • Aantoonbare ervaring met het opzetten en managen van publiek-private en/of (hightech/ maak MKB) industriële samenwerkingsverbanden.
 • Kennis en ervaring met campusontwikkeling zowel op het gebied van concept en inhoud als op het gebied van hardware (gebiedsontwikkeling en gebouwen).
 • Ervaring en kennis op het gebied van vastgoedontwikkeling is een pre. Hij/zij dient goed de risico’s te kunnen inschatten die gepaard gaan met bouw, aansluiting op energienetwerk, samenspel met partners en verhuur.
 • Ervaring als manager van een (kleine) organisatie of bedrijf.
 • Kan zich verhouden tot een netwerk met diverse belangen en is bekend met het brede en complexe publieke speelveld waarin BIC acteert (gemeenten, provincie, waterschappen, regionale samenwerkingsverbanden, onderwijs en (natuur)beheersorganisaties).
 • Bij voorkeur ervaring met triple-helix verbanden waarbinnen ondernemers, onderzoekers en overheden samenwerken.
 • Bij voorkeur ervaring in de hightech maakindustrie en/of kennis van de onderzoek/onderwijswereld.
 • Academisch werk- en denkniveau.

De beoogd kandidaat beschikt over onderstaande competenties:

 • Heeft statuur, schakelt op ooghoogte met de bestuurders in het veelomvattende ecosysteem rond de Campus.
 • Denkt strategisch en werkt pragmatisch, past zich snel aan een veranderende omgeving.
 • Neemt de leiding, is proatief en is resultaatgericht maar kan het succes aan anderen gunnen.
 • Is de informele leider.
 • Is ondernemend, gedreven, gecommitteerd (aan missie van BIC-COO).
 • Is een verbinder, is communicatief sterk, beschikt hierbij over een breed repertoire. Schakelt makkelijk met belanghebbenden uit de industrie, de politiek en met andere belangrijke stakeholders en kan invloed op hen uit oefenen.
 • Is commercieel vaardig, beschikt over zakelijk inzicht.
 • Heeft veel gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen; is politiek sensitief en diplomatiek.
 • Is onderhandelingsvaardig en heeft ervaring met conflictbeheersing.
 • Heeft een excellente beheersing van de Nederlandse en Engels taal.

 

Informatie

COO – BIC laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 1 juni een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132