Directeur BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (gesloten)

profiel: sectorontwikkeling, belangenbehartiging, verenigingsmanagement

De BNA is de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus. Met ruim 25 enthousiaste, betrokken collega’s adviseren, ondersteunen en verbinden ze bijna 1000 architectenbureaus die verenigd zijn in de BNA. Hierdoor kunnen de leden zich met hun kennis en kunde richten op hun bijdrage aan een gezonde en prettige leefomgeving. Daarnaast vertegenwoordigt de BNA ruim 60% van de werkenden op architectenbureaus en sluiten ze namens de werkgevers de cao af die geldt voor alle architectenbureaus in Nederland. Kortom, de BNA is een krachtig collectief voor en door architecten dat modern en creatief ondernemerschap bevordert, de branche verbindt en de kracht van architectuur voor de leefomgeving zichtbaar maakt. Het kantoor is gevestigd in Amsterdam. De functie wordt nu interim ingevuld, we zoeken op korte termijn een gedreven persoon met een breed repertoire voor deze uitdagende positie.

 

Resultaatsgebieden

Voor BNA geldt dat de sector, de vereniging en het bureau in transitie zijn.  Dat zijn de drie grote resultaatgebieden voor de nieuwe directeur.

 

Sector: realiseren impact, verbinding sectorbreed, claimen maatschappelijk anker

De branche positioneren als een voorwaardelijke industrie om grote maatschappelijke vraagstukken als woningnood en klimaatadaptatie op te lossen. Een branche die voorwaardelijk is voor de gehele productieketen van de bouwkolom en die verantwoordelijk is voor zo’n 10% van het BBP (zonder architect geen gebouw). De stakeholders (en zeker Den Haag) vragen om één helder geluid van het hele domein waar de BNA een onderdeel van is. Ook de verbinding met de landelijke koepels (VNO-NCW en MKB-Nederland) is van belang.

De BNA-directeur is in staat om processen te initiëren, uit te voeren en te ondersteunen om de aanpalende vakgebieden nog meer met elkaar te verbinden om daarmee als geheel nog meer impact te kunnen maken.

Dat vergt visie, overtuigingskracht, verbindend vermogen, en de kwaliteit om op ooghoogte in een breed netwerk te acteren.

 

Vereniging: verbinden van alle spelers binnen de vereniging, werken aan cohesie, uitbouwen ledenpropositie, realiseren nieuwe instroom

De vereniging (Ledenraad, BAC’s, Bestuur, Bureau) heeft een intensieve en ook onrustige periode achter de rug. Het recent aangetreden bestuur werft een nieuwe directeur en voorzitter.

De urgentie wordt gevoeld om als BNA dichter op de leden te komen, nog meer platformen te benutten en om nog meer te sturen op een concrete propositie die ook nieuwe leden aanspreekt. Ook een ontmoetings- sociëteitsfunctie van BNA is een belangrijk aandachtspunt.

We zoeken iemand met een verenigingshart, iemand die de zakelijke en de sociale functie van de vereniging begrijpt en daarop kan acteren.

Het recent aangetreden BNA bestuur is een team van actieve en creatieve ondernemers/architecten. Ook de –nog te werven – voorzitter is iemand uit de beroepsgroep. Het is aan de directeur (en het bureau) om het bestuur te laten floreren. Met een strak geleide P&C cyclus, stevige agendasetting en rolvastheid laat de directeur de bestuurders besturen en faciliteert ze maximaal om hen de strategische koers te laten bewaken.

De directeur is gedreven, haalt het beste uit het team is communicatief effectief en heeft bestuurlijke sensitiviteit.

 

Bureau: inspiratie, focus, ontwikkeling

De werkorganisatie van BNA kan worden getypeerd als een zeer betrokken team dat divers is van samenstelling (achtergrond, senioriteit). Er ligt een breed en divers takenpakket voor een relatief klein team. De verdere ontwikkeling van bureau en medewerkers is een hoge prioriteit. Naast de effectiviteit stuurt de directeur ook op efficiency. Bijvoorbeeld door nog meer kennis vanuit de sector te mobiliseren. De directeur borgt ook een goede samenwerking tussen bestuur en het bureau.

 

Tandem met de voorzitter

Zoals hierboven al beschreven gaat de BNA ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dit betreft een functie van gemiddeld 1,5 dag per week. Op dit moment is er een waarnemend voorzitter aangesteld.

De voorzitter richt zich op het bestuur en de strategische koers van de BNA en de directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering, de aansturing van het bureau, het bewaken van de P&C cyclus.

De voorzitter is het boegbeeld van de sector en de vereniging, is de primaire gesprekspartner van de politieke top. De directeur is de vertegenwoordiger bij de ambtelijke en beleidsmatige stakeholders (departementen, aanpalende belangenorganisaties, kennisinstellingen etc). De directeur is de ervaren belangenbehartiger die snapt hoe het in Den Haag loopt en die de voorzitter (en anderen) op het juiste moment en met het juiste verhaal goed kan positioneren.

De directeur is een ervaren communicator en heeft de motivatie en instelling om vooral anderen (voorzitter, collega’s van het bureau) daarin te faciliteren.

BNA heeft er om praktische redenen voor gekozen om eerst de directeur te werven en daarna het traject voor een nieuwe voorzitter op te starten. Bij de werving van dit duo zal uiteraard maximaal worden gestuurd op een diverse samenstelling.

 

Profiel

We zoeken kandidaten met de volgende de volgende cv-technische achtergrond:

 • Wo werk- en denkniveau
 • Ervaring met
  • bestuurlijke omgevingen (als bestuurder, directeur, toezichthouder);
  • belangenbehartiging op landelijk niveau. Ervaren met het inrichten van lobby-trajecten;
  • het managen van professionals;
  • verenigingsmanagement of -bestuur;
  • kennis van het brede domein waarbinnen de architect werkzaam is:
   • ruimtelijke ontwikkeling, ontwerp, ondernemerschap;
   • het opdrachtgeversveld (en bijbehorende belangenorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland, NEPROM, IPO en VNG, Ministeries van I&M en BZK);
   • de bouwketen.

 

De ideale kandidaat snapt de economische uitdagingen van een individuele onderneming en kan tegelijk de architectenbranche in een breed economisch en maatschappelijk domein plaatsen. Daarnaast beschikt hij/zij over de volgende competentieset:

 • Is verbindend, communicatief en haalt het beste uit een team naar boven;
 • Is strategisch maar ook hands-on;
 • Handelt op basis van draagvlak maar hakt ook de knopen door;
 • Is krachtig en dienend tegelijk;
 • Beschikt over een conceptueel denkvermogen; Is een strateeg;
 • Kan tegen een (bestuurlijk) stootje.

 

Voorwaarden

Het betreft een fulltime aanstelling voor een termijn van 4 jaar met daarna de mogelijkheid tot herbenoeming. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en passend bij de senioriteit die de directeur meebrengt.

 

Informatie

BNA laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel cv) te sturen via onderstaande solliciteer button. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.