Directeur-Bestuurder Trombosestichting Nederland

Profiel: Ondernemerschap, fondsenwerving, realiseren van impact

Trombosestichting Nederland is een gezondheidsfonds dat streeft naar een toekomst zonder tromboseleed. Dat doet ze op verschillende manieren, zoals het financieren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting en het vergroten van de bewustwording over trombose. Om dit te kunnen doen zijn er uiteraard financiële middelen nodig. Een belangrijke activiteit van de stichting is dan ook fondsenwerving. Dankzij haar activiteiten groeit de Trombosestichting de laatste jaren qua donateurs en giften en ontwikkelt ze zich tot een organisatie die denkt en werkt vanuit het realiseren van impact.

Vanwege het vertrek van de huidige directeur-bestuurder is de Trombosestichting opzoek naar een nieuwe directeur-bestuurder die invulling kan geven aan deze functie en de organisatie naar de volgende fase kan brengen.

Trombose komt nog steeds veel voor (in Nederland jaarlijks ongeveer 100.000 mensen) en leidt tot gezondheidsschade. De ziektelast van trombose is hoog. Het gebruik van antistollingsmedicijnen heeft nadelen. De Trombosestichting werkt aan het verminderen van dit leed en vindt dat niemand zijn leven zou hoeven kwijtraken door trombose.

 

Wat wil de Trombosestichting bereiken?

 1. Mensen die trombose hebben (gehad) een betere kwaliteit van leven bieden door effectievere behandelingen;
 2. Mensen die preventief een antistollingsbehandeling krijgen een veiliger behandeling bieden;
 3. Bijdragen aan het verminderen van het aantal mensen dat trombose krijgt;

 

Voor wie?

De primaire doelgroepen zijn mensen die trombose hebben gehad en mensen die een groot risico lopen op trombose en daarom preventief antistollingsmedicatie gebruiken. Daarnaast richt de stichting zich op alle Nederlanders als het gaat om het voorkomen van trombose. De Trombosestichting wil dus veel mensen in Nederland aanspreken.

 

Gevoerde strategieën

Om deze doelen te behalen beschikt de Trombosestichting de komende jaren over een aantal strategieën: financieren van klinisch en fundamenteel onderzoek, voorlichting aan patiënten, (huis)artsen en het brede publiek, lobby via het netwerk, kennis genereren door de inzet van ervaringsdeskundigen en het financieren van onderwijs voor onderzoekers in opleiding. Deze strategie moet gefinancierd worden vanuit de inkomsten gegenereerd door fondsenwerving.

Dit doet de stichting niet alleen, maar daar waar mogelijk in slimme samenwerking met andere organisaties.

 

Profiel

De ideale kandidaat is in staat om de geschetste werkgebieden naar een hoger niveau te tillen en kan schakelen op een vijftal rollen waarbij het belang van de stichting als geheel voorop staat.

 1. Rol als directeur-bestuurder van de stichting in goede relatie met de RvT
 2. Leidinggevende rol als directeur van de medewerkers van het bureau
 3. Inhoudelijke beleidsmatige rol op het gebied van onderzoek en wetenschap
 4. Innoverende rol op het gebied van fondsenwerving en impact
 5. Vertegenwoordigende rol binnen het netwerk van stakeholders

 

De directeur-bestuurder heeft de volgende achtergrond:

 • Heeft ervaring met het aansturen van een kleine organisatie met zelfstandig werkende professionals;
 • Heeft ervaring met het uitzetten van een koers en het implementeren van een strategie;
 • Heeft kennis en ervaring met betrekking tot de rol en werkwijze van stichtingen die zich inzetten voor fondsenwerving en goede doelen organisaties cq gezondheidsfondsen;
 • Beschikt over strategisch en conceptueel inzicht van het speelveld van goede doelen cq gezondheidsfondsen en impactmarketing.
 • Heeft kennis van en of ervaring met het opstellen en bewaken van budgetten;
 • Heeft kennis en ervaring met stakeholder management in de breedste zin van het woord;
 • Heeft affiniteit met het wetenschappelijk werk dat gefinancierd wordt vanuit de stichting;
 • Heeft affiniteit, kennis en ervaring met het voorlichtingswerk dat gedaan wordt vanuit de stichting

 

De gewenste kandidaat beschikt over de volgende competenties

 • Is een empathisch leider en beschikt over moderne managementcapaciteiten.
 • Beschikt over ondernemerschap, heeft een hands-on mentaliteit en is hands-on manager van het bureau.
 • Is in staat om de stichting naar buiten toe als boegbeeld te vertegenwoordigen.
 • Is een netwerker en in staat om nieuwe verbindingen te leggen met stakeholders die een rol kunnen spelen, zoals medische beroepsorganisaties, patiëntorganisaties, ministerie van VWS, of vermogensfondsen.
 • Beschikt over een academisch werk en denkniveau

 

Beloning

Conform regeling beloning directeuren van goededoelenorgansiaties, CBF

 

Informatie

De Trombosestichting laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) via onderstaande knop te uploaden. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van de Trombosestichting Nederland vinden eind november plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met René Hanssen of Marcel Gasseling op 073-2032132.