Directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis (gesloten)

Profiel: stakeholdermanagement, positionering, verenigingsprofessional

Vereniging Eigen Huis behoort met ruim 780.000 leden tot de grootste consumentenorganisatie van Nederland en komt op voor de belangen van (toekomstige) woningbezitters. Vereniging Eigen Huis versterkt de positie van huiseigenaren met informatie, advies, producten en diensten. Is belangenbehartiger en dienstverlener tegelijkertijd.

Organisatie 

Ten aanzien van wonen in het eigen huis leven er diverse wensen bij consumenten. Of het nu gaat om starters die zelfstandig willen wonen in een eigen huis, om zittende huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen of om huishoudens die op hun woonlasten willen besparen: VEH helpt hen graag verder. Dit doet zij door hen te voorzien van informatie en advies, door hun belangen in Den Haag en elders veilig te stellen en door hen via individuele dienstverlening terzijde te staan. Met een omzet van ruim €34 miljoen (helft door contributie, helft door inkomsten dienstverlening) waarbij belangenbehartiging en dienstverlening elkaar versterken. VEH kent de afgelopen jaren een continue groei van leden. Dagelijks heeft het Informatie & Adviescentrum meer dan 1000x contact met leden en kent de website meer dan 1 miljoen bezoekers per maand.

Om de leden nog beter, sneller en via meer kanalen van dienst te kunnen zijn, werkt VEH sinds kort met een nieuwe organisatiestructuur. Kern van deze nieuwe vorm van samenwerken is dat de behoeften van de leden centraal staan (o.a. Kopen, Verduurzamen, Wonen, Issues). Op deze thema’s zijn de multidisciplinaire kernteams ingericht. VEH kan getypeerd worden als een werkgever met een laagdrempelige, informele en resultaatgerichte cultuur. Ambitie en innovatie staan hoog in het vaandel.

VEH kent een bestuurder, een Strategisch Management Team (SMT), een Raad van Toezicht en een Ledenraad. De Directeur Belangenbehartiging maakt deel uit van het SMT. Het SMT bestaat naast de Directeur Belangenbehartiging uit de Sectormanager Diensten, Sectormanager Bedrijfsvoering en de Algemeen Directeur (bestuurder).

Directeur Belangenbehartiging

De Directeur Belangenbehartiging is verantwoordelijk voor belangenbehartiging, marketing en communicatie. Deze rol bevat onder meer de standpuntbepaling over maatschappelijke en politieke thema’s en de externe vertegenwoordiging van VEH. Daarnaast valt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur het produceren en uitgeven van het Eigen Huis magazine met een oplage van ruim 785.000 stuks, het opstellen en communiceren van content in de breedste zin van het woord, offline en online.

Hij/zij geeft leiding aan een team van 7 personen, dat zijn de managers van de multidisciplinaire kernteams (zogenaamde Product owner) en de managers van de expert teams. Allen zijn professionals op academisch niveau. Deze managers geven leiding aan ca 60 professionals van VEH.

De Directeur Belangenbehartiging is vanuit VEH actief in een breed maatschappelijk en invloedrijk veld. Denk hierbij aan ministeries, andere belangenorganisaties, de politiek (landelijk en regionaal) en spelers in de woningmarkt. Hij/zij is in staat om zijn/haar eigen externe positie te relativeren en is erop gericht om ook andere collega’s vanuit zijn regierol op de juiste momenten extern te positioneren.

De directeur Belangenbehartiging heeft de maatschappelijke en bestuurlijke antenne om de juiste issues te adresseren en deze te (laten) vertalen naar concrete issues, activiteiten en resultaten. Hij/zij is de regisseur van het belangenbehartigersproces in de meest brede zin. En heeft veel affiniteit met de moderne technieken en instrumenten om een vereniging nog relevanter te positioneren. Hij/zijn heeft ook veel ervaring met een breed repertoire om de stem van de leden te laten horen. De lobby in Den Haag is daarbij belangrijk.

Als onderdeel van het SMT is hij/zij mede beleidsbepalend voor VEH en ondersteunt de Algemeen Directeur in haar communicatie met de ledenraad van RVT. De Directeur Belangenbehartiging acteert proactief op ontwikkelingen op de woningmarkt en de domeinen van de Vereniging. Is breed, creatief en inspirerend. Is ook resultaatgericht en vasthoudend. Denkt van buiten naar binnen, maar acteert ook als manager. Zijn/haar kpi’s zijn gericht op zichtbaarheid, herkenbaarheid, tevredenheid over het lidmaatschap, imago maar ook op beïnvloeding.

Enkele taken:

 • Het coachen van product owners en expertleads;
 • Het realiseren van synergie tussen de thema’s;
 • Het stimuleren van een ontwikkelende, datagedreven en innovatieve organisatie;
 •  Mede opsteller van het jaarplan.

Profiel

We zoeken kandidaten met de volgende achtergrond:

 • Ervaring met belangenbehartiging en stakeholdermanagement;
 • Beschikken over een relevant netwerk (middenveld, bedrijfsleven, politiek);
 • Affiniteit met de woningmarkt en het consumentenbelang;
 • Ervaring met het aansturen van professionals;
 • Ervaring met moderne contentontwikkeling.

De ideale kandidaat heeft statuur en charisma en beschikt over de volgende competenties:

 • Conceptueel- en strategisch denkniveau, helikopterview;
 • Scherpe maatschappelijke en politieke antenne;
 • Breed repertoire als belangenbehartiger (kan de verschillende gewenste rollen en stijlen makkelijk inzetten);
 • Gunfactor;
 • Verbindend;
 • Resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

VEH biedt een marktconform salaris en aantrekkelijke voorwaarden:

 • 31,5 vakantiedagen op fulltime basis;
 • Een variabele bonus;
 • Een functie voor 40 uur per week;
 • Mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en trainingen;
 • Een pensioenregeling op basis van beschikbare premieregeling.

Informatie

VEH laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl.  Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

In verband met het heersende Corona virus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat uw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.