Directeur Belangenbehartiging Bouwend Nederland

profiel: snijvlak bedrijfsleven-politiek-samenleving

Ben jij een verbindende en empathische leider en ervaren op het gebied van belangenbehartiging? Werk je graag op het snijvlak van bedrijfsleven, politiek en samenleving en ben je een energieke en inspirerende leidinggevende? Wil je opkomen voor de belangen van de Bouwend Nederland lidbedrijven in de bouw en infra en samen met leden en collega’s meewerken aan een toekomstbestendige markt voor de sector? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Bouwend Nederland verenigt en verbindt 4500 kleine en grote bedrijven, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Bij het Bureau werken 130 mensen.

De kernwaarden van Bouwend Nederland zijn: professionaliteit, klantgerichtheid, samenwerken, passie & plezier.

Het bestuurlijk model en samenstelling directie

De vereniging kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen bestuur is het hoogste orgaan binnen de vereniging en toetst het beleid op hoofdlijnen en controleert het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
De Directie van de bureauorganisatie is belast met o.a. de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De Directie bestaat naast de Algemeen Directeur uit de Directeur Belangenbehartiging, de Directeur Dienstverlening en de Directeur Bedrijfsvoering. De laatste drie functies zijn vacant en worden tegelijk ingevuld. Dat biedt Bouwend Nederland de kans om een complementair, divers en ambitieus team te bouwen/te vormen. De globale portefeuille-invulling is gemaakt, maar in de gesprekken met de eindkandidaten (en het uiteindelijke beoogde team) zal aan de hand van de specifieke achtergronden en competenties gekeken worden hoe de managerial en inhoudelijke balans van het geheel concreet wordt ingevuld.

Directeur Belangenbehartiging

Je bent verantwoordelijk voor de strategie en de uitvoering van de belangenbehartiging, het draagvlak hiervoor en voor de ontwikkeling van je team.

Als spin in ’t web schakel je met de interne en externe stakeholders en borg je dat het bestuur (de voorzitter), de Algemeen Directeur en je eigen team op de goede momenten en met het juiste verhaal pro-actief naar buiten kunnen gaan. Je draagt zorg voor de professionele vertegenwoordiging van Bouwend Nederland in een breed spectrum van organisaties en je bewaakt de integraliteit en consistentie van de boodschap. Jij ben één van de kernvertegenwoordigers van Bouwend Nederland maar kan ook anderen effectief op het podium ondersteunen. Je acteert op een hoog bestuurlijk niveau en de basis van je handelen is de business van je leden, die je weet te vertalen naar de thema’s voor belangenbehartiging.

Onder jouw leiding worden de verschillende bestuurlijke gremia van de vereniging professioneel ondersteund. Je levert een bijdrage aan de synergie binnen de verschillende organisatieonderdelen in de bureau-organisatie (uiteraard met je collega’s uit het directieteam).

Je ben in staat om verbindingen te maken tussen leden, het bureau en stakeholders, tussen ledengroepen onderling en tussen de leden en de vereniging.

Je bent als Directeur Belangenbehartiging goed geïnformeerd over de verschillende beleidsthema’s en ontwikkelingen in de sector. Je hebt regelmatig overleg met de dossierhouders en betrokken stakeholders. Je geeft op collegiale wijze leiding aan de landelijke beleidsadviseurs.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap van een aantal van de Meerjarenprogramma’s  binnen Bouwend Nederland.

 

Profiel

Competenties

  • Je hebt een goede maatschappelijke en politieke antenne;
  • Je anticipeert op relevante ontwikkelingen en vertaalt deze naar het beleid van Bouwend NL;
  • Je hebt gevoel voor politieke-bestuurlijke verhoudingen, en bent een netwerker die toevoegt;
  • Je bent in staat om als modern leider sturing te geven aan een team van professionals;
  • Je beschikt over een sterk netwerk of bent in staat dit snel op te bouwen en je hebt een visie op effectieve belangenbehartiging;
  • Je kunt de vertaalslag maken van beleid naar praktijk en omgekeerd;
  • Je bent in staat zowel stakeholders als leden te overtuigen van een standpunt en instemming te krijgen voor voorstellen;
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en bent een vaardig onderhandelaar;
  • Je hebt een uitstekend conceptueel en strategisch denkvermogen en beschikt over daadkracht en besluitvaardigheid.

Achtergrond

Je hebt minimaal WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een economische achtergrond. Je hebt ervaring met belangenbehartiging, sectorontwikkeling en ondernemerschap, positionering en innovatie.
Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de bouw- en infrasector. Je hebt meerdere jaren ervaring als directeur/senior manager.

Salaris
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een eigentijdse pensioenregeling en minimaal 35 verlofdagen op fulltime basis.

Informatie

Bouwend Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 26 mei een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande Solliciteer link. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2031132.