Directeur Bedrijfsvoering Bouwend Nederland

profiel: ICT, Data, Finance, Huisvesting

en jij een verbindende en innoverende leider? Heb jij een duidelijke visie op bedrijfsvoering? Zet je daarbij ook sterk in op eigenaarschap en de ontwikkeling van medewerkers? Ben jij in staat bedrijfsvoering binnen de bureauorganisatie van Bouwend Nederland verder te optimaliseren vanuit het perspectief van de belangen van onze leden? Vind je het leuk om samen met leden en collega’s mee te werken aan een toekomstbestendige bureauorganisatie? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou.

Bouwend Nederland 

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Bouwend Nederland verenigt en verbindt 4500 kleine en grote bedrijven, behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Bij het Bureau werken 130 mensen.

De kernwaarden van Bouwend Nederland zijn: professionaliteit, klantgerichtheid, samenwerken, passie & plezier.

Het bestuurlijk model en samenstelling directieDe vereniging kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen bestuur is het hoogste orgaan binnen de vereniging en toetst het beleid op hoofdlijnen en controleert het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
De Directie van de bureauorganisatie is belast met o.a. de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De Directie bestaat naast de Algemeen Directeur uit de Directeur Belangenbehartiging, de Directeur Dienstverlening en de Directeur Bedrijfsvoering. De laatste drie functies zijn vacant en worden tegelijk ingevuld. Dat biedt Bouwend Nederland de kans om een complementair, divers en ambitieus team te bouwen/te vormen. De globale portefeuille-invulling is gemaakt, maar in de gesprekken met de eindkandidaten (en het uiteindelijke beoogde team) zal aan de hand van de specifieke achtergronden en competenties gekeken worden hoe de managerial en inhoudelijke balans van het geheel concreet wordt ingevuld.

Directeur Bedrijfsvoering

 Naast de verdere professionalisering van de bureauorganisatie is de Directeur Bedrijfsvoering continu aan de slag om vanuit de organisatie (ICT, Data, Huisvesting, Finance) de activiteiten gericht op de verenigingsonderdelen, belangenbehartiging en dienstverlening maximaal te ondersteunen.

Je werkt aan versterking van de data- en informatievoorziening om de online vertegenwoordiging en prestaties  van de vereniging en haar leden te optimaliseren.

De financiële positie van Bouwend Nederland is meer dan gezond, maar vraagt tegelijkertijd continue verbetering. Je initieert nieuwe verdienmodellen voor ons bouwt verder aan de professionalisering van het team. Je denkt intensief en integraal mee over de impact van in- en uitgaven op de organisatie in de meest brede zin van het woord.

Ook al werken wij op een moderne en dus ook hybride manier samen, de fysiek huisvesting is van belang om ook de onderlinge binding en het verengingsgevoel te onderhouden en versterken. Met het team facilitair ondersteun je via onze centrale en decentrale vestigingen de kernactiviteiten van Bouwend Nederland.

Je hebt gevoel bij de harde maar ook bij de zachte kant van de organisatie (cultuur, wijze van aansturing, inrichting naar rollen en functies). Hiermee weet je een stevige bijdrage te leveren aan het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie, zodat deze snel en gericht kan anticiperen op de ontwikkelingen in de buitenwereld.

Je hebt een visie op organisatieontwikkeling, op de verdere professionalisering van Bedrijfsvoering.  Samen met de andere directieleden worden de ambities bepaald en uitgevoerd. Je coacht je medewerkers in het realiseren van deze ambities. Dit doe je door mensen te motiveren, uit te dagen en te inspireren.

Je geeft hiërarchisch leiding aan het team Financiën, Data en Informatievoorziening en IT en Facilitair. Functioneel stuur je ook andere teams aan om zo de Verenigingsactiviteiten goed te borgen in de gehele organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van jouw teams en draagt zorg voor goede samenwerking met andere teams in de organisatie. Je hebt affiniteit met de taakvelden en de inhoud van het werk. Belangrijk hierbij is het begeleiden en implementeren van eigenaarschap en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Profiel

Competenties

  • Je hebt een visie hoe je vanuit stafafdelingen de primaire processen van een organisatie goed kan inrichten;
  • Je bent als directeur Bedrijfsvoering goed geïnformeerd over de verschillende thema’s en ontwikkelingen in de organisatie en sector;
  • Je bent in staat om als leider sturing te geven aan een divers team; Je toont daarbij een breed repertoire van aansturing; Je geeft leiding vanuit betrokkenheid waarbij je het team uitdaagt meer uit zichzelf te halen;
  • Je overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken en projecten (binnen en buiten de organisatie) en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Je kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen;
  • Je houdt koers maar bent ook in staat om snel te anticiperen op externe of interne ontwikkelingen.
  • Je kunt de vertaalslag maken van beleid naar praktijk en omgekeerd;
  • Je bent geduldig en een bruggenbouwer met een dienstverlenende instelling;
  • Je hebt uitstekend conceptueel en strategisch denkvermogen en beschikt over daadkracht en besluitvaardigheid.
  • Je bent dienstverlenend, resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

Achtergrond

Je hebt minimaal een relevante WO opleiding of aantoonbaar WO-niveau, bijvoorbeeld in bedrijfskunde of accountancy. Je hebt een brede ervaring in leidinggeven aan professionals. Liefst in een B2B / zakelijke dienstverlenende omgeving. Je hebt gedegen ervaring in financiën, en affiniteit met ICT, Data en informatievoorziening en facilitaire zaken. Ervaring met ledenorganisaties is een pré. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met bouw en de infrasector.

Salaris
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een eigentijdse pensioenregeling en minimaal 35 verlofdagen op fulltime basis.

Informatie

Bouwend Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 26 mei een bericht (inclusief actueel CV) te uploaden via de ‘Solliciteer’ link. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2031132.