Directeur Koninklijke Nederlandse Kappersorganisatie ANKO (gesloten)

Profiel: belangenbehartiger, strateeg, verbinder

Koninklijke ANKO is de branchevereniging voor ondernemende kappers. De kappersbranche is een volwaardige en zelfstandige branche met o.a. algemeen verbindend verklaarde cao’s, sectoraal pensioenfonds, Sociaal fonds voor Opleiding en Ontwikkeling en een paritair overlegorgaan met vakbonden. De ANKO is belangenbehartiger, adviseur en informatieverschaffer voor circa 5.000 ondernemers. Ondernemerschap, werkgeverschap en vakmanschap zijn de hoofdthema’s van de ANKO. De bloeiende en financieel gezonde vereniging, met een rijke historie wordt gedragen door een gedreven team van 22 medewerkers en een heel breed scala aan leden die op een of andere wijze actief zijn voor en met de ANKO.

De ANKO is op zoek naar een gedreven, verbindende en enthousiasmerende directeur.

Hoofdlijnen strategische koers

ANKO heeft een nieuwe strategische koers. Uitgangspunt is en blijft dat het ondernemerschap in de branche moet lonen, met een gezond ondernemersperspectief. Hierbij brengen we nu ook de maatschappelijke meerwaarde en impact van de branche voor het voetlicht en vergroten we deze. We richten ons ook op de consument. We doen dit met trots, vanuit samenwerking, met doorzettingsvermogen, op een proactieve wijze en met deskundigheid.

 Governance en organisatie

Het bestuur is te typeren als toezichthoudend en is als zodanig kaderstellend voor de directeur. Het bestuur bewaakt de realisatie van het afgesproken beleid, de bestuursleden zijn de sparringpartners voor de directeur.

De directeur is verantwoordelijk voor het verenigingsmanagement en is de spil tussen kantoor, bestuur en vereniging. De directeur is de adviseur van het bestuur en verantwoordelijk voor de realisatie van het vastgestelde beleid. In het directiereglement zijn het mandaat en de verantwoordelijkheid van de directeur geconcretiseerd.

De directeur is dus verantwoordelijk voor de organisatie.

Het MT bestaat naast de directeur uit de 3 managers (Belangenbehartiging, Bedrijfsvoering& PR en Producten & Diensten).

De voorzitter is het boegbeeld van de ANKO, de directeur is uiteraard ook zichtbaar in het stakeholderveld actief.

Uitdagingen en rollen

Recent is de nieuwe strategie voor de ANKO vastgesteld. Het is aan de Directeur om met het team de ambitieuze doelen waar te maken.

De complexiteit van de functie is samen te vatten vanuit de verschillende rollen die de directeur heeft. Hij/zij is een:

 • Strateeg. De directeur ziet de stip op de horizon en heeft goed overzicht van alle issues en werkgebieden en vooral ook hun onderlinge relatie. Op basis daarvan kan hij/zij effectief sturen, coachen, inspireren;
 • Hij/zij komt op voor de leden(groepen), heeft veel gevoel bij de gezamenlijke belangen, maar herkent ook de verschillen in belang. Heeft een effectieve relatie met het stakeholdersveld en beweegt zich daar gemakkelijk in; De directeur geeft invulling aan de lobbyfunctie, bevordert de externe profilering van de ANKO. Brengt strategische issues in kaart en benoemt de standpunten van de ANKO. Bouwt aan een netwerk van leden en stakeholders, zorgt voor de noodzakelijke formele maar ook informele relaties. Vertegenwoordigt de ANKO op vele plekken;
 • Manager. De directeur is een moderne coachende leider die met een relatief klein en flexibel team een breed scala aan activiteiten en projecten uitvoert. De directeur stelt prioriteiten en is het vertrouwde baken voor de collega’s op kantoor;
 • Marketeer en communicator. De directeur heeft veel gevoel bij de waarde die ANKO voor de leden kan betekenen. En gevoel bij de wijze waarop de ANKO nieuwe ledengroepen kan bereiken;
 • Secretaris van de vereniging. De directeur signaleert, agendeert en ondersteunt het bestuur. Bewaakt de governance. Bereidt de bestuursvergaderingen inhoudelijk voor en is verantwoordelijk voor de rapportage en verantwoording.

 

Het profiel van de kandidaat
Voor deze positie zoeken we iemand met de statuur, energie, daadkracht, verbindingskracht en leidinggevende vaardigheden die noodzakelijk zijn om het verschil te maken in een complexe en turbulente omgeving. Iemand die helicopterview en visie combineert met een sensitief gevoel van de positie van de ANKO in een divers en krachtig stakeholderveld. Hij/zij snapt welke rol ANKO heeft, beschikt over een breed repertoire en een goed gevoel van posities en verhoudingen. Iemand die een stevige positie kan innemen maar daarnaast ook de kwaliteit heeft om die positie aan anderen te ‘gunnen’. De directeur heeft een goed gevoel bij de uitdagingen van de leden en de dilemma’s in de sector en heeft het vermogen die meervoudige complexiteit te vertalen naar een effectief functionerende ANKO. Draagvlak, verbinding en slagkracht zijn hierbij de trefwoorden. Op basis van zijn/haar persoonlijke statuur en kwaliteiten bouwt de directeur aan een goede relatie met alle spelers in de veld.

Gewenste achtergrond:

 • Academisch niveau;
 • Ervaring met belangenbehartiging en stakeholdermanagement;
 • Ervaring met verenigingsmanagement;
 • Brede managementervaring in een beleidssterke organisatie;
 • Bij voorkeur kennis van de verschillende beleidsterreinen van de ANKO. Waarbij algemene kennis en belangstelling boven specialistische kennis staat.

 

De ideale kandidaat heeft uiteraard veel affiniteit met het kappersvak, met het ambacht en met het breed scala aan ondernemers dat in de sector actief is. Hij/zij:

 • Is een conceptuele en strategische denker;
 • Is een verbinder, een bruggenbouwer; diplomatiek en daadkrachtig; hard op de inhoud en zacht op de relatie;
 • Is een coachende leider die op resultaat stuurt;
 • Beschikt over een helikopterview en relativeringsvermogen;
 • Heeft gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen; Handelt effectief in verschillende politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Is een energieke en enthousiasmerende persoonlijkheid;
 • Is een netwerker, beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden;

 

Arbeidsvoorwaarden
Het honoreringsniveau is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat, maar zal attractief zijn. Daarnaast worden aan de functie de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden toegekend.

Proces
ANKO laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 15 juni 2022 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande solliciteer button. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.