CFO PhotonDelta (gesloten)

Profiel: stevige financial, ervaring met Nederlandse innovatieaanpak, affiniteit met Tech

Vanwege een nieuwe rol binnen het ecosysteem is PhotonDelta op zoek naar een ondernemende CFO die verantwoordelijk is voor financiën en bedrijfsvoering, ervaring met de Nederlandse innovatieaanpak heeft en de taal van de tech-sector spreekt.

Achtergrond

Geïntegreerde fotonica is een opkomende technologie en lijkt veel op elektronica. In plaats van elektronen gebruikt het licht (fotonen) om de informatie door te zetten. Fotonica gebruikt veel minder energie, het is sneller en het biedt een schat aan nieuwe mogelijkheden.

Stichting PhotonDelta is opgericht in opdracht van de Nederlandse overheid om de opkomende Nederlandse geïntegreerde fotonica industrie te ondersteunen en te versnellen. De sector heeft hiertoe in 2018 een strategisch plan opgesteld dat tot 2026 onder leiding van Stichting PhotonDelta tot uitvoering wordt gebracht. Hiervoor is vanuit de rijksoverheid, provincies, bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage toegezegd van in totaal ca. €236 miljoen.

In april jl. is bekend gemaakt dat PhotonDelta €1,1 miljard aan publiek-private middelen heeft binnengehaald om Nederland om te vormen tot de leider van de volgende generatie halfgeleiders. Het daaraan gekoppelde programma heeft een looptijd van zes jaar en stelt PhotonDelta en haar partners in staat om verder te investeren in fotonische startups en scale-ups, productie- en onderzoeksfaciliteiten uit te breiden, talent aan te trekken en op te leiden, adoptie te stimuleren en een ontwerpbibliotheek van wereldklasse te ontwikkelen. Tegen 2030 wil PhotonDelta een ecosysteem hebben gecreëerd met honderden bedrijven, klanten over de hele wereld en een aanzienlijke productiecapaciteit.

Organisatie

PhotonDelta is een stichting die tot doel heeft de ontwikkeling van het ecosysteem van de Nederlandse fotonica-technologie te versnellen, de wereldwijde koppositie te behouden en de technologie verder te ontwikkelen. Doelstellingen hierbij zijn het genereren van nieuwe bedrijvigheid, versterken van de huidige infrastructuur en verder opbouwen van het imago van Brainport (en Nederland) als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica.

Dit doet zij door tech-ontwikkelaars te helpen met

 • het vinden van financieringsmogelijkheden en co-investeringsoplossingen;
 • onderzoek & ontwikkelingen o.a. via prototyping;
 • samenwerking om de productie en assemblage te innoveren, versnellen en opschalen;
 • een wereldwijde roadmap voor geïntegreerde fotonica die de technologische op korte middellange en lange termijn in kaart brengt.

PhotonDelta kenmerkt zich door haar platte organisatiestructuur en bestaat uit 12 gedreven professionals die de ambitie van Nederland willen realiseren. Om het strategische programma uit te kunnen voeren zal naar verwachting de organisatie de komende jaren in aantallen fte verdubbelen.

 Plaats in de organisatie

De CEO en CFO vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting. Beide bestuurders zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het strategische plan, de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die tevens werkgever is van het bestuur. Het managementteam rapporteert aan het bestuur.

Als bestuurder ben je

 • aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht;
 • verantwoordelijk voor de tijdige, relevante en betrouwbare verslaggeving aan relevante belanghebbenden;
 • verantwoordelijk voor het proactief informeren van de Raad van Toezicht op het gebied van financiële en organisatorische aangelegenheden andere strategische aangelegenheden.

Functie

De CFO is samen met de CEO verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en uitvoeren van de strategie van PhotonDelta. Zij of hij geeft leiding aan de interne tactische activiteiten van PhotonDelta en is primair verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden financiën en bedrijfsvoering.

De CFO is sparringpartner van en vormt een tandem met de CEO die de strateeg en het gezicht van PhotonDelta is. Als CFO geef je richting aan de planning- en control-cyclus, de financiële & operationele onderbouwing van de bedrijfsvoering, de verantwoording van de inzet van de financiële middelen van het fonds.

Daarmee ben je verantwoordelijk voor

 • een effectieve en efficiënte administratieve organisatie;
 • het auditmanagement van projecten, bijbehorende rapportages, projectresultaten en verantwoording van publieke middelen;
 • het contractmanagement, inclusief de financiële, fiscale en juridische consequenties;
 • het begeleiden van extern accountantsonderzoek;
 • het opstellen van managementrapportages en risico-inventarisaties;
 • het opstellen van rapportages die inzicht geven in de ontwikkeling van het ecosysteem.

Daarnaast ben je, samen met de CEO, ook verantwoordelijk voor de aansturing van de interne organisatie en COO gerelateerde taakgebieden zoals

 • personeelsbeleid, huisvesting, inkoop, kantoorautomatisering;
 • marketing, sales en programmamanagement van het groeifonds.

Daarbij sta je veelvuldig in contact met stakeholders zoals Economische Zaken, provincie, bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten.

Profiel

Voor deze positie zoeken wij een hands-on financieel specialist met de drive van een ondernemer die de taal van de tech-branche spreekt. Die helikopterview en lange termijnvisie combineert met oog voor details en de korte termijn. Die de CEO en interne organisatie weet te challengen en ervoor zorgt dat strategische plannen tot uitvoering worden gebracht. Die aanspreekpunt is voor een breed stakeholdersveld.

We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond, die

 • beschikt over een afgeronde academische economie/accountancy-opleiding;
 • beschikt over een ondernemersachtergrond en ervaring heeft met publiek private samenwerking en publieke financieringen;
 • ervaring heeft in een complex veld van stakeholders: overheden, bedrijven, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen;
 • kennis heeft van de financieel-economische wet- en regelgeving;
 • ervaring heeft met de Nederlandse innovatieaanpak en affiniteit met de tech-sector;
 • ervaring heeft met subsidieverantwoording en rapportages;
 • minimaal 5-10 jaar leidinggevende ervaring heeft als finance professional op tactisch en strategisch niveau.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • sterke persoonlijkheid, standvastig en met een zekere zakelijke vastberadenheid;
 • hedendaagse en energie gevende manager;
 • strategisch en executiekracht, hands-on;
 • pro-actief en besluitvaardig;
 • communicatief sterk, verbindend, goed benaderbaar;
 • nieuwsgierig, met oog voor details;
 • onafhankelijk, overtuigingskracht, onderhandelingsvaardig;
 • beschikt over het vermogen om niet alleen vanuit beheer en verantwoording maar ook vanuit ondernemen, ontwikkelen en investeren te redeneren;

Diversiteit

PhotonDelta streeft naar een evenwichtige samenstelling van de organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappelijk vereiste diversiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Het honoreringsniveau is afhankelijk van de achtergrond en ervaring van de kandidaat. De jaarvergoeding is in lijn met de ruimte die de WNT daartoe biedt.

Informatie

PhotonDelta laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van PhotonDelta vinden medio september plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.