CEO PhotonDelta Foundation

Profiel: Strateeg met drive van een ondernemer, spreekt taal van techsector, kennis van semicon industrie

PhotonDelta is een internationaal ecosysteem in de fotonische chiptechnologie. Het richt zich op de uitbreiding van de productie van fotonische chips, het aantrekken en opleiden van talent en het creëren van nieuwe markten. Het doel is om Nederland koploper in de mondiale chipindustrie te maken met honderden bedrijven en klanten over de hele wereld. Vanwege het vertrek van de huidige directeur bestuurder zijn wij op zoek naar een nieuwe CEO.

Achtergrond

Stichting PhotonDelta is opgericht in opdracht van de Nederlandse overheid om de opkomende Nederlandse geïntegreerde fotonica industrie te ondersteunen en te versnellen.Voor dit programma is € 471 miljoen voorwaardelijk toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Private partners van PhotonDelta zorgen voor een ophoging van dat bedrag tot in totaal €1,1 miljard. Het daaraan gekoppelde programma heeft een looptijd van zes jaar en stelt PhotonDelta en haar partners in staat om verder te investeren in fotonische startups en scale-ups, productie- en onderzoeksfaciliteiten uit te breiden, talent aan te trekken en op te leiden, adoptie te stimuleren en een ontwerpbibliotheek van wereldklasse te ontwikkelen. Tegen 2030 wil PhotonDelta een ecosysteem hebben gecreëerd met honderden bedrijven en klanten over de hele wereld met een aanzienlijke productiecapaciteit.

Organisatie

PhotonDelta is een stichting die tot doel heeft de ontwikkeling van het ecosysteem van de Nederlandse fotonica-technologie te versnellen, de wereldwijde koppositie te behouden en de technologie verder te ontwikkelen. Doelstellingen hierbij zijn het genereren van nieuwe bedrijvigheid, versterken van de huidige infrastructuur en verder opbouwen van het imago van Brainport en Nederland als wereldleider op het gebied van geïntegreerde fotonica.

Dit doet zij door tech-ontwikkelaars te helpen met:

 • het vinden van financieringsmogelijkheden en co-investeringsoplossingen;
 • onderzoek & ontwikkelingen o.a. via prototyping;
 • samenwerking om de productie en assemblage te innoveren, versnellen en opschalen;
 • een wereldwijde roadmap voor geïntegreerde fotonica die de technologie op korte, middellange en lange termijn in kaart brengt.

De CEO en CFO vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting. Beide bestuurders zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het strategische plan, de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die tevens werkgever is van het bestuur. Het managementteam rapporteert aan het bestuur.

PhotonDelta kenmerkt zich door haar platte organisatiestructuur en bestaat uit 24 gedreven professionals die de ambitie van Nederland willen realiseren. 

Functieomschrijving

De CEO is de strateeg en het gezicht van PhotonDelta. Hij/zij vormt een tandem met de CFO die naast sparringpartner van de CEO het financiële geweten van de organisatie is. De CFO geeft richting aan de planning- en control-cyclus, de financiële & operationele onderbouwing van de bedrijfsvoering en (lange termijn) plannen.

De CEO is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van PhotonDelta, de aansturing van de interne organisatie en het proactief informeren van de Raad van Toezicht op het gebied van strategische, financiële en organisatorische aangelegenheden. Hij/zij stuurt op de volgende resultaatgebieden:

 • het leggen van een duurzame verbinding met de semicon industrie en het realiseren van een positie in de semicon markt;
 • de Europese besluitvorming over groeifinanciering van de geïntegreerde fotonica industrie tot een succes brengen in Nederland;
 • de ambitie om Nederland met haar specifieke technologie platformen in de industriële wereldtop te brengen.

Het takenpakket van de CEO omvat:

 • verbinden van industriële partijen in het algemeen en specifiek van productiebedrijven in de supply chain van de bestaande internationale semicon industrie;
 • met overtuigende autoriteit het belang van de Nederlandse geïntegreerde fotonica industrie en haar rol in Europa onder de aandacht brengen met als doelstelling het mobiliseren van groeifinanciering uit Europese fondsen;
 • als gezicht van PhotonDelta intensief contact onderhouden met nationale en Europese beleidsbepalers, media en andere relevante stakeholders;
 • het vormen van de strategie en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan;
 • met de CFO inspirerend en motiverend leidinggeven aan de professionals in het PhotonDelta team:
 • met de CTO de levensvatbaarheid van startups beoordelen.

Profiel

Voor deze positie zoeken wij een inspirerende strateeg met de drive van een ondernemer die de taal van de tech-branche spreekt. De beoogd CEO heeft affiniteit met de semicon industrie en is een sterke communicator, netwerker en motivator. Hierdoor is hij/zij in staat om op nationaal en internationaal niveau, zowel in de private als de publieke sector invloed uit te oefenen met als doel een Europees geïntegreerd fotonica ecosysteem neer te zetten met wereldwijde aanwezigheid.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende CV technische achtergrond:

 • kennis van de semicon industrie, up to date zijn van de upcoming trends en deze voorblijven;
 • kennis van het semicon beleid op landelijk, Europees en mondiaal niveau;
 • circa 10 jaar relevante werkervaring op of tegen C-level (semicon);
 • ervaring met bedrijfsvoering;
 • een relevant netwerk in de internationale semicon industrie (productie, sales, technologie) en een algemeen netwerk in de industrie;
 • ervaring met werken in een publiek/private omgeving en heeft een trackrecord van behaalde resultaten;
 • publieke en gerespecteerde bekendheid binnen de semicon industrie;
 • goed begrip van het Nederlandse politieke landschap en Europese besluitvorming;
 • afgeronde academische opleiding.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten:

 • sterke communicatieve vaardigheden;
 • in staat zijn om relaties aan te gaan en te onderhouden met belanghebbenden uit de industrie, de politiek en met andere belangrijke stakeholders en kan invloed op hen uit te oefenen;
 • leiderschap, inspirerend beïnvloeden, besluitvaardig;
 • zakelijk inzicht (business acumen, business savvy);
 • politiek sensitief en diplomatiek;
 • moderne managementstijl: motivator, coaching, medewerkers accountable maken;
 • lange termijn focus, visionair, strategisch, innoverend, snel aanpassen aan een veranderende omgeving;
 • onderhandelingsvaardigheden en ervaring met conflictbeheersing
 • excellente beheersing van de Nederlandse en Engels taal

Diversiteit

PhotonDelta streeft naar een evenwichtige samenstelling van de organisatie welke een afspiegeling vormt van de maatschappelijk vereiste diversiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Het honoreringsniveau is afhankelijk van de achtergrond en ervaring van de kandidaat. De jaarvergoeding is in lijn met de ruimte die de WNT daartoe biedt.

Informatie

PhotonDelta laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht

(inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van PhotonDelta vinden op 5 oktober plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.