Interim directeur Branchevereniging BNA

profiel: ervaren verenigingsmanager, stakeholdermanagement en belangenbehartiging

Organisatie

Bijna 1000 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

De organisatie bestaat uit de ledenraad, het bestuur, het bureau, beleidsadviescommissies, college en dekens en de BNA Netwerken.

De BNA staat voor het collectieve belang van de branche en werkt aan het versterken van bureaus door belangenbehartiging, het uitwisselen van kennis, het scheppen van goede condities voor het ondernemerschap en het faciliteren van netwerken. De BNA zoekt naar nieuwe marktkansen voor architectenbureaus en wil actief bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat.

 

Interim-positie

De afgelopen jaren heeft de sector en ook de vereniging een transitie ondergaan. De ontwikkeling van een beroeps- naar een brancheorganisatie is hierbij een fundamenteel uitgangspunt. De huidige directeur Fred Schoorl heeft de afgelopen 12 jaar – samen met bestuur en het bureau– dit proces vormgegeven. BNA is op de kaart gezet. Zijn aanstaande vertrek per april 2023 loopt parallel aan de behoefte bij bestuur en vereniging (ledenraad) om stil te staan bij de governance van de vereniging. De komende maanden wordt het profiel voor de nieuw te werven vaste directeur helder.

De interim-directeur krijgt de volgende opdrachten en taken mee:

 • leidt de bureauorganisatie en is eindverantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering;
 • is de verbindende schakel tussen bestuur, verenigingsorganen en bureau;
 • zorgt voor continuïteit en kwaliteit van dienstverlening aan leden en een effectieve communicatie met leden en externe partijen;
 • borgt de vertegenwoordiging van de BNA bij overheden, bouwpartners en andere gremia;
 • ontwikkelt een gedragen plan voor de doorontwikkeling van de bureauorganisatie;
 • adviseert het bestuur inzake het (nieuwe) governancemodel en het profiel van de nieuwe vaste directeur.

 

Achtergrond

Van de interim-directeur wordt verwacht dat hij/zij de achtergrond heeft om samen met bestuur en de leden een koers te ontwikkelen die de economische, maatschappelijke en culturele betekenis en positie van de architect en de architectuur tot uitdrukking brengt en versterkt.

We zoeken een interim-directeur met ervaring met:

 • verenigingen en besturen. Hij/zij beschikt over een gedegen kennis van verenigingsgovernance. Bij voorkeur bij branche- en beroepsorganisaties;
 • het leiding geven aan een bureauorganisatie;
 • transitiemanagement;
 • financiën en bedrijfsvoering’;
 • belangenbehartiging en stakeholdermanagement.

Omdat het een korte termijn interim-positie betreft zal de directeur voornamelijk intern opereren. Door een brede eigen ervaring is hij/zij echter zeer goed in staat om andere betrokkenen vanuit BNA (Voorzitter, bestuur, collega’s) goed te ondersteunen bij de externe profilering.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • verbindend vermogen;
 • strategisch/conceptueel denken;
 • coachend leiderschap; organisatiesensitief;
 • veel gevoel voor de combinatie van draagvlak- en daadkracht;
 • goed gevoel bij politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.

 

Voorwaarden

Het betreft een functie voor een periode van minimaal 6 maanden, voor 3 à 4 dagen per week (flexibel in te zetten). BNA biedt de voorwaarden die gebaseerd zijn op de voorwaarden van een vaste directeur.

 

Procedure

BNA laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door te solliciteren via onderstaande Solliciteer link. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.