CFRO Brabant Startup Fonds 0,6 fte

profiel: Financiële verantwoording, fondsbeheer en risk management

Vanwege de snelle groei van de portfolio is het Brabant Startup Fonds opzoek naar een hands-on Chief Financial & Risk Officer (CFRO) die verantwoordelijk is voor het fondsbeheer en de financiële verantwoording, bekend is met de begeleiding van innovatieve startups en de (vroege fase) financiering daarvan.

 

Achtergrond

Het Brabant Startup Fonds B.V. (BSF) financiert kansrijke startups met impact in de Provincie Noord-Brabant die innovatief en kennisintensief zijn. Het fonds helpt hen om van idee tot product-marktfit te komen en (vervolg-)investeerders aan te trekken. Het BSF zorgt voor een blijvende sociaal maatschappelijke en economische impact in de provincie Noord-Brabant en

 • draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke opgave door innovatie te ondersteunen;
 • versterkt de technologische groei in Brabant met krachtige crossovers van topclusters;
 • vult een gat in het eerste deel van de financieringsketen en
 • verleidt andere financiers tot investeren.

BSF is 100% eigendom van de Provincie Noord-Brabant en is in juni 2018 opgericht. In 2018 heeft BSF een kapitaalinjectie van 10 miljoen euro van de provincie gekregen om in innovatieve Brabantse startups (met impact) met vroege fase financiering tot aan marktintroductie te financieren.

In de loop van 2021 is er door de Provincie en RvO 10 miljoen euro additioneel fondskapitaal toegekend voor het VFF Brabant Fonds. Middels autonome groei en door overnames van valorisatieportfolio’s heeft BSF een portfolio van circa 100 startups met een totaalbedrag aan ‘Assets under management’ van ca 30 miljoen euro. Gezien de snelle groei en verdere doorgroei van activiteiten in de toekomst is het BSF nu op een punt gekomen dat de organisatie aangepast en versterkt dient te worden.

 

Governance

Huidige situatie

BSF heeft 1 directeur-bestuurder/ CEO (fondsmanager) en een onafhankelijke Investeringscommissie bestaande uit 3 externe leden die de CEO voorzien van onafhankelijk advies. Het portfoliobeheer loopt via 2 parttime extern ingehuurde fondsbeheerders.

Aangepaste situatie

Naast de directeur-bestuurder CEO wordt een Chief Financial & Risk Officer (CFRO) benoemd. De governance is daarmee aangepast in een tweehoofdige statutaire verantwoordelijkheid.

 • De CEO is extern gericht en onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, new business, stakeholdermanagement, key accountmanagement en heeft statutaire verantwoordelijkheid over alle activiteiten van BSF.
 • De CFRO is met name intern gericht en onder andere verantwoordelijk voor: financiën, portfoliobeheer en rapportage activiteiten van BSF. De CFRO heeft eveneens statutaire verantwoordelijkheid
 • De CEO en de CFRO rapporteren gezamenlijk aan de provincie, maar de CFRO is in de lead in het halfjaarlijkse rapportage-overleg met de provincie.

 

Functie

De CFRO is verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden financiën, riskmanagement en portfoliobeheer. Hij/zij is sparringpartner met ‘countervailing power’ van de CEO die de strateeg en het gezicht van BSF is. Als CFRO geef je richting aan de planning- en control-cyclus, de financiële & operationele onderbouwing van de bedrijfsvoering, ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement en de verantwoording van de inzet van de financiële middelen van het fonds.

Daarmee ben je verantwoordelijk voor:

 • een effectieve en efficiënte administratieve organisatie;
 • het portfoliobeheer en bijbehorende risicomanagement;
 • het auditmanagement van projecten, bijbehorende rapportages, projectresultaten en verantwoording van publieke middelen;
 • controle op het uitbetalingsproces van toegekende financieringen en de voorwaarden daarvoor;
 • het contractmanagement, inclusief de financiële, fiscale en juridische consequenties;
 • het begeleiden van extern accountantsonderzoek;
 • de tijdige, relevante en betrouwbare verslaglegging, en het opstellen van managementrapportage en risico-inventarisaties t.b.v. de Provincie / RvO
 • het proactief informeren van de aandeelhouder op het gebied van financiën, portfoliobeheer, ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement en andere strategische aangelegenheden.

Profiel

Financieel specialist die de dynamiek van startups begrijpt, ervaring heeft met vroege fase financiering en bekend is met innovaties:

 • beschikt over een afgeronde academische economie/accountancy-opleiding (of vergelijkbaar aantoonbaar niveau);
 • ervaring heeft met publiek private samenwerking en publieke financieringen;
 • ervaring heeft in een complex veld van stakeholders: overheden, bedrijven, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen;
 • kennis heeft van de financieel-economische wet- en regelgeving;
 • ervaring heeft met subsidieverantwoording en rapportages;
 • minimaal 5-10 jaar ervaring heeft als finance professional op tactisch en strategisch niveau.

 Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • stevige persoonlijkheid, standvastig en met een zekere vastberadenheid;
 • nauwkeurig, met oog voor detail en scherp op risico’s;
 • hands-on, met executiekracht;
 • pro-actief en besluitvaardig;
 • open en goed benaderbaar;
 • beschikt over het vermogen om niet alleen vanuit beheer en verantwoording maar ook vanuit ondernemen, ontwikkelen en investeren te redeneren;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 

Informatie

BSF laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse tot en met 6 maart 2023 kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via werkeninnoordoostbrabant.nl. De gesprekken met de selectiecommissie van BSF vinden in de 2e helft van maart plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.