Bondsdirecteur Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB)

Profiel: verenigingservaring, internationale context, affiniteit met cricket

Cricket is de op 1 na grootste sport ter wereld. Nederland behoort met het nationale team tot de top 20 van de wereld. We zoeken een dynamische, communicatieve en verbindende directeur die vorm en inhoud geeft aan de groeiambitie van de KNCB. Hij/zij doet dat samen met de professionele en gedreven collega’s van het bondsbureau en met de bestuurders van de Bond.

De Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) is verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van de cricketsport in Nederland die wordt gevormd door 50 verenigingen. Het bondsbureau van KNCB is gevestigd in Nieuwegein, waar 11 mensen werkzaam zijn. Daarnaast heeft de KNCB een technische staf, coaches en contractspelers.

De KNCB behoort tot de 94 landen die Associate Member zijn van de ICC, de International Cricket Council, gevestigd in Dubai. Nederland is een van de acht landen die een speciale High Performance-status heeft. Het Nederlands Elftal speel in de Cricket World Cup Super League. De KNCB onderhoudt sterke banden met de ICC.

Functie
De directeur is het gezicht van de KNCB en het eerste aanspreekpunt voor de ICC. Hij/zij onderhoudt nauwe contacten met de aangesloten verenigingen en stakeholders en geeft leiding aan het Bondsbureau. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het initiëren van sponsoren en het ontwikkelen en realiseren van het beleid inclusief de groeistrategie. De directeur zoekt proactief naar vooruitstrevende ideeën en mogelijkheden die helpen de missie, doelstellingen en de kernwaarden van de organisatie te realiseren en houdt hierbij rekening met de wensen van de verenigingen en de High Performance (ICC). Beide aandachtgebieden hebben ieder zijn specifieke eisen, de directeur borgt de logische samenhang.

De directeur werkt met een bestuur op afstand, adviseert het bestuur in het nemen van strategische besluiten en voert op basis van een gedelegeerd mandaat werkzaamheden uit. De directeur rapporteert aan het bestuur van de KNCB die op haar beurt weer verantwoordelijk is voor het beleid.

De directeur onderkent het belang van het clubcricket in Nederland, maar ook dat van de internationale wedstrijden. Daarnaast heeft hij/zij oog voor het high performance cricket en het vrouwencricket. De Nederlandse cricket gemeenschap is relatief klein. Het is daarom van vitaal belang dat de nieuwe directeur nauwe werkrelaties met de verenigingen ontwikkelt en onderhoudt en daarbij zichtbaar en benaderbaar is.

Profiel
De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond en competenties:

  • Heeft een relevante (internationale) managementervaring;
  • Heeft ervaring in de sport, is bekend met de cricketsport;
  • Heeft ervaring in verenigingsmanagement en wellicht ook verenigingsbestuur;
  • Is sterk in marketing en communicatie, en ook goed bekend met social media en digitalisering;
  • Is proactief, verbindend, communicatief sterk;
  • Werkt resultaatgericht, transparant, planmatig en gestructureerd;
  • Heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau;
  • Spreekt in ieder geval Nederlands en Engels.

Proces
De KNCB laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 16 april te solliciteren via onderstaande knop (inclusief actueel CV). De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.