Bestuurslid NVM portefeuille Taxeren

Profiel: makelaar, bestuurlijk repertoire

Het Algemeen Bestuur bestaat op dit moment uit 5 personen. Een van de bestuursleden heeft tijdelijk een dubbele portefeuille, waaronder die van Taxeren. Het bestuur heeft behoefte aan een uitbreiding met een bestuurslid, die de portefeuille taxeren zal overnemen.

Het Algemeen Bestuur is wettelijke en statutaire bestuurder en vertegenwoordiger van de NVM, bestaande uit de drie vakgroepvoorzitters, de Algemeen Voorzitter, de Algemeen Penningmeester en een bestuurder met portefeuille Taxeren. De twee laatstgenoemde functies worden tijdelijk door dezelfde persoon vervuld.

Tot de taken van het Algemeen Bestuur behoort ook het uitoefenen van het aandeelhouderschap van NVM Holding BV (houdster van de aandelen in een achttal vennootschappen waaronder Funda, Realworks, Flux, Brainbay en Academie voor Vastgoed).

De ontwikkelingen op de taxatiemarkt vragen om een intensieve aandacht van de NVM.
Dit betreft zowel het (door-)ontwikkelen van visie en strategie, als ook het implementeren daarvan.

Daarbij is samenwerking met de vakgroepen en de werkmaatschappijen cruciaal, alsook een goede interactie met externe stakeholders, zoals validatie instituten, financiële instellingen, toezichthouders en overheden. Het geheel maakt het tot een ingewikkeld en uitdagend krachtenveld waarin, naast kennis van het taxatievak, vooral een stevig beroep wordt gedaan op bestuurlijke competenties. Meer dan ooit is de taxatie-portefeuille een onderdeel van de integrale strategische en bestuurlijke koers van de NVM.

Het Algemeen Bestuur is per direct op zoek naar een dergelijke bestuurder, die als lid van het Algemeen Bestuur, ook betrokken is met alle dossiers en activiteiten van het Algemeen bestuur.

Profiel Lid Algemeen Bestuur (portefeuille Taxeren):

Als bestuurder

  • Denkend vanuit visie en strategie
  • Overtuigingskracht en daadkracht
  • Samenwerker, netwerker en coördinerend
  • Beschikken over statuur en charisma
  • Brede bestuurlijke ervaring, binnen of buiten de NVM

Als taxateur:

  • Aangesloten bij vakgroep Wonen is een pré (geen vereiste)
  • Kwalificatie NRVT-taxateur, REV-taxateur e/o RICS-taxateur is een pré

Het Algemeen Bestuur vergadert regulier 1 tot 2 keer per maand. Daarnaast vraagt de functie om deelname aan commissies, werkgroepen en overleggen binnen en buiten de NVM.

De belasting bedraagt in totaal gemiddeld ca. 1 tot 2 dagen per week.

Het NVM-bureau ondersteunt het Algemeen Bestuur bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, vergaderingen en bijeenkomsten. Binnen het NVM bureau is een programma manager specifiek gericht op het marktveld taxeren.

Vergoeding voor de functie vindt plaats op basis van het Reglement Vergoedingen Bestuurs en commissiewerk.

Informatie

De NVM laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van vinden medio tot eind oktober plaats. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.