Algemeen voorzitter RAI Vereniging

Profiel: strateeg, belangenbehartiger, mobiliteitsagenda

Functieprofiel

Algemeen voorzitter RAI Vereniging

Koninklijke RAI Vereniging is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. De afkorting RAI staat voor Rijwielen en Automobielindustrie. Momenteel zijn er ruim 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s, lichte en zware bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën, speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen bij RAI Verenging aangesloten. Ook de (toe)leveranciers van onderdelen van deze voertuigen en van garage-uitrusting zijn bij RAI Vereniging aangesloten. De missie van RAI Vereniging is: “RAI Vereniging stimuleert de ontwikkeling van duurzame mobiliteit binnen Nederland.”

Doel van de functie

Het vertegenwoordigen van alle leden van RAI Vereniging en het verenigen van de belangen van de leden teneinde te komen tot (voorstellen voor) een lange termijn visie voor de vereniging, een gezamenlijk verenigingsbeleid en het bevorderen dat dit beleid in afstemming met de algemeen directeur wordt geïmplementeerd.

Functie typologie

De rol van de voorzitter bestaat uit het motiveren en stimuleren van RAI Vereniging en haar leden om de wensen van de leden en daaraan gekoppelde concrete en haalbare lobbydoelen van RAI Vereniging optimaal te realiseren. De voorzitter verkiest de weg van de dialoog en coalitievorming boven het actie voeren en is in staat het verenigingsbelang boven het specifieke belang te stellen zonder daarmee de individuele leden tekort te doen.

Positie van de functie in de organisatie

De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van het hoofdbestuur van RAI Vereniging en de algemene ledenvergadering van RAI Vereniging. De voorzitter ziet toe op het functioneren van de algemeen directeur. De voorzitter legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering van RAI Vereniging.

Kerntaken ten behoeven van RAI Vereniging

 • Het initiatief nemen voor het in samenspraak met het hoofdbestuur (laten) ontwikkelen van een door de leden gedragen visie en beleid voor RAI Vereniging
 • Het borgen van het algemeen belang van de secties in de RAI Vereniging door middel van het onderhouden van contacten met de sectievoorzitters t.b.v. de ontwikkeling van het
 • Raad en richting geven aan de algemeen directeur van de RAI Vereniging

Specifieke taken algemeen voorzitter van RAI Vereniging

 • Voorzitter vergaderingen hoofdbestuur RAI Vereniging (4x per jaar)
 • Overleg HB en sectievoorzitters
 • Voorzitter Algemene Ledenvergadering RAI Vereniging (2x per jaar)
 • Voorzitter overleg hoofdbestuur-sectievoorzitters (2x per jaar)
 • Delegatieleider Algemene Vergadering van Aandeelhouders RAI Amsterdam (1x per jaar)
 • Bestuurslid Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit (1x per jaar)
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur VNO-NCW
 • Gastheer RAI Vereniging Mobiliteitsdiner (1x per jaar)
 • Gastheer Nieuwjaarsreceptie RAI Vereniging (1x per jaar)

Werkomgeving

RAI Vereniging is een kennis- en belangenorganisatie die anticipeert op de politieke, technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, deze nauwgezet volgt en proactief stuurt teneinde de belangen van de leden van RAI Vereniging zo goed mogelijk te behartigen. De algemeen voorzitter van RAI Vereniging bevindt zich te midden van dit dynamische speelveld en is verantwoordelijk voor het komen tot een door de leden gedragen verenigingsbeleid, waarbij collectieve en individuele belangen regelmatig niet overeenkomen. De voorzitter overlegt met zowel de leden, zijnde productiebedrijven, importeurs, grossiers en dienstverleners op het gebied van mobiliteit en alles wat daarmee te maken heeft, als ook met de politiek, brancheorganisaties, NGO’s en spreekt de taal van de partijen.

Profiel

We zoeken iemand met de volgende achtergrond:

 • Inzicht in en ervaring met ‘corporate governance’
 • Aantoonbare affiniteit met de mobiliteitsbranche
 • Spreekt de taal van de ondernemers in de mobiliteitsbranche
 • Ruime ervaring met beïnvloeding en besluitvormingsprocessen in de politiek
 • Ruime ervaring met beleid maken
 • Ruime ervaring met het besturen van organisaties
 • Ruime mate van maatschappelijke betrokkenheid en verdiensten
 • Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift We zoeken kandidaten die affiniteit hebben met:
 • de mobiliteitsbranche en RAI Vereniging, zonder directe belangen daarin te hebben (onafhankelijkheid)
 • met duurzame mobiliteit
 • met ondernemerschap
 • Affiniteit met ledenorganisaties

En daarnaast beschikt de ideale kandidaat over de volgende competenties:

 • Vakkundig en integer
 • Straalt natuurlijk gezag uit
 • Sympathieke uitstraling, mediageniek
 • Uitstekende sociale vaardigheden, is een wijs mens
 • Geeft de voorkeur aan het algemeen belang boven het persoonlijk belang
 • Gevoel voor doelen en ambities op hoog abstractieniveau en werkt visies uit
 • Onafhankelijk denker
 • Geen persoonlijke profileringsdrang, maar treedt gemakkelijk op de voorgrond indien nodig
 • Diplomatiek

De voorzitter vormt een tandem met de directeur: Persoonlijke synergie met de algemeen directeur van RAI Vereniging is ook een belangrijk aandachtspunt.

Inzetbaarheid en overige voorwaarden

Het betreft een functie voor 1 dag per week voor een periode van vier jaar op basis van een opdrachtovereenkomst (eventueel met verlenging van nogmaals vier jaar)

De voorzitter heeft geen nevenfuncties of belangen in organisaties die onverenigbaar zijn met (de belangen van de leden van) de RAI Vereniging danwel de RAI Vereniging op enige wijze in diskrediet zouden kunnen brengen

Informatie

RAI Vereniging laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073- 2032132. De eerste gespreksronde met kandidaten vindt in oktober 2022 plaats.