Algemeen Directeur Register Belastingadviseurs (RB)

profiel: fiscale affiniteit, managen van professionals, verenigingsmanagement

Het Register Belastingadviseurs (RB) is dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB en vertegenwoordigt zo’n 6.500 belastingadviseurs met de RB-titel. Leden kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, voor vaktechnische informatie en voor ondersteuning bij de beroepsuitoefening. Ook biedt het RB opleidingen om Register Belastingadviseur te worden en heeft het een uitgebreid cursusaanbod om kwaliteit en kennis op peil te houden.

Governance

De vereniging wordt bestuurd door het bestuur die wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Het bestuur brengt verslag uit aan de ALV die jaarlijks o.a. de begroting, jaarplannen en de strategische agenda goedkeuren.

Het bestuur benoemt de directie en vervult de werkgeversrol. De directie is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De directie heeft de leiding over het bureau en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur, het ondersteunen van de diverse commissies. De algemeen directeur en de directeur fiscale zaken vormen gezamenlijk de directie van de vereniging.

Directieteam

De samenwerking binnen de 2-hoofdige directie is de basis voor een goed functionerend bureau en is essentieel in de verbinding tussen bestuur, directie en medewerkers.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de werkorganisatie die ca 30 medewerkers telt, de governance, de bestuurlijke ondersteuning en de P&C cyclus. De algemeen directeur is samen met de voorzitter het gezicht van het RB bij de maatschappelijke stakeholders en aanpalende brancheorganisaties.

De directeur fiscale zaken is het vakinhoudelijk boegbeeld voor leden en stakeholders en fungeert in afstemming met het bestuur als woordvoerder van het RB op het gebied van public affairs. Ook is de directeur fiscale zaken verantwoordelijk voor vakinhoudelijke zaken vanuit het fiscale domein en de sparringpartner van de fiscale professionals op het bureau.

Ontwikkelingen en uitdagingen

De afgelopen jaren is er binnen het RB veel veranderd. Met een recente verhuizing, een koerswijziging en een relatief nieuw bestuur staat het RB nu voor de uitdaging om met een nieuwe algemeen directeur verder te bouwen aan de vereniging en de organisatie. Uitdagingen hierbij zijn

 • verder vormgeven en professionaliseren van de opleidingsactiviteiten;
 • positioneren van het RB in een veranderende omgeving:
 • werven van nieuwe leden(groepen);
 • inrichten van een stabiele en goed bezette bureau-organisatie;
 • vertegenwoordigen van RB in het stakeholderveld.

 

De algemeen directeur is een verbindende strateeg die op het juiste moment de goede verbindingen weet te leggen en coalities weet te smeden in een divers stakeholdersveld.

Functie algemeen directeur

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor:

 • het opstellen en de realisatie van het strategische plan, het jaarplan en de begroting;
 • het tijdig informeren van het bestuur van strategische ontwikkelingen en verstrekken van periodieke voortgangsrapportages;
 • het voorbereiden van het public affairs plan en samenstellen van de lobby-agenda;
 • de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening
 • de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering;
 • het ontwikkelen van efficiënte werkprocedures en inrichten en aansturen van de kantoororganisatie
 • het onderhouden van goede contacten met stakeholders van het RB
 • het ontwikkelen en exploiteren van opleidingsactiviteiten
 • het positioneren van RB in de markt en het aantrekken van nieuwe leden.

 

Profiel

Voor deze positie zoeken wij een verenigingsmanager die op basis van de nieuwe koers de ontwikkeling en transitie van de vereniging en het bureau verder vorm kan geven.

We zoeken kandidaten met de volgende cv-technische achtergrond:

 • academisch werk en denk niveau;
 • affiniteit en ervaring met fiscale wet- en regelgeving;
 • ervaring met verenigingsmanagement (bestuurlijk of leidinggevend);
 • ervaring op het gebied van verandermanagement en het managen van professionals;
 • ervaring in het werken met een divers stakeholders veld;
 • ervaring met strategische marketing en positionering.

 

De ideale kandidaat beschikt over de volgende stijl en competenties:

 • verbinder, communicatief sterk, goed benaderbaar;
 • teamspeler, primus inter pares die als spin in web alle betrokkenen binnen het RB goed laat samenwerken;
 • energieke en enthousiasmerende leider, iemand die medewerkers weet te motiveren, te inspireren en te binden;
 • strategisch en visionair maar beschikt ook over executiekracht;
 • pro-actief en besluitvaardig;
 • empathisch vermogen en het kunnen verplaatsen in wat leden bezighoudt;
 • dienstverlenende instelling richting leden;

 

Informatie

Het RB laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse tot en met 6 februari 2023 kenbaar maken door te solliciteren via onderstaande ‘Solliciteer’ button. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van RB vinden vanaf medio februari plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.