Algemeen Directeur NVM (gesloten)

profiel: management, verenigingsmanagement, doorontwikkelen Coöperatie, complex stakeholdersveld, bureauontwikkeling

De NVM is met circa 3200 leden (ondernemingen) de grootste Nederlandse coöperatieve vereniging voor makelaars en taxateurs. Ze bestaat sinds 1898. De NVM is als branchevereniging actief én toonaangevend in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

Cooperatie

De coöperatieve vereniging NVM- is enig aandeelhouder van NVM Holding bv. Onder de Holding hangen meerdere werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep. Het is van oudsher de strategie van NVM om ondernemingen en samenwerkingen te ontwikkelen die de leden bij de uitvoering van het vak en het ontwikkelen van de onderneming kunnen ondersteunen. Daarbij ligt het accent steeds meer op ICT,data en innovatie. De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via NVM-Holding als groot-aandeelhouder. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding en een aantal van de werkmaatschappijen.

Bestuurlijk model: one-tier board

De NVM kent een Algemeen Bestuur, dat verantwoording aflegt aan een ledenraad. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een one-tier board. Deze wordt gevormd door zes toezichthoudende Niet Uitvoerende bestuurders (NUB) en 3 Uitvoerende bestuurders (UB). De samenstelling van de niet uitvoerende bestuurders bestaat uit een onafhankelijk extern voorzitter en vijf bij de NVM aangesloten makelaars/taxateurs. De uitvoerende bestuurders vormen de directie. De directie bestaat uit een Algemeen Directeur, Financieel Directeur en Operationeel Directeur.

 

Het Algemeen Bestuur van de NVM houdt toezicht op het te voeren beleid. De directie vertegenwoordigt het NVM-bureau naar buiten toe conform volmacht.

 

Vakgroepen

Binnen de vereniging bestaan drie vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk. Alle leden zijn tevens lid van een of meerdere vakgroepen. De vakgroepen geven binnen de door het Algemeen Bestuur en ledenraad vastgestelde kaders invulling aan het algemene beleid binnen hun eigen marktsegment. Elke vakgroep is ingericht als ware het een vereniging, met ieder een eigen bestuur, ledenvergadering en beleid & begroting. De vakgroepen weten wat er speelt in hun marktsegment, signaleren ontwikkelingen en trends en bieden professionele ondersteuning bij markt specifieke vragen. De drie vakgroepen hebben – binnen de vastgestelde verenigingskaders – een grote verantwoordelijkheid voor marktontwikkeling, business ontwikkeling, kwaliteitsborging, innovatie en NVM-dienstverlening. Alle besturen worden gefaciliteerd door het NVM-Bureau.

De NVM verkeert in een transitiefase, de coöperatiestrategie wordt verder gevormd. Daarmee moet de NVM voorbereid zijn op de ontwikkelingen in het vakgebied van haar leden en zorgen dat de leden naar de toekomst toe maximaal worden ondersteund in het behouden van hun rol en positie in het vastgoeddomein.

NVM-Bureau

De NVM is gevestigd in Utrecht. Hier werken ongeveer 90 personen op het bureau. De dienstverlening van de NVM aan haar leden valt uiteen in drie hoofdonderwerpen.

 • De dagelijkse ondersteuning van de leden in al hun vragen, behoeften en problemen;
 • De ondersteuning van de vereniging en haar organen, onder meer bij het maken en uitdragen en uitvoeren van beleid;
 • Het verzorgen van een goede belangenbehartiging.

De medewerkers van het NVM-Verenigingsbureau houden zich bezig met een breed scala aan activiteiten. Naast de beleidsinhoudelijke activiteiten zijn andere concrete voorbeelden:

 • Data en innovatie;
 • Juridische advisering van leden;
 • Marketing en communicatie gericht op de NVM, het makelaarsvak – en taxateursvak, de sector;
 • Woordvoering en belangenbehartiging;
 • Projecten en programma’s; het ontwikkelen van producten en diensten voor de leden;
 • Het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsborging (audits);
 • Informatie verstrekken aan o.a. consumenten en andere stakeholders.

NVM holding

De NVM Holding vormt de technologische basis van de Nederlandse vastgoedmarkt. Het beheert de grootste vastgoeddatabase van Nederland, houdt zich bezig met data en innovatie, en ondersteunt de NVM-makelaar en taxateur in haar dagelijks werk, ongeacht in welke fase een transactie of taxatie is.

Met de volgende dochterbedrijven werkt de NVM Holding samen om kwalitatief de beste diensten te ontwikkelen en leveren aan de NVM-makelaar en -taxateur:

 • Funda (presentatie)
 • Realworks (CRM en kantoorautomatisering)
 • Brainbay (Beheer en rapportagetools)
 • Realbid B.V. (Online bieden)
 • Vidua Vastgoed B.V. (elektronische identiteit)
 • fluX (Taxatiesoftware)
 • Academie voor Vastgoed (Opleiding)
 • NVM Service Office B.V. (Backoffice)

De Directeur NVM Holding rapport aan zijn RvC. De Directeur NVM rapporteert aan het bestuur.

Samen vormen ze een tandem, heeft de Directeur NVM de ledenfocus en de Directeur Holding de business/data focus.

Uitdagingen en Doelstellingen

NVM heeft de ambitie de komende jaren zich verder te versterken in ondersteuning richting de leden, gekoppeld aan de coöperatiestrategie die in ontwikkeling is. Dat vraagt om een verdere aanpassing van cultuur, communicatie, ledengerichtheid, uitstraling, focus en activiteiten, zonder dat de bestaande activiteiten daaronder lijden. Hierin heeft de Algemeen Directeur een belangrijke taak.

De Algemeen Directeur is de spin in het web, een stevige verbinder die samen met de overige directieleden stuurt op de volgende uitkomsten:

 • Realisatie van de (in ontwikkeling zijnde) coöperatiestrategie;
 • Het meenemen van leden aan de besluitvorming die plaatsvindt.
 • De verdere vormgeving van het bureau in de realisatie van de coöperatiestrategie en ondersteuning van de leden. Het realiseren van een eigentijdse en scherpe dienstverlening aan leden;
 • Een maximale ondersteuning van de verschillende bestuurlijke gremia van de vereniging;
 • Een maximale synergie tussen vereniging en haar deelnemingen;
 • Een sterke lobby;
 • Een erkende gerespecteerde autoriteitspositie voor NVM en haar leden.

Om dit realiseren is de Algemeen Directeur in eerste aanleg vooral gericht op het verder bouwen aan verbinding met de leden, de holding en de werkmaatschappijen en een professionele en door ontwikkelende bureauorganisatie met gemotiveerde medewerkers.

Samengevat zien wij de volgende uitdagingen:

 • De beschreven Governance goed laten functioneren, borgen dat iedere professional en iedere partij en ieder gremium in de juiste rol functioneert. Een professionele ondersteuning en voorbereiding borgen;
 • Borgen dat de strategische koers, de toekomst van de business, de sector, de vereniging op de agenda blijft;
 • De vertaalslag van strategie (plannen) naar realisatie maken;
 • Verder uitbouwen van de verbinding
  • Tussen ledengroepen onderling
  • Tussen leden en vereniging
  • Tussen leden en bureau
 • Het doorontwikkelen van de bureauorganisatie;
 • Uitbouwen van de samenwerking met de Holding.

Achtergrond

We zoeken een Algemeen Directeur met de volgende CV-technische achtergrond:

 • ervaring met belangenverenigingen, ledenorganisaties, samenwerkend bedrijfsleven/coöperaties, bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening;
 • ervaring met sectorontwikkeling;
 • ervaring als eindverantwoordelijk Directeur/bestuurder;
 • ervaring met het werken in een complexe governance;
 • bedrijfskundige/bedrijfseconomische achtergrond, op academisch niveau;
 • ervaring met organisatietransities in de zakelijke dienstverlening, met het realiseren van een servicegerichte en dienstverlenende structuur;
 • ervaring met ondernemerschap, positionering, innovatie;

Vanuit zijn/haar ervaring is de Algemeen Directeur een professioneel en empathisch klankbord voor de verschillende type bestuurders en medewerkers van NVM. Daarbij is de Algemeen Directeur er op gericht om ieder in een eigen rol te krijgen en te houden, en realiseert een optimale en vooral ook positieve en toekomstgerichte verbinding hiertussen. De Algemeen Directeur is een voorbeeld als het gaat om een zakelijke, transparante, open en communicatieve cultuur.

We zoeken een moderne en ervaren leider. Iemand die zowel inhoudelijk als ook qua stijl het voortouw kan nemen maar er tegelijkertijd vooral op gericht is om anderen (mede directieleden, medewerkers, bestuurders, de voorzitter) maximaal te laten renderen. De Algemeen Directeur is een motivator en inspirator en een geboren netwerker. Een integere persoonlijkheid, een betrouwbare gesprekspartner die op verschillende niveau’s kan schakelen en toegankelijk is.

Gevraagde competenties zijn:

 • Uitstekend conceptueel en strategisch denkvermogen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Verbindend vermogen met een grote mate van empathie;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Politieke sensitiviteit.
 • Daadkracht en besluitvaardigheid;

Contract

Het zal gaan om een contract van bepaalde tijd. Met een duur van 4 jaar, en een verlengingsmogelijkheid van nogmaals 4 jaar.

Informatie

NVM laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132