Directeur Koninklijke Horeca Nederland KHN (gesloten)

profiel: verenigingsdirecteur, ervaren manager

KHN vertegenwoordigt als brancheorganisatie ruim 17.000 horecabedrijven. De vereniging staat voor een sterke en professionele horecabranche. Na de complexe Coronajaren zet de vereniging met een nieuw bestuur in op een vooruitstrevende en vooral ook toekomstbestendige strategie waarbij modernisering, verduurzaming en innovatie belangrijke thema’s zijn. KHN zoekt een directeur waarmee de sector, de vereniging en de organisatie de volgende stappen kan zetten.

We zoeken een gedreven en verbindende verenigingsprofessional, een moderne manager van professionals die beschikt over het passende brede repertoire voor deze uitdagende positie.

 

Organisatie en Governance

KHN kent 236 afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de lokale belangenbehartiging. Elke provincie heeft een eigen regiobestuur dat verantwoordelijk is voor de belangenbehartiging op provinciaal niveau. Het Landelijk bestuur (LB) bestaat uit 4 leden en wordt geleid door de voorzitter. Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging en het nemen van de besluiten. De Ledenraad is kader stellend en controlerend, en keurt op hoofdlijnen het beleid goed. In de ledenraad, die bestaat uit 16 leden, zijn de regio s en de verschillende horecabedrijfstypes in doelgroepen vertegenwoordigd. Hiermee zijn de regionale belangenbehartiging en de specifieke belangen van de zeer verschillende doelgroepen geborgd en in balans gebracht.

Resultaatsgebieden en rollen

De directeur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de aansturing van de organisatie. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor een professionele inhoudelijke en operationele ondersteuning van de KHN bestuurders. De functie van directeur is in en aantal rollen te duiden.

Manager van professionals

Als manager van het KHN-team is de directeur een inspirerend klankbord, iemand die kaders stelt en tegelijkertijd ruimte en vertrouwen geeft. De directeur maakt de verbinding  tussen de verschillende discipines en afdelingen. En heeft een visie op de inrichting  van een professioneel bureau van een moderne brancheorganisatie.

De directeur maakt samen met het Management Team (MT) de keuzes die gemaakt moeten worden om met een relatief klein team een veelheid aan taken uit te voeren. Samen met het team vertaalt de directeur de vastgestelde strategie naar concrete plannen en bewaakt de realisatie hiervan. De directeur bouwt aan een open, verbindende, transparante en zakelijke cultuur die past bij een moderne vereniging. De directeur borgt ook een goede samenwerking tussen bestuur en bureau.

Verbinder en sparringpartner

De directeur stuurt op een goede balans tussen draagvlak en daadkracht. Alle opvattingen en invalshoeken worden gehoord maar er moet ook worden doorgepakt. De directeur heeft visie op een goed functionerende vereniging en adviseert het bestuur over een verdere professionalisering hiervan. De directeur is de verbindende schakel. We zoeken iemand met een verenigingshart, iemand die de zakelijke en de sociale functie van de vereniging begrijpt en daarop kan acteren.  En een goede sparringpartner is voor het Landelijk Bestuur en MT.

Belangenbehartiger

KHN heeft de ambitie om op het landelijke speelveld een impactvolle rol te vervullen om zo een goed ondernemersklimaat voor de achterban te borgen. Er wordt continu geschakeld met de politiek, de verschillende ministeries, de SER, de werkgeverskoepels MKB Nederland en VNO-NCW, de collega brancheorganisaties, de opleidingswereld, de vakbeweging etc. etc.

Het LB in het algemeen en de voorzitter in het bijzonder heeft bij de belangenbehartiging de koppositie. De voorzitter is het primaire boegbeeld.

De directeur heeft een belangrijke initiërende, ondersteunende en bewakende rol bij het formuleren van de KHN boodschap, de timing hiervan, de gewenste tone of voice en de keuze van de doelgroep (leden, politiek, consumenten etc etc). De directeur bewaakt een consistente uitvoering van de strategie.

 

Tandem met de voorzitter

De voorzitter richt zich op het bestuur en de strategische koers van KHN, de directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering, de aansturing van het bureau, het bewaken van de Planning & Control cyclus.

De voorzitter is het boegbeeld van de sector en de vereniging, is de primaire gesprekspartner van de politieke top. De directeur is de vertegenwoordiger bij de ambtelijke en beleidsmatige stakeholders (departementen, aanpalende belangenorganisaties, kennisinstellingen etc.). De directeur is de ervaren verenigingsprofessional,  een ervaren communicator met de motivatie en instelling om vooral anderen (voorzitter, collega’s van het bureau) daarin te faciliteren.

 

Profiel

We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond:

 • WO werk- en denkniveau
 • Veel ervaring met
 • Verenigingsmanagement en -bestuur
 • bestuurlijke omgevingen op het snijvlak publiek-privaat
 • belangenbehartiging op landelijk niveau.
 • het managen van professionals
 • het leiden van een transitie

De ideale kandidaat snapt de economische uitdagingen van een individuele onderneming en kan tegelijk de horeca in een breed economisch en maatschappelijk domein plaatsen. Daarnaast beschikt hij/zij over de volgende competentie set:

 • Is verbindend, communicatief en haalt het beste uit een team naar boven;
 • Is optimistisch en positief van aard;
 • Handelt op basis van draagvlak maar hakt ook de knopen door;
 • Heeft de gunfactor
 • Is krachtig en dienend tegelijk;
 • Beschikt over een conceptueel denkvermogen; Is een strateeg;
 • Kan tegen een (bestuurlijk) stootje.

Is een stevige persoonlijkheid die de kwaliteit heeft om juist anderen op het podium te zetten en anderen daarin te ondersteunen. De ideale kandidaat is leidend en dienend tegelijkertijd.

 

Voorwaarden

Het betreft een fulltime aanstelling als titulair directeur. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en passend bij de senioriteit die de directeur meebrengt.

 

Informatie

KHN laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel cv) te sturen via onderstaande Solliciteer knop. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.